Visie op rente en euro – Verdere verruiming verwacht

door: Nico Klene

2015-11-visie.pdf (133 KB)
Download

Opnieuw aanpassing ramingen

Tegenvallende economische cijfers en de lage inflatie zijn voor ons aanleiding geweest om onze visie op het monetaire beleid van de Fed en de ECB te herzien. Onze ramingen voor de rente en de euro zijn aangepast:
De Amerikaanse Fed zal de rente mogelijk dit jaar niet meer verhogen.
De lange rente zal daardoor nog wat lager uitvallen dan we eerder dachten; maar volgend jaar loopt de rente wel op.
De waardestijging van de dollar naar pariteit zal later optreden dan we aannamen.
De ECB gaat waarschijnlijk in december de rente verlagen.

 

 

Fed verhoogt rente dit jaar mogelijk niet meer …

Enkele maanden geleden namen de zorgen over de ontwikkelingen in de opkomende economieën, met name in China, sterk toe. Voor de Amerikaanse Fed bleek dit reden om in september de (verwachte) eerste renteverhoging uit te stellen. Vervolgens vielen ook enkele belangrijke macro-economische cijfers van de VS tegen. De toename van het aantal banen was in september flink lager dan verwacht. Bovendien werd het cijfer van augustus fors naar beneden aangepast. Bij de uitvoering van haar monetaire beleid kijkt de Fed scherp naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze twee magere cijfers waren daarom voor ons aanleiding onze visie op het Fed-beleid aan te passen: we gaan er nu van uit dat de Fed de rente pas in 2016 gaat verhogen.

… maar deur voor verhoging in december nog wel open

Uit de verklaring na de rentevergadering van de Fed van eind oktober blijkt echter dat de deur voor een renteverhoging in december nog open staat. De zorgen die de Fed in september had over de internationale economische ontwikkelingen, lijken afgenomen. Toch denken wij dat de renteverhoging er waarschijnlijk dit jaar niet meer komt. Binnen de Fed bestaat verdeeldheid en de recente macro-economische cijfers zijn nog wat matig. De kans dat de Fed de rente toch nog dit jaar verhoogt, is echter wel toegenomen.

ECB gaat waarschijnlijk ook rente verlagen

Begin vorige maand schreven we al dat de ECB waarschijnlijk haar kwantitatieve verruiming (QE) gaat uitbreiden. Wij denken dat de Bank de maandelijkse omvang van haar obligatie¬aankopen gaat verhogen én dat zij langer door zal gaan met QE dan tot en met september volgend jaar.

In oktober werd de Amerikaanse dollar wat zwakker (de euro dus duurder). Halverwege de maand was de koers zelfs USD 1,14 per euro. Bovendien daalde de inflatie in de eurozone weer onder nul procent. Dat werd weliswaar veroorzaakt door de lagere olieprijs, maar ook de kerninflatie lag met 0,9% nog altijd ruim onder het streefcijfer van ongeveer 2%. (Kerninflatie is het cijfer zonder o.a. voedselprijzen en energie.)

Voor de ECB was dit reden tot zorg. Dat bleek op de pers-conferentie van 22 oktober. In de vraag-en-antwoordsessie zei Draghi – méér dan één keer – dat deze vergadering ook was gesproken over een renteverlaging als optie om het beleid verder te verruimen. Wij zien dit als een duidelijke hint dat de ECB de beleidsrentes in december gaat verlagen. De depositorente, die momenteel het bodemtarief is, gaat dan vermoedelijk van -0,2% naar -0,3%. We hebben daarom ook de raming voor de een- en driemaands Euriborrentes verlaagd.
Door de woorden van Draghi is de dollar trouwens al verzwakt.

Raming lange rente opnieuw verlaagd

Vanwege de gewijzigde visie op het monetaire beleid van de Fed en de ECB hebben we onze ramingen voor de lange rente in de VS, Duitsland en Nederland verder verlaagd.

Volgend jaar kan de rente echter toch omhoog. Belangrijke factoren zijn: de waarschijnlijke renteverhogingen door de Fed en het aanhoudende herstel van de eurozone-economie.

Dollarkoers pas tweede helft 2016 naar pariteit

Onze visie op de euro-dollarkoers is ook gewijzigd. Doordat de Fed de rente vermoedelijk later gaat verhogen dan we eerder dachten, zal de dollar later richting pariteit gaan.