Sociale woningbouw in een spagaat

door: Madeline Buijs

Sociale-woningbouw-in-een-spagaat-nov-2015.pdf (173 KB)
Download

De sociale huursector is in verhouding tot andere Europese landen zeer groot. Circa 33% van de woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen, terwijl maar 9% vrije sector huurwoningen zijn. De overige 57% betreft koopwoningen. In vergelijking met andere Europese landen is de sociale huursector in Nederland een zeer grote sector. In geen enkel ander Europees land beslaat de sociale huursector zo’n groot deel van de totale woningvoorraad.

Er zijn daarom in Nederland ook voldoende woningen voor de doelgroep waarvoor sociale huurwoningen zijn bedoeld. Toch zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen vaak zeer lang. Dit komt door een grote groep scheefwoners die wel in een sociale huurwoning wonen, maar niet tot de doelgroep behoren.

De groep vluchtelingen die zich melden in Nederland is relatief klein in vergelijking met het aantal scheefwoners. Zij leggen op dit moment het achterliggende probleem van de scheefwoners bloot. Door de scheefwoners zijn er tijdelijk te weinig sociale huurwoningen, terwijl op de lange termijn de voorraad sociale huurwoningen voldoende is. Ook om vluchtelingen te huisvesten.

De langetermijnoplossing voor de sociale huursector is het sneller op gang brengen van de doorstroom van scheefwoners. De inkomensafhankelijke huurverhoging van scheefwoners moet volledig benut worden. Dit geeft scheefwoners een financiële prikkel om te verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning. De randvoorwaarde hiervoor is wel dat de nieuwbouw van vrije sector huurwoningen versneld moet worden zodat scheefwoners voldoende alternatieven hebben voor hun sociale huurwoning.

Voor de huisvesting van vluchtelingen kunnen nieuwe woningen worden gecreëerd door middel van transformatie van leegstaande gebouwen of door de bouw van tijdelijke woningen. Bouwbedrijven hebben het nog moeilijk na de economische crisis, waardoor het lastig zal zijn om de productie van woningen zo sterk op te schalen als nodig is om alle vluchtelingen een woning te bieden.