Digitale transformatie – Utilities

door: Hans van Cleef

Het dilemma van dataverwerking versus elektriciteitslevering

De energiemarkt staat sinds enkele jaren flink op haar kop. De opkomst van nieuwe energiebronnen zoals schalieolie en -gas, de versnelling in de verduurzaming van de energiemix en de verschuiving van mondiale energiestromen hebben geleid tot hoge volatiliteit van energieprijzen en onzekere bedrijfsmodellen. De intrede van digitalisering (digitale transformatie) in de utiliteitssector heeft er mede toe geleid dat consumenten andere wensen stellen aan de invulling van hun elektriciteitsbehoefte. Energieproducenten willen graag mee in deze trend, maar worstelen nog met de vraag hoe om te gaan met de grote stromen aan data.

Digitale technologieën bieden enorme mogelijkheden voor energiebedrijven. Er komt een grote stroom aan data richting het energiebedrijf. Tegelijkertijd zie je dat deze bedrijven het lastig vinden hoe om te gaan met deze stromen aan big data. Sterker, energiebedrijven worstelen met hun bestaande bedrijfsmodel nu hernieuwbare energie een steeds grotere rol krijgt in de energiemix, traditionele energiebronnen nog steeds als back-up gelden, en er een verschuiving plaatsvind van centrale energieopwekking naar decentraal.

Toch zijn energiebedrijven steeds actiever bezig met het proberen inzicht te krijgen in hoe zij kunnen profiteren van de bestaande datastromen. Er wordt inmiddels flink geïnvesteerd in het krijgen en verwerken van data, maar de potentie hiervan wordt niet optimaal benut. Dit pleit er voor om meer samenwerking op te zoeken met bedrijven die gewend zijn aan het omgaan met grote hoeveelheden data. Doe je dit niet, dan kunnen concurrerende data-bedrijven zoals Google en Apple, of nieuwkomers zoals Tesla, op een bepaald moment de markt gaan beheersen.

Maar, om als nieuwkomer in een veranderende markt (zoals deze data-bedrijven zijn) enige kans van slagen te hebben, moet wel aan diverse voorwaarden worden voldaan. Zo moet het nieuwe product innovatief zijn, moet de techniek makkelijk en betrouwbaar zijn, en moet er goed zijn nagedacht over positionering en doelstellingen.

Download hier het hele rapport:

Digitale-transformatie-Utilities.pdf (260 KB)
Download

Deze analyse is onderdeel van de reeks digitale transformatie in sectoren. Eerder werd het rapport Digitale transformatie: geen sector ontkomt er aan gepubliceerd. Hierbij werd gekeken waar de verschillende sectoren zich op de digitale transformatie matrix bevinden.