Agri Monitor – Softs: Cacao positieve uitschieter in grondstoffenhandel

door: Frank Rijkers

2015_10_agrimonitor_NL_def1.pdf (220 KB)
Download

Arabica koffie 25% in prijs gedaald ten opzichte van januari 2015

Suikerprijs in de lift als gevolg van tekorten

Consument ziet prijs voor chocolade toenemen

 

 

Koffieprijs nog altijd in licht dalende trend…

Sinds het begin van het jaar zijn de prijzen voor koffie (Arabica) met 25% gedaald. Hiermee eindigt het seizoen 2014/15 met de laagste prijzen in 20 maanden tijd. Verbeterde productie omstandigheden en druk op, voor koffie belangrijke, valuta zoals de Braziliaanse real en de Colombiaanse peso hebben geleid tot deze prijsval in Amerikaanse dollars. De afgelopen drie maanden  beweegt de prijs voornamelijk in een zijwaartse richting, maar de lange termijntrend is nog altijd licht dalend. Voornaamste redenen voor schommelingen zijn veranderende weersomstandigheden en daarmee gepaard gaande aanpassingen in de productieverwachtingen van koffiebonen. De algemene verwachting is dat de Braziliaanse productie rondom het niveau van 48-50 miljoen zakken (à 60kg) zal liggen. Hiermee schommelt de productie iets onder de niveaus van de afgelopen jaren. Met name de droogte zorgt voor een verslechterde productie, maar onvoldoende voor prijsherstel. Brazilië is de belangrijkste producent ter wereld van koffiebonen.

…maar voor hoelang nog?

Nieuwe cijfers over de Braziliaanse oogst zullen de komende maanden voor een belangrijk deel de richting van de koffieprijs (Arabica) bepalen. De wereldwijde vraag naar koffiebonen is over de afgelopen 15 jaar met ruim 40% toegenomen. In dezelfde periode is de productie met 25% toegenomen. De voorraadniveaus zijn hierdoor afgenomen, waardoor jaarlijkse schommelingen in de productie een groot effect hebben op de prijszetting. Naast de oogstverwachting voor Braziliaanse koffie wordt er ook gekeken naar de productie in Viëtnam, Indonesië en Colombia. In Viëtnam en Indonesië wordt voornamelijk de koffiesoort Robusta geteeld. Toegenomen zorgen over de droogte in de productiegebieden in Zuidoost-Azië, als gevolg van een dreigende El Niño zorgen ervoor dat de prijs voor Robusta de laatste weken sterker is opgelopen. De productie in Colombia (tweede grootste producent van Arabica-bonen) neemt juist al een aantal jaren toe. Ook in het seizoen 2014/15 is de productie verder toegenomen met bijna 11%, aldus het ICO (International Coffee Organization). Al met al zorgen verslechterde weersomstandigheden samen met krappe voorraadniveaus ervoor dat wij denken dat de prijs in de komende maanden licht zal stijgen. Het opwaartse potentieel is echter beperkt, doordat de verwerkende industrie ruime voorraden heeft opgebouwd. Dit is ook terug te zien in een lagere wereldexport dan een jaar geleden (-3,1%).

Regen stuwt suikerprijs fors omhoog…

Sinds eind september is de prijs voor suiker met 25% toegenomen. De suikerprijs (ICE #11) heeft hierdoor het hoogste punt in negen maanden tijd bereikt. Hiermee is de eerdere prijsval van 25% ten opzichte van 1 januari 2015 bijna geheel teniet gegaan. Zware regenval in productiegebieden in Brazilië zorgen voor angst dat er veel oogsttijd verloren gaat. Daarnaast zorgen berichten over meer verwerking van suiker tot bioethanol voor positiever sentiment rondom de prijszetting.

…en tekort aan suiker zorgt voor blijvend hoger prijsniveau

Dat de prijs zich op een hoger niveau zal handhaven wordt naast korte termijn ontwikkelingen kracht bijgezet vanuit de fundamentals. Na vijf jaren van overschotten in de mondiale suikerproductie wordt er voor komend seizoen een tekort verwacht. In de laatste voorspellingen van ISO zien we krimp van 1,15% j-o-j in de productie die hiermee uitkomt op 169 miljoen ton. Gelijktijdig aan de productiedaling wordt een stijging van 2,2% verwacht in de wereldwijde consumptie van suiker. Deze komt hierdoor uit op ruim 172,9 miljoen ton. Het tekort komt hiermee naar verwachting uit op 3,5 miljoen ton. Vanwege het tekort, wat naar verwachting in 2016/17 verder zal oplopen hebben wij onze prijsverwachting naar boven toe aangepast. Gezien het hoge voorraadniveau en de balans in wereld export/import zal deze stijging echter beperkt zijn. De belangrijkste factor voor een verdere prijsstijging is de ontwikkeling van een sterke El Niño, waardoor de productie schade op kan lopen en een groter tekort kan ontstaan. Ook speculanten verwachten een hogere prijs. In de afgelopen weken hebben zij voor het eerst in 2015 hun short posities ingeruild voor long posities. Hetgeen een verdere prijsstijging impliceert.

Cacao best presterende grondstof van 2015

Cacao is één van de weinige grondstoffen uit de CRB-index die sinds begin 2015 een prijsstijging heeft laten zien. Sinds 1 januari is de prijs inmiddels met 11% toegenomen. Historisch gezien ligt de gemiddelde prijs voor cacao hierdoor op het hoogste niveau sinds de piek van eind 2010. De prijs voor cacao is met name in het tweede kwartaal fors opgelopen als gevolg van verslechterde Ghanese productiecijfers. Vanaf het begin van het derde kwartaal beweegt de prijs in een zijwaartse richting in een forse bandbreedte tussen USD/ton 3.000 – 3.400. Bewegingen in de prijs komen de laatste maanden dan ook met name door factoren als winstnemingen door speculanten. Aan het einde van het zogeheten midcrop seizoen hebben zij speculatieve long posities verkocht, waardoor de prijs tijdelijk onder druk kwam te staan. Daarnaast zorgden tegenvallende verwerkingscijfers (indicator voor consumptie) voor druk op de prijs. Naast deze drukkende factoren waren er ook prijsopdrijvende factoren, zoals de politiek waarbij verkiezingen in Ivoorkust zorgden voor onrust op de markt. Tot slot zorgen ook de verslechterde weersverwachtingen in West-Afrika voor een opgaande prijsbeweging.

Cacao blijft relatief duur

De cacaoprijs zal de komende maanden worden bepaald door enerzijds een verder oplopend tekort in de match tussen vraag en aanbod en anderzijds zullen de  weersomstandigheden een belangrijke rol spelen. Temeer nu we midden in het hoofdseizoen zitten ten aanzien van de productie. Het tekort van naar schatting 15.000 ton in het seizoen 2014/15 zal naar verwachting in het huidige seizoen 2015/16 verder oplopen. Nadat het ICCO (International Cocoa Organization) eerder al een tekort voorspelde is dat nu verder aangescherpt tot 96.000 ton. Ook commerciële marktpartijen voorzien in een groter tekort dit seizoen. Met name extreme droogte, waarschijnlijk als gevolg van El Niño, zorgt voor een verstoring van de productie in West-Afrika. Gelijktijdig met een toename aan de vraagzijde zorgt dit voor een verder oplopen van het tekort. Mede hierdoor verwachten wij dat de prijs rondom het huidige, relatief hoge niveau zal handhaven in de komende periode.

Consument voelt de prijsschommelingen in zijn portemonnee

Gemiddeld is de prijs van voedingsmiddelen in Nederland sinds januari dit jaar met 2% toegenomen. De schommelingen in prijzen van de agrarische grondstoffen voor koffie, suiker en cacao worden ook door de consument gevoeld. De uitslagen zijn echter minder heftig dan in de prijs voor de grondstoffen zelf. Zo liggen de consumentenprijzen voor koffie en suiker- & zoetwaren in oktober respectievelijk 1% en 2,5% lager ten opzichte van januari 2015. De prijs voor chocolade is daarentegen met ruim 3% toegenomen. De ervaring hierbij leert ons dat de richting waarin de consumentenprijs zich beweegt over het algemeen de trendlijn in de prijs voor agrarische grondstoffen volgt. Echter de grondstof is slechts een beperkt gedeelte van het totale eindproduct, waarbij overige factoren als productie, arbeid, transport een grotere rol spelen in de totstandkoming van de consumentenprijs.