Nederland – Magere groei economie in derde kwartaal

door: Nico Klene

In het derde kwartaal groeide de Nederlandse economie slechts licht. De groei was lager dan verwacht.

Het bruto binnenlands product (BBP) steeg in het derde kwartaal – volgens voorlopige cijfers – met 0,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat is vergelijkbaar met de groei in het tweede kwartaal, maar toen werd het cijfer flink gedrukt door de verlaging van de gaswinning in Groningen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar groeide de economie met 2,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Dat is iets meer dan de groei van de eurozone.

Wisselend beeld van bestedingen

De verschillende bestedingscomponenten laten een wisselend beeld zien. De consumentenbestedingen zijn niet toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal. De consumptie van de overheid steeg echter wel. De investeringen namen een beetje toe: er werd opnieuw meer geïnvesteerd in woningen, terwijl ook de overheid meer investeerde, maar de investeringen van bedrijven liepen licht terug. De uitvoer liet een verdere stijging zien. De invoer steeg echter nog wat meer.

Ten slotte zijn de voorraden wéér afgenomen. Dat is de voornaamste oorzaak dat de BBP-groei lager is uitgevallen dan wij hadden verwacht.

Dat neemt niet weg dat de (bescheiden) groei in de zomer opnieuw werd gedragen door de uitvoer én de binnenlandse bestedingen.

Vooruitzichten: groei dit jaar tegen 2¼%

Wij verwachten dat de economische groei aanhoudt. Diverse stemmingsindicatoren suggereren dat de groei in het vierde kwartaal weer wat hoger kan uitvallen. We denken dat de economische groei in de VS en de eurozone doorzet. Verder gaan we uit van een zachte landing van de Chinese economie. Gemiddeld kan de Nederlandse BBP-groei dit jaar tegen 2¼% uitkomen.