Scheefwonen

door: Madeline Buijs

Scheefwonen staat weer volop in de belangstelling. Onlangs publiceerde ik een rapport over de ontwikkelingen in de sociale woningbouw. Daarin beargumenteerde ik dat scheefwonen een groot deel van de problemen in de sociale huursector veroorzaakt. En dat dit een groter probleem voor de sociale huursector is dan de groep vluchtelingen met verblijfsstatus die gehuisvest moet worden. Een van de oplossingen die ik zie is het vergroten van de betaalbare vrije huursector. Je kan scheefwoners namelijk niet zomaar opzadelen met flinke huurverhogingen zonder een goed en betaalbaar alternatief te bieden.

De roep om meer huurwoningen in de vrije sector wordt ook beantwoord door bouwers. Er worden meer vergunningen voor nieuwe huurwoningen in de vrije sector afgegeven. Als de trend doorzet, worden er in 2015 meer vergunningen dan in 2009 afgegeven. Ook worden woningen die door woningcorporaties van de hand worden gedaan, vaak omgevormd tot huurwoningen in de vrije sector en hebben beleggers veel interesse voor deze woningen.

Ik denk echter dat deze trend van korte duur is. Waarom ik dat denk? De opleving van de woningmarkt gaat gepaard met een sterke stijging van de grondprijzen. Uit cijfers die het Kadaster bijhoudt, blijkt dat de prijzen van bouwkavels sinds eind 2013 al weer met 15% zijn gestegen, terwijl de huizenprijzen sindsdien maar met 5,9 % zijn gestegen. Het 12-maandsgemiddelde van de grondprijs ligt nu op het hoogste niveau sinds de meting in 2005 begon. Bij hogere grondprijzen is het voor bouwers en beleggers aantrekkelijker om koopwoningen  of huurwoningen in het hogere prijssegment te bouwen. Zulke hoge grondprijzen maken het voor commerciële partijen onmogelijk om voldoende rendement te behalen op het bouwen van betaalbare huurwoningen. Hier ligt dus een duidelijke taak voor gemeentes aangezien zij 75% van de bouwgrond in eigendom hebben. Vergeet de woontoekomst van de scheefwoner niet en bouw meer vrije huurwoningen in het laag- en middensegment.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 18 november 2015