Visie op rente en euro – Extra verruiming ECB op komst

door: Aline Schuiling

2015-10-visie.pdf (67 KB)
Download

Aanpassingen ramingen

De volatiliteit op de financiële markten, de daling van olie- en andere grondstofprijzen en zorgen over de ontwikkeling van opkomende economieën hebben geleid tot beleidsreacties van centrale banken.

·  De Amerikaanse Fed verhoogde de rente niet in september, maar hield de deur voor een verhoging later dit jaar wel open.

·  De ECB gaat waarschijnlijk voor het einde van het jaar méér kwantitatief verruimen.

·  De lange rente ligt de rest van dit jaar vermoedelijk op een lager niveau dan we eerder aannamen, maar gaat volgend jaar wel oplopen.

 

Tumult op financiële markten

De financiële markten hebben nog steeds te maken met volatiliteit. De zorgen over de ontwikkelingen in de opkomende economieën zijn niet weggenomen en de vrees voor een harde landing van de Chinese economie is ook niet verdwenen. Het feit dat de Amerikaanse centrale bank op 17 september de rente niet verhoogde en daarbij refereerde aan onzekerheid over de toestand van de wereldeconomie maakte de markten alleen nog maar nerveuzer. Ondertussen werd begin september na de beleidsvergadering van de ECB duidelijk dat de centrale bank waarschijnlijk haar kwantitatieve verruiming (QE) dit jaar gaat ophogen.

De lange rentes en de euro-dollarkoers lieten scherpe bewegingen zien na beleidsvergaderingen van de ECB en de Fed. De dollar versterkte na die van de ECB en verzwakte na die van de Fed. Per saldo versterkte de dollar iets in september en daalde de lange rente.

Fed verhoogt rente vermoedelijk in december

Recent uitgekomen economische cijfers laten zien dat de Amerikaanse economie het nog steeds goed doet, met name de binnenlandse bestedingen. De consumptieve bestedingen en de woningmarkt zijn sterk en de bedrijfsinvesteringen trekken nu ook aan. Een aantal leden van de Amerikaanse centrale bank (waaronder voorzitter Yellen) heeft na 17 september aangegeven dat een renteverhoging dit jaar nog altijd waarschijnlijk is. Wij rekenen op een eerste rentestap in december, maar als de volatiliteit op de financiële markten aanhoudt, kan een latere stap niet worden uitgesloten.

ECB zal maandelijkse obligatieaankopen ophogen

In de beleidsvergadering van 3 september stelde de ECB haar ramingen voor de economische groei en de inflatie in 2015, 2016 en 2017 neerwaarts bij. Daarnaast merkte de centrale bank op dat de risico’s voor de inflatie ook neerwaarts zijn. De ontwikkeling van de olieprijzen en de euro-dollarkoers sinds de ECB-vergadering naast het feit dat de inflatie inmiddels weer negatief is (-0,1% j-o-j in september), duiden inderdaad op een langere periode van zeer lage inflatie. Hierdoor kunnen de inflatieverwachtingen permanent onder de doelstelling van de ECB komen te liggen.

grafiek oktobervisie

 

Wij rekenen er nu op dat de ECB nog voor het einde van het jaar extra verruimingsmaatregelen zal aankondigen. Wij verwachten dat het maandelijkse opkoopprogramma met EUR 20 miljard zal worden verhoogd naar EUR 80 miljard.

Lange rente lager

Vanwege de gewijzigde visie op het monetaire beleid van de ECB hebben we onze ramingen voor de lange rente in Duitsland en Nederland verlaagd. Ook onze raming voor de Amerikaanse lange rente is iets naar beneden bijgesteld.

Volgend jaar kan de rente echter toch omhoog. Belangrijke factoren zijn: de waarschijnlijke rentestap van de Fed in december en het verdere herstel van de eurozone-economie. Daardoor zal de aandacht in de loop van volgend jaar weer uitgaan naar de beëindiging van QE.

Dollarkoers naar pariteit

Onze visie op de euro-dollarkoers is niet gewijzigd. We gaan nog steeds uit van pariteit eind dit jaar onder invloed van uiteenlopend monetair beleid in de VS en de eurozone. In 2016 verwachten we weer een verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro.