Valutavooruitzichten 2016 – Dollar gaat door pariteit breken

door: Georgette Boele , Roy Teo

151127-FX-Outlook-2016-nld.pdf (926 KB)
Download

Amerikaanse dollar blijft de komende maanden sterk, waarbij EUR/USD door pariteitsniveau breekt,…

…maar dollar bereikt plafond in 2016 en daalt weer in 2017

Vrees voor Brexit drukt groei van VK en koers van pond in 2016…

…maar krachtig herstel volgt als Brexit wordt afgewend

Valuta´s in het dollarblok blijven zwak in 2016 maar veren op in 2017

Valuta´s grondstoffen exporterende OM gaan omhoog in 2016…

…net zoals valuta´s CEEMA tegenover de euro…

…maar herstel van Aziatische valuta´s tegenover USD komt pas in 2017

 

Dollar piekt in 2016 tegenover belangrijkste valuta´s…

Wij blijven over de hele linie positief over de Amerikaanse dollar (USD) en voorzien nieuwe recordkoersen voor 2016: 0.95 voor de EUR/USD, 135 voor de USD/JPY, 1,25 voor de GBP/USD en 1,21 voor de USD/CHF. Het uiteenlopende monetaire beleid van de centrale banken in de verschillende landen en het positieve beleggingsklimaat zijn de belangrijkste factoren die de koers van de dollar opdrijven. Wij verwachten dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente in 2016 en 2017 blijft verhogen, gestimuleerd door de kracht van de Amerikaanse economie. Het belangrijkste beleidstarief (Fed funds rate) ligt volgens ons eind 2016 op 1,25% en eind 2017 op 2,25%.

151127 - fx1

De financiële markten verwachten dat de Fed minder hard van stapel loopt. Op grond van de Fed fund futures bedraagt de beleidsrente 0,82% eind 2016 en 1,35% eind 2017 (zie bovenstaande grafiek). Waarschijnlijk schuiven de financiële markten in de loop van volgend jaar op in onze richting. De ECB en de Japanse centrale bank (BoJ) gaan hun monetaire stimulering verder opvoeren. Daarbij kiest de ECB waarschijnlijk voor meer kwantitatieve verruiming en verlaging van de depositorente nog verder onder nul. Wij verwachten dat de dollar in 2016 op zijn sterkst zal zijn: de rente wordt slechts langzaam verhoogd en het beleggerssentiment zal positief zijn. De dollar zal zo optimaal profiteren van de monetaire divergentie. Mocht de stemming onder beleggers verslechteren, wat niet ons basisscenario is, dan bereikt de dollar vermoedelijk eerder zijn plafond.

151127 - fx2

…en moet weer terrein prijsgeven in 2017

In 2017 komt er een einde aan de opmars die de dollar in 2011 inzette. Begin 2017 hebben volgens ons de valutamarkten de meeste voor de dollar gunstige factoren verwerkt. Bovendien gaan andere belangrijke centrale banken dan een punt zetten achter hun kwantitatieve verruiming. De ervaring in de VS leert dat zodra de afbouw in zicht komt, de valutakoers vermoedelijk gaat stijgen. Wij verwachten daarom dat de euro dan het dieptepunt tegenover de dollar is gepasseerd en terrein gaat terugwinnen.

De centrale banken van Zweden, Noorwegen en Zwitserland gaan hun monetaire stimulering ook beëindigen, in lijn met de verwachte afbouw door de ECB. Hierdoor zullen groeiverschillen een grotere rol spelen. Wij denken dat de Zweedse economie in 2017 beter presteert dan die van de eurozone. Dit zal de Zweedse kroon (SEK) steunen tegenover de euro, temeer omdat de SEK fors is ondergewaardeerd. Voor de Noorse kroon (NOK) voorzien we een krachtig herstel als de olieprijs zich beweegt naar onze raming van USD 75 per vat Brent eind 2017.

Een herstel van de Japanse yen (JPY) tegenover de dollar ligt in het verschiet wanneer de renteverhogingen door de Fed volledig in de koers van de dollar zijn verdisconteerd. Op basis van koopkrachtpariteit ligt de reële waarde voor de USD/JPY net onder 90.

Vrees voor Brexit drukt economische groei VK en koers van Britse pond in 2016…

Van de belangrijkste valuta´s zijn wij over het Britse pond (GBP) 2016 het somberst. Bezuinigingen, de eerdere kracht van het GBP en de vrees dat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU stapt, zullen de economische groei drukken. Hierdoor zal de Britse centrale bank (BoE) de eerste rentestap later zetten dan de financiële markten nu verwachten. Wij hebben daarom short in GBP/USD toegevoegd aan onze lijst van aanbevolen posities. De Britse regering zal het referendum over voorzetting van het Britse lidmaatschap van de EU waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2016 houden. Het is onwaarschijnlijk dat de BoE nog vóór het referendum de rente verhoogt. Wij hebben onze prognose van de eerste rentestap door de BoE daarom verschoven van augustus naar november 2016. De financiële markten rekenen nog steeds op één renteverhoging van 25 bp en schatten de kans op nog een tweede rentestap in 2016 op 50%.

…maar een krachtig herstel volgt als Brexit kan worden afgewend

Ons basisscenario is dat een Brexit kan worden afgewend. In dat geval zal het GBP zich na het referendum krachtig herstellen, mede ook omdat de BoE dan de rente gaat verhogen. Vergeleken met de marktverwachtingen gaan wij uit van minder rentestappen in 2016 maar juist meer in 2017. Wij verwachten dan ook een rally van het GBP in 2017.

151127 - fx3

Valuta´s in dollarblok blijven zwak in 2016 maar veren op in 2017

Wij blijven pessimistisch over de Australische dollar (AUD), de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) en de Canadese dollar (CAD). De verklaring hiervoor moet hoofdzakelijk worden gezocht in de monetaire divergentie en de nog altijd voortdurende remmende werking van de gedaalde grondstofprijzen op de economische ontwikkeling. Wij verwachten dat de centrale banken van deze drie landen in 2017 hun monetair beleid sterker verkrappen dan de financiële markten nu verdisconteren. Dit zal dan, in combinatie met een herstel van de grondstofprijzen en een verzwakking van de dollar, de valuta´s van deze landen waarschijnlijk een flinke steun in de rug geven.

Valuta´s grondstoffen exporterende OM gaan omhoog in 2016…

De meeste valuta´s van grondstoffen exporterende opkomende markten (OM) hadden het de afgelopen jaren zwaar te verduren en verloren tegenover de dollar tussen 20% en 55%. De valuta´s van de belangrijkste opkomende landen zijn weggezakt tot het laagste niveau ooit of hebben dit bijna bereikt. Deze uitgesproken valutazwakte was hoofdzakelijk het gevolg van lagere exportopbrengsten van grondstoffen, de zwakke binnenlandse economie, het slechte sentiment onder beleggers en (geo)politieke problemen. Positief is dat door de valutazwakte de handelsbalans van deze landen waarschijnlijk verbetert. Verder kan een stabilisatie en mogelijk zelfs lichte stijging van de grondstofprijzen de scherpe kantjes van het negatieve sentiment rond de valuta´s van grondstoffen exporterende landen wegnemen. Daar komt bij dat de Chinese economische groei slechts geleidelijk zal vertragen. Dit is gunstig voor het beleggingsklimaat. Beleggers zullen op zoek gaan naar valuta’s die aantrekkelijke rendementen hebben en die profiteren van wereldwijde groei. En dit is goed nieuws voor de valuta´s van landen waar de centrale bank de periode van verruiming heeft beëindigd en de volgende stap in verkrappende richting wordt gezet.

151127 - fx4

Maar we zien ook duidelijke negatieve factoren. Om te beginnen zijn de meeste van deze valuta´s kwetsbaar voor een hogere rente in de VS. Ook de binnenlandse politieke en economische situatie en een eventuele verlaging van de kredietwaardigheid kunnen een negatieve rol spelen. Als we al deze positieve en negatieve factoren tegen elkaar afwegen, komen wij uit op een herstel van de Latijns-Amerikaanse munten, de Russische roebel en de Zuid-Afrikaanse rand dankzij de stabilisatie van de grondstofprijzen en enige verbetering van de binnenlandse situatie. Dit herstel zal naar verwachting verder doorzetten in 2017.

151127 - fx5

…net zoals valuta’s in Opkomend Europa tegenover de euro…

Structurele economische factoren die van invloed zijn op de valuta’s van de Centraal- en Oost-Europese landen verbeteren verder in 2016. De economieën van Polen, Hongarije en Tsjechië profiteren aanzienlijk van de aantrekkende groei in de eurozone. Bovendien begint inflatiedruk zich langzaam op te bouwen, wat de weg vrijmaakt voor monetaire verkrapping in 2017 en opheffing van het plafond voor de Tsjechische kroon (CZK) tegenover de euro eind 2016.

Het tekort op de Turkse lopende rekening toont de eerste tekenen van verbetering, terwijl de Turkse centrale bank haar monetair beleid waarschijnlijk transparanter gaat maken en de politieke onzekerheid mogelijk afneemt. Kortom, wij verwachten dat de meeste valuta’s in Centraal en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika (CEEMA) het in 2016 en 2017 beter doen dan de euro.

…maar herstel van Aziatische valuta´s tegenover USD komt pas in 2017

Wij verwachten dat de Chinese autoriteiten volgend jaar een geleidelijke depreciatie van de yuan blijven regisseren om de export te stimuleren en de economie een impuls te geven. De Chinese centrale bank (PBoC) zal naar verwachting de volatiliteit van de yuan beperkt te houden en het grote verschil tussen de onshore yuan en de offshore yuan kleiner proberen te maken. Wanneer de economische groei in China stabiliseert, zal de kapitaaluitstroom vermoedelijk afnemen. Dat vermindert de noodzaak voor de PBoC om op de valutamarkt te interveniëren. Verwacht wordt dat het IMF op 30 november het licht op groen zet voor toevoeging van de yuan aan de SDR-mand. Dit moet dan in de loop van 2016 zijn beslag krijgen. Wij denken dat het effect op de extra vraag van centrale banken naar de yuan als reservevaluta beperkt blijft (de SDR-quota vertegenwoordigt minder dan 3% van de totale wereldwijde valutareserves) en dat het belang van de SDR als reservevaluta slechts geleidelijk toeneemt. Onze raming is dat de yuan daalt naar 6,55 tegenover de dollar eind 2016, om vervolgens in 2017 te stabiliseren.

Wat de overige Aziatische valuta’s betreft, blijven wij somber voor 2016. De zwakkere Chinese yuan, euro en Japanse yen zullen de export uit deze overige Aziatische landen belemmeren en ook de verruiming van het monetair beleid in Azië zal een negatieve uitwerking hebben. Voor 2017 verwachten we dat het Aziatisch BBP (exclusief China) licht verbetert. De inflatie zal over de hele linie toenemen, zodat de centrale banken naar verwachting gaan neigen naar een verkrappende beleidskoers. Groei en carry trades komen in 2017 in beeld. Omdat Aziatische valuta’s dan aantrekkelijker gewaardeerd zijn, kunnen zij in 2017 de weg omhoog weer inslaan. De Monetary Authority of Singapore (MAS) zal waarschijnlijk aansturen op een appreciatie van de nominale effectieve wisselkoers (NEER) van de Singaporese dollar (SGD). In Thailand zal in 2017 de politieke situatie vermoedelijk stabiliseren en dit zal steun geven aan de wisselkoers.

151127 - fx6

151127 - fx7