Visie op wereldeconomie – Voorzichtig optimisme gerechtvaardigd

door: Han de Jong , Nick Kounis , Marijke Zewuster

NL-2015-Visie-op-wereldeconomie.pdf (2 MB)
Download
 • Wereldeconomie – Voorzichtig optimisme gerechtvaardigd

  De wereldeconomie zal in 2016 en 2017 iets sneller groeien dan in 2015. De welvarende economieën houden hun groeimomentum vast en de opkomende economieën zullen er beter in slagen om met de problemen waarmee zij in 2015 te maken kregen om te gaan. De geleidelijke economische vertraging in China houdt aan maar de negatieve doorwerking in de rest van de wereldeconomie zal afzwakken. De grondstofmarkten lijken te ver naar beneden te zijn doorgeschoten zodat wij voor 2016 een stabilisatie van de prijzen, of zelfs een bescheiden herstel niet uitsluiten. De verkrapping van de financiële situatie  in opkomende markten is één van de risico’s, maar we verwachten dat beleidsmakers de situatie kunnen beheersen.

 • Eurozone – Binnenlandse vraag wordt sterker

  De binnenlandse vraag in de eurozone wint de komende jaren aan kracht, terwijl de netto-export matig zal bijdragen aan de BBP-groei. Wij verwachten dat de groei zal oplopen naar iets onder de 2% in 2016 en wat boven de 2% in 2017. De inflatiedruk blijft bescheiden en er ligt verdere monetaire verruiming door de ECB in het verschiet. De euro zal in 2016 fors depreciëren ten opzichte van de dollar, maar in 2017 zal de EUR/USD weer stijgen.

 • VS – Afscheid van op de nul gericht rentebeleid

  De Amerikaanse economie lijkt klaar voor de eerste renteverhoging. De overcapaciteit is afgenomen en dit is één van de redenen waarom we denken dat de Fed in december de rente verhoogt. Vanwege de nog lage inflatie en de recente financiële spanningen zal de Fed in 2016 en 2017 de rente heel geleidelijk verder verhogen.

 • Azië – China, wereldhandel en Fed bepalen beeld 2016

  Azië blijft het relatief goed doen. Wel verwachten wij dat de regionale groei in 2016-17 iets afzwakt, gedreven door een geleidelijke afkoeling van China. Bij een lage inflatie is er nog ruimte voor stimulerend monetair en begrotingsbeleid.

 • Opkomend Europa – Vooruitzichten voor regio weer gunstig

  Na een forse krimp in Rusland lijkt de economie zich gestabiliseerd te hebben. De economieën in Centraal-Europa blijven doorstomen. Zij profiteren van een aanhoudend herstel in de eurozone en van een sterkere binnenlandse economie

 • Latijns-Amerika – Het ergste lijkt achter de rug

  Een aantrekkende export zal  zorgen voor voorzichtig economisch herstel. Structurele problemen  en de invloed van een restrictief economisch beleid staan in de meeste landen echter een uitbundig herstel in de weg.