FX Weekly – ECB duwt euro omhoog

door: Georgette Boele , Roy Teo

151204-FX-Weekly.pdf (418 KB)
Download

Euro schiet omhoog na ECB-vergadering

Sterker dan verwacht BBP geeft AUD duw in de rug

RBNZ gaat beleidsrente met 25 bp verlagen naar 2,5% en NZD drukken

Verwachte renteverhoging door Fed en lage grondstofprijzen zetten valuta’s van opkomende landen onder druk

Braziliaanse real weet zich goed te handhaven

Zwakkere vooruitzichten voor CNY, ondanks opname in SDR-mand

 

Euro schiet omhoog na ECB-vergadering

Voor de vergadering van de ECB stond de euro onder druk maar na de bekendmaking van het ECB-besluit en de aansluitende persconferentie zette een krachtig herstel in. De eerder deze week geleden verliezen werden ruimschoots goedgemaakt en de EUR/USD kwam na de persconferentie boven 1,09. De financiële markten rekenden gemiddeld op een verlaging van de depositorente met 15 bp, verlenging van de kwantitatieve verruiming tot eind 2016, uitbreiding van de maandelijkse aankopen met EUR 10 miljard en geen indicatie van een ondergrens voor de beleidstarieven. Draghi voldeed niet aan deze verwachtingen: de depositorente is met 10 bp verlaagd tot -0,30 bp en het bedrag van de maandelijkse aankopen is niet verhoogd. De euro zal waarschijnlijk weer terrein moeten prijsgeven. Dat zal gebeuren als het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport dat vandaag verschijnt, een sterk beeld van de arbeidsmarkt schetst en de financiële markten een eerste renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) in december volledig inprijzen (nu nog maar voor 76%). Wij verwachten dat de EUR/USD de komende maanden verder naar beneden gaat onder invloed van het uiteenlopende monetaire beleid in de eurozone en de VS. Door het besluit van de ECB is ook de kans op verdere monetaire verruiming in Zweden en Zwitserland afgenomen. De Zwitserse frank (CHF) en de Zweedse kroon (SEK) wonnen dan ook terrein op de Amerikaanse dollar (USD).

Sterker dan verwacht BBP geeft AUD duw in de rug

Gesteund door meevallende macrocijfers bereikte de Australische dollar (AUD) de hoogste koers sinds een maand. De economische groei in het derde kwartaal bedroeg 0,9% k-o-k, vooral dankzij de sterke netto export (uitvoer minus invoer). Dit was iets hoger dan de Australische centrale bank (RBA) had geraamd. De financiële markten stelden vervolgens hun verwachtingen dat de RBA haar belangrijkste beleidsrente (Official Cash Rate – OCR) op korte termijn verlaagt, naar beneden bij. Wij denken nog steeds dat de OCR waarschijnlijk begin 2016 met 25 bp wordt verlaagd als gevolg van de zwakkere inflatievooruitzichten, de groeiende discrepantie tussen de AUD en de exportprijzen van grondstoffen en de economische groei die onder het trendmatige niveau ligt.

151204 - FX 1

RBNZ gaat beleidsrente met 25 bp verlagen naar 2,5% en koers NZD drukken

Het ondernemersvertrouwen is in november voor de derde achtereenvolgende maand verbeterd en de huizenprijzen lopen sterk op maar toch verwachten we dat de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) op 10 december besluit om de beleidsrente (OCR) met 25 bp te verlagen naar 2,5%. Een sterker accommoderend monetair beleid en een zwakkere NZD zijn nodig om het effect van de lage zuivelprijzen voor boeren te verzachten. Wij denken dat de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) de komende maand daalt naar circa 0,64 omdat speculatieve longposities in NZD worden afgewikkeld en de RBNZ meer op de valutamarkt gaat interveniëren om de koers van de NZD, die hoger is dan de koers waarvan de RBNZ in haar ramingen uitgaat, te drukken.

 151204 - FX 2

Valuta´s OM onder druk door verwachte rentestap Fed en lage grondstofprijzen

De gestegen korte obligatierentes in de VS en de lagere grondstofprijzen hebben deze week sommige valuta´s van opkomende markten (OM) gedrukt. Zo verloor de Russische roebel (RUB) terrein doordat de olieprijzen daalden. De Zuid-Koreaanse won (KRW) was de zwakste Aziatische munt als gevolg van kapitaaluitstroom en een geslonken overschot op de lopende rekening. Verder verwachten nu ook meer marktpartijen dat de Zuid-Koreaanse centrale bank mogelijk meer geneigd is om een zwakkere munt te gedogen. De bijdrage van de netto export aan de economische groei was immers negatief in het derde kwartaal. Inmiddels komt onze eindejaarsraming van de USD/KRW (1.190) in zicht. Valuta´s van andere opkomende landen wisten zich goed te handhaven, ondanks slecht nieuws en politieke onzekerheid. Dit gold met name voor de Braziliaanse real (BRL).

Braziliaanse real weet zich goed te handhaven ondanks slechts nieuws

In Brazilië was er aan slecht nieuws geen gebrek (nieuwe arrestaties in het schandaal rond Petrobas en politieke crisis door de vrees voor een diepere recessie na desastreuze BBP-cijfers). Toch wist de BRL zich goed te handhaven. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden heeft één van de 24 verzoeken geaccepteerd om de afzettingsprocedure van president Rousseff te starten. De verhoren kunnen maanden gaan duren. Een regeringsfunctionaris heeft verklaard dat Rousseff alle stappen tot het Opperste Gerechtshof zal aanvechten. De belangrijkste reden voor de veerkracht van de real is dat het meeste negatieve nieuws al in de koers lijkt te zijn verwerkt terwijl de centrale bank haar interventies niet drastisch heeft opgevoerd. Wij verwachten dat de real volgend jaar verder stijgt tot 3,6 eind 2016 (ten opzichte van de dollar). De valutazwakte is uiteindelijk van cruciaal belang voor het herstel van de Braziliaanse economie. De zwakke real remt niet alleen de invoer maar stimuleert ook de uitvoer. Zo komt een herstel voorzichtig op gang en zullen ook de investeringen in het kielzog daarvan toenemen.

151204 - FX 3

Zwakkere vooruitzichten voor yuan, ondanks opname in SDR-mand

Op 30 november besloot het IMF, zoals verwacht, om de Chinese yuan (CNY) toe te voegen aan de SDR-mand. De weging van de yuan is vastgesteld op 10,92%. Dit impliceert een potentiële vraag van circa USD 30,5 miljard naar de yuan als gevolg van de opname in de SDR-mand. De nieuwe SDR-mand treedt per 1 oktober 2016 in werking. Wij schatten de vraag naar yuan als gevolg van de opname in de SDR-mand lager in dan USD 30,5 miljard, omdat de yuan al deel uitmaakt van de externe reserves van diverse centrale banken. Verder verwachten we dat de vraag naar de yuan als reservevaluta de komende jaren slechts heel geleidelijk toeneemt. Wij blijven bij onze mening dat de yuan door het verschil in monetaire en economische vooruitzichten tussen China en de VS in 2016 daalt naar 6,55 per dollar. Zowel de offshore als de onshore termijnmarkt duidt nog steeds op verdere depreciatie van de yuan, ondanks het IMF-besluit eerder deze week.

151204 - FX 4

151204 - FX 5