Nederland – Raming economische groei aangepast – visie op conjunctuur niet gewijzigd

door: Nico Klene

Vorige week publiceerde het CBS cijfers van de economische groei in het derde kwartaal. Die vielen tegen. De gemiddelde groei van de Nederlandse economie in 2015 zal daardoor wat lager uitvallen dan we dachten. Dit ondanks het feit dat we voor het vierde kwartaal weer een sterkere toename van het bruto  binnenlands product (BBP) verwachten. Ook op het gemiddelde groeicijfer van 2016 heeft de tegenvaller van het derde kwartaal enig effect, maar minder.

Woensdag werd bekend dat de gaswinning in Groningen verder moet worden verlaagd. Dat zal de economische groei in 2016 iets drukken, terwijl het financieringstekort van de overheid wat hoger zal uitvallen.

We hebben daarom onze ramingen voor de economische groei in zowel 2015 als 2016 met een kwart procentpunt verlaagd naar respectievelijk 2 en 2¼%.

De verlaging van de prognoses heeft dus niet te maken met een andere visie op de conjunctuur.