VS – Arbeidsmarkt doet een stapje terug

door: Maritza Cabezas

151002-VS-Arbeidsmarkt.pdf (150 KB)
Download
  • De arbeidsmarkt in  de VS was in september zwakker dan verwacht. De werkgelegenheid steeg met 142.000 sterker dan vorige maand (+136.000). De werkloosheid bleef ongewijzigd op 5,1%.
  • Wij denken dat de visie van de Fed op de kracht van de arbeidsmarkt door dit rapport niet substantieel zal veranderen.  Voor een renteverhoging in december is een duurzame verbetering van de arbeidsmarkt in de komende maanden nodig.

 

Banenrapport zwakker dan verwacht

Het banenrapport over september was zwakker dan verwacht. De werkgelegenheid exclusief landbouw steeg met 142.000, een lager cijfer dan het gemiddelde van 212.000 in de eerste acht maanden van dit jaar. Bovendien werden de cijfers over de voorgaande twee maanden met 59.000 neerwaarts herzien. De overige kerncijfers van het Establishment Survey waren ook enigszins teleurstellend. Het gemiddelde uurloon bleef ongewijzigd, na een stijging van 0,4% in de voorgaande maand. Daardoor bleef de stijging op jaarbasis ongewijzigd op 2,2%. Uit andere cijfers van het rapport bleek dat de werkloosheid in september ongewijzigd bleef op 5,1%. Dit ging gepaard met een daling van de participatiegraad van 62,6% in de voorgaande maand naar 62,4%. Bredere maatstaven van onderbezetting verbeterden; zo daalde het aantal personen dat om economische redenen onvrijwillig parttime werkt met 10%. Al met al constateren we dat de arbeidsmarkt licht verslechtert, na een periode van robuuste banengroei.

Goederenproducerende sectoren blijven zwak

Goederenproducerende sectoren hadden het de voorgaande twee maanden behoorlijk moeilijk: de werkgelegenheid daalde in september met 13.000, na in augustus met 22.000 te zijn gedaald. De werkgelegenheid in de productiesector blijft zwak (–9.000), terwijl de banengroei in de dienstensector enige vooruitgang vertoonde (+131.000). De vrijetijdssector doet het nog steeds goed (+35.000), evenals de detailhandel (+24.000).

Loonmysterie

Het gemiddelde uurloon bleef ongewijzigd in september. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 2,2%, net als in augustus. Wij denken dat mogelijk een lagere productiviteitsgroei de lonen laag houdt, aangezien hogere lonen bij een lage productiviteitsgroei de winstmarges verminderen.

Federal Reserve

Wat de Fed betreft, denken wij dat de visie van de centrale bank op de kracht van de arbeidsmarkt door dit rapport niet zal veranderen. Dit zet echter meer druk op de rest van de arbeidsmarktrapporten die vóór de decembervergadering zullen uitkomen. Nu zal een duurzame verbetering van de arbeidsmarkt nodig zijn om in december een renteverhoging te mogen verwachten. Fed-voorzitter Yellen meldde in haar laatste toespraak over “Inflatiedynamiek en monetair beleid” dat een duurzame verbetering van de arbeidsmarkt nodig was, ook al ligt de werkloosheid nu wellicht in de buurt van het normale niveau op langere termijn – circa 4,9%. Volgens Yellen moet een duurzame verbetering van de arbeidsmarkt tegenvallers in andere kencijfers compenseren, waaronder de participatiegraad en het aantal personen dat om economische redenen onvrijwillig parttime werkt.

Marktverwachting van renteverhogingen teruggelopen

In navolging van het banenrapport achtten beleggers blijkens de futures-markten renteverhogingen door de Fed dit jaar iets minder waarschijnlijk, hetgeen leidde tot een daling van de rente op kortlopende staatsobligaties. In oktober zal het nu inderdaad niet tot renteverhogingen komen. Beleggers schatten de kans op een verhoging gedurende de oktobervergadering van het FOMC op 8%, tegen 16% vóór het banenrapport. De kans dat dit in december gebeurt, is nu 28% tegen 36% voorheen, volgens de futures-markten.

 

Banencijfers okt15