Nederlandse economie in zicht – Consument telt weer mee

door: Philip Bokeloh

Ned-economie-in-zicht-nov15.pdf (437 KB)
Download

Consumptie draagt weer bij aan BBP-groei

Wanneer de wederuitvoer buiten beschouwing wordt gelaten is de gezinsconsumptie de grootste component van het BBP. Net als het BBP zijn de consumptieve bestedingen de afgelopen twintig jaar verdubbeld.

De toename is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan hogere prijzen. In vrijwel alle bestedingscategorieën is het prijspeil gestegen. Maar ook na correctie voor inflatie blijkt dat Nederlanders meer goederen en diensten aanschaffen.

Nederland onderscheidt zich van andere landen, omdat de consumptie hier sterker varieert. Een reden voor de beweeglijke consumptie is het overheidsbeleid. De regering voerde de afgelopen jaren een procyclisch beleid met bezuinigingen in tijden van laagconjunctuur.

Daarnaast zijn er meer structurele verklaringen. De Nederlandse arbeidsmarkt is betrekkelijk flexibel in vergelijking tot buurlanden België en Duitsland. In tijden van langdurige economische stress, zoals de kredietcrisis, kan dat een rem zetten op de bestedingen. Een andere structurele verklaring vormt de huizenmarkt. Forsere schokken in de waardering hebben invloed op de consumptie. Dan is er nog het pensioenstelsel. Door het systeem van verplichte pensioen-afdrachten zijn de vrije besparingen en de beschikbare vermogensbuffers relatief beperkt.

Bovengenoemde factoren hebben de afgelopen jaren hun weerslag gehad op de consumptie. Toch zijn er diverse signalen dat de situatie momenteel verbetert. In plaats van de groei te remmen, draagt de consumptie steeds meer bij aan de BBP-groei.

Met behulp van onderstaande link kunt u de publicatie downloaden