Edelmetalen – Vooruitzichten voor 2016

door: Georgette Boele

151202-Vooruitzichten-edelmetalen-2016.pdf (483 KB)
Download

Prijsontwikkelingen waren heel zwak in 2015 …
… en blijven dat ook de komende maanden nog
Wij handhaven onze negatieve visie op de goudprijs in 2016 …
… maar in 2017 volgt herstel
Cyclische edelmetalen herstellen zich al in 2016 en ook in 2017

Prijsontwikkelingen waren heel zwak in 2015 …

Tot nu toe zijn de prijzen van cyclische edelmetalen zoals platina en palladium dit jaar fors gedaald, met ruim 30%. Voor zilver en goud bleef de schade beperkt tot circa 10%. In 2015 zijn alle edelmetaalprijzen gedaald, maar waarom kregen juist platina en palladium zo’n forse tik? Om te beginnen hebben beleggers agressief open posities (speculatieve en ETF-posities) in beide edelmetalen afgewikkeld. Het beleggerssentiment is verslechterd door de sombere vraagvooruitzichten op de belangrijkste platina- en palladiummarkten. Daarbij komt dat het emissieschandaal evenmin bevorderlijk is geweest voor de stemming onder beleggers op korte termijn en voor de vraagvooruitzichten. En tot slot hebben de verwachte eerste renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) en de kracht van de Amerikaanse dollar (USD) de prijzen van alle edelmetalen gedrukt.

151202-EM1

… en blijven dat ook de komende maanden nog

Wij verwachten dat beleggers vanwege de duurdere dollar en de hogere rente de komende maanden posities blijven afwikkelen. Waarschijnlijk bereiken de prijzen vóór het einde van het eerste kwartaal het dieptepunt. Wij denken dat de goudprijs door de grens van USD 1,000 per ounce breekt en dat de zilverprijs daalt naar USD 13,50 per ounce. Voor de prijzen van platina en palladium gaan wij uit van een daling tot onder respectievelijk USD 800 en USD 500 per ounce.

 

151202-EM2

Wij handhaven onze negatieve visie op de goudprijs in 2016 …

Van alle edelmetalen is goud het gevoeligst voor monetaire beleidsontwikkelingen in de belangrijkste economieën, zoals de VS. De naderende eerste rentestap door de Fed heeft de goudprijs gedrukt, omdat het renteverschil tussen goud en de dollar groter wordt. Op goud wordt namelijk geen rente vergoed. In tijden van optimisme gaan beleggers op zoek naar hoger renderende alternatieven en naar beleggingen die gevoelig zijn voor wereldwijde groei. Goud heeft deze kenmerken niet. Goud is vaak in trek wanneer beleggers zich juist zorgen maken over de groei van de wereldeconomie, de (geo)politieke situatie, de dollar of de inflatie. Het wordt dan gezien als een veilige haven (‘safe haven’). Risicoaversie kan de goudprijs dus ondersteunen. Indien de financiële markten echter blootstaan aan systeemrisico, gedraagt goud zich niet als de ultieme safe haven. Toen bijvoorbeeld de wereldwijde liquiditeitscrisis op een hoogtepunt was, daalde de goudprijs scherp omdat beleggers de voorkeur gaven aan cash boven goud. Goud kan in een ernstige crisis de rol van safe haven dus niet waarmaken.

Wij verwachten dat de Fed in 2016 de rente heel langzaam verhoogt. Maar zelfs met dít scenario houden de markten nog niet volledig rekening. Een stijging van de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) kan de goudprijs in 2016 naar beneden duwen naar USD 900 of nog lager, vooral omdat beleggers posities gaan afwikkelen. Hoe komt het dat de afwikkeling van posities door beleggers de goudprijs zo sterk beïnvloedt? De onderstaande grafieken tonen de herkomst van de fysieke vraag naar goud. Sieraden zijn nog altijd de belangrijkste bron van de vraag, al is het aandeel wel geslonken van circa drie kwart in maart 2000 tot iets meer dan de helft in september 2015 (op basis van kwartaalcijfers). Deze terugval heeft de goudprijs niet onberoerd gelaten. Verder wordt goud ook minder voor industriële doeleinden gebruikt. In het algemeen zijn sieraden en de industrie de meest stabiele bronnen van de vraag naar goud. Het belang van goud als particuliere belegging is sterk toegenomen, maar dit is wel de meest volatiele bron. De particuliere vraag heeft de goudprijs eerst opgedreven tot een recordhoogte in september 2011 maar vervolgens gedrukt tot de actuele prijs van circa USD 1.050 per ounce.

 

151202-EM3

… maar in 2017 volgt herstel

In 2016 zijn de beleidskoers van de Fed in vergelijking met de marktverwachtingen, alsmede de (duurdere) dollar hoofdzakelijk negatief voor de in dollar luidende goudprijs. Omdat we verwachten dat de dollar ergens volgend jaar een hoogtepunt bereikt, zal de goudprijs volgend jaar het dieptepunt passeren. In 2017 volgt dan een herstel, gesteund door een geringere goudwinning en een behoorlijke vraag naar sieraden.

Wij verwachten dat het aandeel van particuliere beleggingen in de totale vraag naar goud de komende jaren verder toeneemt. De goudprijs wordt hierdoor gevoeliger voor het gedrag van beleggers. Goud wordt niet alleen gekocht als bescherming in onzekere tijden maar ook om te speculeren. Dit laatste staat haaks op de rol van goud als safe haven en dringt deze rol soms volledig naar de achtergrond. Als beleggers heel actief handelen in goud, dan overschaduwt speculatie vermoedelijk de beschermingsfunctie. Beleggers die goud zien als een safe haven, kunnen beter fysiek goud in plaats van goudgerelateerde producten kopen.

Cyclische edelmetalen herstellen zich al in 2016 en ook in 2017

Op dit moment schroeven beleggers hun posities in cyclische edelmetalen terug en hiermee gaan ze de komende maanden waarschijnlijk door. De fundamentele situatie verbetert echter verder. Wij zijn positief over de vooruitzichten voor de binnenlandse vraag in de VS en de eurozone in 2016 en 2017. Verder zal de consumentenvraag in China naar verwachting relatief stabiel blijven. De vraag naar edelmetalen voor autokatalysatoren, industrie en sieraden uit deze landen zal vermoedelijk toenemen. Zodra beleggers oog krijgen voor deze fundamentele factoren, zal de vraag weer aantrekken, zeker wanneer de dollar in 2017 terrein moet prijsgeven. De lage platina- en palladiumprijzen zullen er waarschijnlijk toe bijdragen dat er minder van deze edelmetalen gewonnen gaat worden. Hierdoor zal het aanbod de komende jaren waarschijnlijk afnemen en dit kan de prijzen ook steunen.

151202-EM4

151202-EM5