Duurzaam ondernemerschap met visie in de Binnenvaart

door: Bart Banning

foto insightsHet blijft een mooi moment om op locatie in de haven uitgenodigd te worden door enthousiaste ondernemers die hun nieuwste aanwinst laten zien. Dit keer waren we met een klein team te gast bij de twee broers John en Addie van de Wijgaart, van Shipyard Trico BV.

Naast de accountmanager van Binnenvaart Unit Nederland waren collega’s van onze Riskafdeling en Sector Advisory & Sustainability afgereisd naar de Sluisjesdijk in Rotterdam. Wij troffen daar een tweetal terecht trotse bezitters van het nieuwe binnenvaartschip de ‘Zembla’. Goed om met eigen ogen het (toen) nog niet 100% gereed zijnde schip te kunnen zien, de futuristische stuurhut te betreden en natuurlijk in de machinekamer te kijken. Indrukwekkend, wat een techniek aan boord!

Soms hebben mooie dingen tijd nodig                                                                                 De sector heeft een aantal zeer lastige jaren achter de rug. Momenteel zijn er gelukkig betere tijden in de transportsector. Ook in de Binnenvaart wordt de capaciteit goed benut. De combinatie van aantrekkende economie en (recentelijk) uitzonderlijk lage waterstanden geven deze modaliteit enige wind in de rug.

De economische teruggang was de reden dat de ingebruikname van de Zembla langer op zich heeft laten wachten. John en Addie hebben bewust, nadat het casco al in 2010 was opgeleverd, gewacht met de afbouw tot het tij leek te keren. Dit gaf dan wel de mogelijkheid gebruik te maken van de nieuwste technieken.

De Zembla is een prachtig schip geworden waar de innovatieve technologie anno 2015 volledig lijkt te zijn benut. Een moderne hybride aandrijflijn die bestaat uit twee dieselmotoren en twee elektromotoren. Zelf noemen ze het een “tweede generatie hybride”. Via een optimale verdeling tussen diesel en elektrische voortstuwing wordt er op groene wijze vervoerd. Maar de Zembla gaat verder. De katalysator die is toegevoegd aan de generator van de elektromotoren zorgt voor een reductie van 90% NOx. De opdracht voor de ‘duurzame schipper’ is deze hybride techniek in de praktijk zo optimaal mogelijk te benutten.

teamfoto 2

Met recht spreken we hier van een ‘ultra’ groen schip. Hiermee wordt daad bij het woord gevoegd dat de binnenvaart ook via technologische innovatie een heel mooi en duurzaam alternatief kan zijn binnen de bestaande modal split range.

Ik wil hier direct een persoonlijk attentiepunt aan toevoegen. De praktijk leert ons nog steeds dat de duurzame doelen van verladers niet altijd aansluiten bij de wijze waarop zij de contractonderhandelingen in de praktijk ingaan. Logistiek wordt aan de ene kant immer nog teveel gezien als kostenpost, terwijl er anderzijds een groot belang wordt gehecht aan een duurzame en toekomstbestendige keten. De wijze waarop in tenders wordt geacteerd belemmert echte innovatie. Jammer, want er is veel mogelijk, maar wel tegen een juiste prijs.

Een juiste keuze met oog voor realiteit                                                                           Maar goed, terug naar de ondernemers die de Zembla met overtuiging met deze technologie hebben uitgerust. De weliswaar hogere initiële investering heeft hen niet tegengehouden te investeren in een dergelijk schip. Tijdens de meeting tonen beide gedreven ondernemers hun heldere visie op de toekomst. En met oog voor realiteit. Daarom is bewust in deze variant (nog) niet voor LNG aandrijving gekozen. Een interessante markt met potentie, maar nu nog te vroeg.

Maar de Zembla is zo gebouwd dat een aanpassing naderhand voor deze technologie prima mogelijk is. Tricor Shipyards heeft dus niet voor één oplossing gekozen. Met recht een vooruitziende blik op een duurzame toekomst!