Special valuta & edelmetalen: Effect van eerste Fed-rentestap in december

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-and-PM-special-13-Nov-2015-nld.pdf (467 KB)
Download
  • Het ziet er steeds meer naar uit dat de Fed de rente vanaf december langzaam gaat verhogen
  • Dit geeft de dollar wind in de zeilen tegenover de euro, de yen en edelmetalen
  • Onze voorspellingen voor de valuta´s van de opkomende en grondstoffen exporterende landen blijven grotendeels ongewijzigd

Visie op renteverhogingen door Fed aangepast

Na het sterker dan verwachte arbeidsmarktrapport in de VS en het op verkrapping wijzende commentaar vanuit de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, hebben wij een renteverhoging van 25 bp in december weer in ons basisscenario opgenomen. De begeleidende verklaring bij deze eerste rentestap zal waarschijnlijk gematigd van toon zijn om de verwachting te beteugelen dat een volgende rentestap nu ook eerder dan verwacht komt. Dit moet het effect van de renteverhoging beperken. De kans dat de rente in december wordt verhoogd, schatten de financiële markten op 66% (zie grafiek hieronder). Wij denken dat de Fed de rente volgend jaar in totaal met 75 bp verhoogt, met een eerste stap in juni. Hiermee zitten wij ongeveer 30 bp boven de marktverwachtingen (berekend op basis van het midden van de bandbreedte van de fed funds rate) (zie onze Global Daily Insight van 12 november 2015).

151113 special1

Raming voor EUR/USD verlaagd voor 2015 en 2016

Nu wij onze visie op de renteverhogingen door de Fed hebben aangepast, moeten wij ook onze prognose voor de Amerikaanse dollar (USD) ten opzichte van de euro, de Japanse yen, de Singaporese dollar en edelmetalen naar boven bijstellen. Wij verwachten nu dat de EUR/USD nog dit jaar 1,05 zal bereiken. Door de gematigde verklaring na de renteverhoging in december zal de EUR/USD begin 2016 waarschijnlijk stabiliseren. De raming voor eind 2016 hebben we ook verlaagd. Dat is hoofdzakelijk vanwege het verder uiteenlopend monetair beleid in de VS en de eurozone nu de ECB haar kwantitatieve verruiming waarschijnlijk het hele jaar nog voortzet. Wij denken dat de Fed de rente volgend jaar sterker verhoogt dan de financiële markten op dit moment verdisconteren (zie grafiek hieronder). We verwachten daarnaast dat de financiële markten zich in de loop van het jaar aansluiten bij onze visie. De EUR/USD bereikt volgens ons in maart 2016 het pariteitsniveau (EUR 1 = USD 1) om vervolgens verder af te glijden naar 0,95 in juni 2016. We hebben daarom short in EUR/USD weer toegevoegd aan onze lijst van aanbevolen posities.

151113 special2

Ramingen ook verlaagd voor yen en Singaporese dollar…

We zijn nu iets somberder over de Japanse yen en Singaporese dollar. Dit houdt verband met de hoge gevoeligheid van deze munten voor de Amerikaanse korte rente. Het recente sterke arbeidsmarktrapport in de VS en de naar boven bijgestelde verwachtingen rond een mogelijke renteverhoging door de Fed in december hebben de USD/JPY opgedreven naar 123 en de USD/SGD tot boven 1,42. Als de Fed de rente in december inderdaad verhoogt, stijgt de USD/JPY waarschijnlijk verder naar 125 en de USD/SGD naar 1,43.

Ons pessimisme over de yen wordt vooral gevoed door de monetaire divergentie. Daarbij komt dat binnenlandse beleggers hun vizier vermoedelijk meer op het buitenland richten. Japanse levensverzekeraars hebben inderdaad aangegeven meer in het buitenland te willen beleggen zonder afdekking van het valutarisico. Wij handhaven long in USD/JPY op onze lijst van aanbevolen posities.

…maar ongewijzigd voor valuta´s opkomende en grondstoffen exporterende landen

Onze ramingen voor valuta’s van opkomende en grondstoffen exporterende landen hebben we grotendeels ongewijzigd gelaten. Over het algemeen zal de aanzienlijke zwakte van de valuta’s van de opkomende markten waarschijnlijk een positief effect op de handelsbalans van deze landen hebben. Een stabilisatie of lichte stijging van de grondstoffenprijzen kan het negatieve sentiment rond de valuta’s van grondstoffen exporterende landen wat verlichten. Bovendien zal de Chinese economie vermoedelijk minder hard vertragen dan de financiële markten op dit moment verwachten. En tot slot voorzien wij een positieve stemming onder beleggers. Zij gaan op zoek naar posities waarmee zij kunnen profiteren van de groei van de wereldeconomie en hoger renderende valuta’s Dit is gunstig voor de valuta’s van landen waar de centrale banken hun verruimend beleid hebben beëindigd en de volgende stap de andere kant opgaat.

Wij zien echter ook duidelijke negatieve factoren voor deze munten. De meeste van deze munten blijven gevoelig voor een renteverhoging in de VS. Andere hoeken waaruit tegenwind kan komen, zijn de binnenlandse politieke situatie, de economische ontwikkeling en een eventuele verlaging van de kredietwaardigheid. Al deze factoren bij elkaar leveren een wisselend beeld op. We voorzien lichte opklaringen voor de Latijns-Amerikaanse valuta’s, de Russische roebel en de Zuid-Afrikaanse rand (dankzij de stabilisatie van de grondstoffenprijzen en enige verbetering van de binnenlandse situatie). Donkere wolken verwachten we voor de Aziatische valuta’s omdat de zwakkere Chinese yuan, euro en Japanse yen negatief doorwerken op exporten van andere Aziatische landen. Verder drukt monetaire verruiming ook de valutakoersen).

Over de valuta’s van grondstoffen exporterende landen zoals de Australische dollar, de Nieuw-Zeelandse dollar en de Canadese dollar, blijven wij ook somber gestemd. Dit komt hoofdzakelijk door de divergentie van het monetaire beleid en de nog altijd negatieve uitwerking die de correctie op de grondstoffenmarkten heeft op de economie van deze landen. Gegeven de toegenomen kans op een renteverhoging in de VS gaan de centrale banken van Australië, Nieuw-Zeeland en Canada zich wellicht minder op monetaire verruiming richten. Hierdoor zal het effect beperkt blijven.

151113 special3

151113 special4

Negatievere visie op de prijs van goud…

Belangrijke bepalende factoren voor de goudprijs zijn de richting van de dollar en de verwachtingen ten aanzien van het monetair beleid. De Fed heeft de afgelopen weken de prijzen van edelmetalen in belangrijke mate bepaald en dit zal de komende maanden waarschijnlijk ook zo blijven. Omdat onze visie op de renteverhogingen door de Fed boven de consensusverwachting ligt, denken we dat de goudprijs dit jaar naar USD 1.000 per ounce gaat en volgend jaar naar USD 900, hoofdzakelijk doordat beleggers posities afwikkelen. Wij blijven optimistisch over de vraag naar gouden sieraden; dit zal het neerwaartse risico waarschijnlijk wat temperen.

151113 special7

…en ook van andere edelmetalen

De naar boven bijgestelde verwachtingen voor de renteverhogingen door de Fed en de sterkere dollar zijn ook aan de overige edelmetalen niet ongemerkt voorbijgegaan. Door een verschuiving in het beleggerssentiment daalt de totale positie in instrumenten die de prijzen van platina en palladium volgen. Het zich verder uitbreidende emissieschandaal heeft ook de prijzen van palladium en platina negatief beïnvloed. De platinaprijs zakte zelfs door het vorige dieptepunt dat dateerde van oktober. Hierdoor zijn de prijsvooruitzichten verder verslechterd. In het huidige negatieve sentiment is het goed mogelijk dat voor het einde van het jaar de platinaprijs is gezakt tot  USD 800 per ounce en de palladiumprijs tot USD 530.  De zilverprijs blijft waarschijnlijk meebewegen met de goudprijs. Voor 2016 voorzien we een aanhoudend zwakke goudprijs en een outperformance van cyclische edelmetalen ten opzichte van goud.

151113 special6