Digitale Transformatie – Transport

door: Nadia Menkveld

Roep om digitale transformatie urgenter

Dat digitalisering,  transparantie van gegevens en vernieuwing belangrijk zijn voor logistieke bedrijven om hun toegevoegde waarde te blijven houden, wordt al lang geroepen in de sector.  Maar de roep wordt urgenter nu meer startups, maar ook  gevestigde branchevreemde partijen zich op de transport markt gaan begeven. Uit een internationale survey van transporteurs en verladers blijkt dat driekwart van de ondervraagden al gebruik maakt van nieuwe digitale initiatieven op het gebied van marktplaatsen, technologie en de deeleconomie. Maar de digitale transformatie zal niet altijd leiden tot nieuwe productmarktcombinaties. Sterker nog, in vergelijking tot andere sectoren zal de digitale transformatie binnen de Transportsector vooral leiden tot efficiencywinst.

In het verleden is gebleken, dat het niet makkelijk is voor nieuwe initiatieven om voet aan de grond te krijgen in de transportsector. De hoge hoeveelheid regelgeving, maar ook behoudende transporteurs en verladers vormen obstakels voor grote innovaties. Toch zijn er wel degelijk ondernemers geweest die geprobeerd hebben de transportsector op te schudden. Zo werd in 2011 de aircargoshop gelanceerd. Een luchtvrachtportal die naar eigen zeggen de tussenkomst van een traditionele expediteur op luchtvaartvracht overbodig maakte. Maar in 2013 werd de stekker uit dit initiatief gehaald: te weinig animo. De markt bleek hier nog niet rijp voor te zijn en liever te vertrouwen op de traditionele expediteur….

Download hier het hele rapport:

Serie-Digitale-Transformatie-Transport.pdf (240 KB)
Download

Deze analyse is onderdeel van de reeks digitale transformatie in sectoren.  Vorige week werd Digitale transformatie: geen sector ontkomt er aan gepubliceerd. Hierbij werd gekeken waar de verschillende sectoren zich op de digitale transformatie matrix bevinden. Transport bevindt zich in de middenmoot. De digitale ontwikkelingen zullen in de transportsector meer voor efficiencywinst zorgen dan voor nieuwe productmarkt combinaties. In deze analyse gaan we in op de verschillende digitale initiatieven die kunnen leiden tot efficiëntieslagen of nieuwe productmarkt combinaties.