VK – Onzekerheid door Brexit

door: Nick Kounis

NL-2015-VK.pdf (92 KB)
Download

Economie blijft in gematigd tempo groeien
Kracht van Britse pond, bezuinigingen en onzekerheid door Brexit zijn remmende factoren
BoE wacht nog een jaar of mogelijk langer met eerste renteverhoging

Economie groeit in gematigd tempo

Van de G7 zette de Britse economie in 2014 de beste prestatie neer, met een BBP-groei van net geen 3%. In 2015 is de economische groei echter vertraagd. In het derde kwartaal lag de groei op jaarbasis rond 2%. Volgens recente peilingen is de groei in het vierde kwartaal waarschijnlijk weer iets aangetrokken.

Afkoeling

Hoe komt het dat de economische groei is vertraagd? Door de teruggang op de woningmarkt waren de bestedingen in de bouw zwak. De verwerkende industrie belandde in een recessie, waarbij de zwakke wereldeconomie en de kracht van het Britse pond een rol speelden. En tot slot trok de regering aan de rem om het begrotingstekort terug te dringen. Tegenover al deze negatieve factoren zijn de consumptieve bestedingen wel goed op peil gebleven.

151125-MAP_VK-1

Groei blijft waarschijnlijk gematigd

Wij verwachten dat de economie in de komende kwartalen met circa 2% à 2,5% blijft groeien. Dit tempo komt overeen met de trendmatige groei. De lage werkloosheid en de stijgende loongroei zullen de consumptieve vraag blijven stimuleren. Verder voorzien we een verbetering van de wereldwijde economische situatie en meer specifiek een toename van de binnenlandse vraag in de eurozone, de belangrijkste exportmarkt van het Verenigd Koninkrijk. Er zijn echter ook groei- remmende factoren. Om te beginnen zal de regering de begrotingsteugels verder aanhalen. Gegeven de verwachte intensivering van de monetaire verruiming door de ECB, zal het pond waarschijnlijk verder aan kracht winnen tegenover de euro. Dit houdt in dat de Britse industrie aan concurrentiekracht verliest. En hoewel er tekenen zijn dat de huizenmarkt aantrekt, zit er nog weinig beweging in de voorlopende indicatoren voor de woningbouw, zoals nieuwe orders en in aanbouw genomen woningen.

Brexit is in 2016 het belangrijkste punt op de agenda

Tot slot kan ook de onzekerheid rond de toekomst van het VK als lid van de EU de economische bedrijvigheid drukken in de komende kwartalen. De Britse premier David Cameron heeft de hoofdpunten aangegeven waarop hervormingen nodig zijn, wil hij aan de Britse kiezer het advies kunnen geven om ja te zeggen tegen voortzetting van het EU-lidmaatschap. Het referendum moet uiterlijk in 2017 worden gehouden maar een vervroeging naar de tweede helft van volgend jaar is het meest waarschijnlijk.

Heronderhandelingen zullen goed aflopen maar uitkomst van referendum blijft onzeker

Het heeft er alle schijn van dat de Britse regering haar voorstellen al met de Europese partners heeft besproken achter gesloten deuren. Wij betwijfelen dan ook of Cameron punten met een geringe kans van slagen op de hervormingsagenda zou hebben geplaatst. De eerste reactie van de Duitse kanselier Angela Merkel lijkt inderdaad positief te zijn. De kans dat de heronderhandelingen goed aflopen is dan ook groter dan de kans dat ze mislukken. De uitkomst van het referendum is echter allesbehalve zeker. Volgens de opiniepeilingen wordt het een nek-aan-nekrace tussen voor- en tegenstanders. Op dit moment kan het dus nog beide kanten op.

151125-MAP_VK-2

Onzekerheid door Brexit

Het VK is voor zijn buitenlandse handel en directe buitenlandse investeringen afhankelijk van de EU. In de top tien van Britse exportbestemmingen staan zeven EU-landen en bijna de helft van de directe buitenlandse investeringen komt uit de EU. Bij een aanzienlijk deel van de rest speelt bovendien – in ieder geval deels – de overweging mee dat het Verenigd Koninkrijk vrije toegang heeft tot de EU-markt. Of die vrije toegang er ook blijft na een eventueel Brits nee tegen het EU-lidmaatschap, zal afhangen van de overeenkomsten die in dat geval met de EU worden gesloten. Wat wel vaststaat, is dat de onzekerheid over de uitkomst van het referendum en de gevolgen daarvan voor de Britse toegang tot de EU-markt ondernemingen voorzichtiger kan maken. Dat kan zich vertalen in een daling van zowel de buitenlandse directe investeringen in het VK als de investeringen door Britse ondernemingen die exporteren naar de EU. Als de Britten ja zeggen tegen voortzetting van het EU-lidmaatschap, kan een inhaalslag van investeringen zorgen voor een groeiversnelling in 2017.

BoE blijft gedurende grootste deel van 2016 aan de zijlijn staan

Wij verwachten dat het nog wel een jaar of zelfs langer duurt voordat de Britse centrale bank (BoE) de rente gaat verhogen. De inflatie blijft heel laag en zal, bij een vertragende groei, slechts langzaam oplopen naar het doel van 2%. Er is dan ook geen dringende reden voor de BoE om haast te maken met de verhoging van de rente. Wij denken dat de BoE in november volgend jaar pas de eerste stap zet, waarna in 2017 de rente verder wordt opgetrokken.