Slimmere logistiek met Open Data

door: Bart Banning

 

Beeldbank_Economy_Global_dataData is de nieuwe olie van onze economie. Dat geldt zeker voor bedrijven in de sector Transport en Logistiek. Kort geleden was ik bij de Open Data Estafette Smart Logistics & Ports op locatie bij Connekt in Delft. Een event waarbij de beschikbaarheid en het gebruik van Open Data centraal stond.

 

Informatie is steeds belangrijker voor de wijze waarop processen worden ingericht. Het gebruik van Open Data is een nieuw fenomeen dat echt nog in de kinderschoenen staat. Ook binnen de sector Transport en Logistiek is het relatief onbekend.

Wat is Open Data?
Open Data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. Er zijn verschillende aanbieders. Een voorbeeld is Google Traffic Information, maar ook via de overheid wordt veel data gedeeld. Open Data die door de overheid beschikbaar wordt gesteld, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet toegankelijk, compleet, tijdig zijn en geen beperking hebben door licenties. Het dataportaal van de overheid kent ruim 7.000 (!) datasets. Ook zijn sinds 2013 actuele datagegevens van wegverkeersbewegingen beschikbaar.

Het delen van informatie via Open Data leidt tot zeer creatieve ideeën. Dat is van grote waarde in een snel veranderende maatschappij. Dat kan door al bestaande data aan elkaar te knopen, zodat een samenhangend beeld ontstaat (de exponentiële groei van geregistreerde aardbevingen in Groningen). Of door real time Open Data sets beschikbaar te maken die, gekoppeld met bestaande veelal gesloten data, tot nieuwe inzichten kunnen leiden. De technologie via apps maakt de informatie snel en op eenvoudige wijze toegankelijk.

Transport en Logistiek werkt vanuit gesloten data
Bedrijven in onze sector zijn iedere dag bezig met het optimaliseren van hun logistieke ketens. Specifiek voor transportbedrijven geldt dat een verbeterd rendement dikwijls wordt bepaald door een hogere beladingsgraad en optimale routeplanning. De sector maakt hierbij gebruik van een grote diversiteit  aan Transport Managementsystemen. Dit helpt transportbewegingen beter te plannen en voertuigen tijdens de rit te volgen. Deze systemen worden gevoed met data uit IT-systemen van opdrachtgevers en aangesloten op de IT-infrastructuur van de logistieke bedrijven.

Alle gebruikte data zijn echter zogenoemde gesloten of private data. Hiermee bedoel ik informatie die alleen wordt gegeven aan mensen die daarvoor geautoriseerd zijn. Ook binnen dit gesloten domein heeft het gebruik van data al veel opgeleverd. Kijk naar de resultaten van het bekende Speed Docking-initiatief. Op basis van uitgekiende informatie-uitwisseling tussen verschillende spelers in de logistieke keten wordt een steeds betere dock-performance gerealiseerd.

Het gebruik van Open Data is logische stap voorwaarts
De ambities in de sector liggen op een hoog niveau. Anno 2015 moeten we dus een stap verder gaan. Dus, nog slimmer omgaan met beschikbare wegcapaciteit en middelen. Ik ben overtuigd van de kracht van IT. Het op een juiste wijze toepasbaar maken van alle beschikbare data gaat ons helpen deze  voortuitgang te boeken. Tot dusverre wordt vooral nog gebruikgemaakt van gesloten data. Maar nieuwe mogelijkheden dienen zich aan.

Simacan als voorbeeld
Tijdens de Open Data Estafette heb ik een break out-sessie bijgewoond van Rob Schuurbiers van Simacan, Dit is een jonge start-up uit 2013. Simacan heeft een Control Tower gebouwd die onder andere gebruikt wordt door Ahold Transport. In deze Control Tower worden private (gesloten) en publieke (open) informatie aan elkaar gekoppeld. Vanuit de diverse bestaande (gesloten) TMS-systemen van transporteurs worden positiegegevens van vrachtwagens gedeeld tussen de operationele planners van de verlader en de transporteurs. Hieraan wordt gedetailleerde (open) real time verkeersdata toegevoegd. Met als gevolg dat aankomsttijden scherper worden voorspeld en het transport aan efficiency wint.

Open Data op de agenda
Technologie en data groeien exponentieel. We zullen over steeds meer Open Data kunnen beschikken. Voor bedrijven in Transport en Logistiek wordt het gebruik van bestaande data verrijkt door steeds weer nieuwe informatiebronnen toe te voegen. Dit zal leiden tot verbeterde kostenefficiency en een betere performance op bestaande routes. En, iets verder in de toekomst, zal de combinatie van TMS-systemen en de inzet van Open Data helpen vrachtwagens te koppelen tot platooning treintjes.

Voor mij was de Open Data Estafette Smart Logistics & Ports een eye-opener. De winnaars World Port Hackatlon en Stadsdistributie hebben de deelnemers overtuigd van hun logistieke waarde.

De koppeling van bestaande, gesloten data aan de minder of niet bekende Open Data zou wel een uw volgende stap kunnen zijn in de route naar een duurzame logistieke keten.