Valuta’s en edelmetalen Watch – Effect van latere Fed-actie

door: Georgette Boele

FX-weekly-9-October-2015.pdf (298 KB)
Download

Vanwege de risico’s rond de opkomende markten en zwakkere macrocijfers verwachten wij dat de Fed de eerste renteverhoging uitstelt tot 2016

Wij verlagen onze raming voor de Amerikaanse dollar tegenover de euro voor 2015 maar gaan nog wel uit van een pariteitskoers (EUR 1 = USD 1) eind 2016

De volatiliteit van valuta’s van de opkomende markten houdt waarschijnlijk aan

Voor 2016 zijn wij negatief over de AUD, NZD en CAD en Aziatische valuta’s

Wij zijn nu minder negatief over de prijzen van edelmetalen…

…maar verwachten dat de goudprijs in 2016 flink gaat dalen

Onze nieuwe ramingen voor de goudprijs per ounce: USD 1,100 eind 2015 en USD 900 eind 2016

 

Eerste rentestap Fed komt later

Wij denken nu dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente niet in december verhoogt maar pas in 2016. Het blijft onzeker in welke maand de Fed de eerste rentestap zet. Wij neigen naar juni 2016 en verwachten dat de rente vervolgens elke tweede vergadering verder wordt opgetrokken, zodat de bandbreedte van de Fed funds rate in december 2016 op 0,75-1,00% uitkomt. Door een latere eerste rentestap ontstaat er meer tijd waarin mogelijk de financiële omstandigheden stabiliseren, de internationale onzekerheden afnemen en de cijfers weer verbeteren. Mocht dit proces relatief snel verlopen, dan sluiten wij niet uit dat de rente al in maart 2016 wordt verhoogd (zie Global Daily Insight 8 oktober 2015 – Fed hike now seen in 2016).

151009 - FX PM 1

Uitstel Fed werkt door naar andere centrale banken

Indien het FOMC, het beleidscomité van de Federal Reserve, de renteverhoging inderdaad voor zich uitschuift, zal dit reacties van andere centrale banken uitlokken. In ons basisscenario gingen wij al ervan uit dat de ECB haar maandelijkse obligatieaankopen met EUR 20 mld zou gaan opvoeren. Gezien recent commentaar vanuit de ECB lijkt het erop dat hiermee pas in december en niet al deze maand een begin wordt gemaakt. Verder denken wij dat de ECB haar programma van kwantitatieve verruiming (quantitative easing – QE) gaat verlengen tot eind 2016. De kans op nog ingrijpender maatregelen is toegenomen. De Japanse centrale bank (BoJ) gaat waarschijnlijk begin volgend jaar haar QE-programma uitbreiden, maar dit zou ook best wel eens eerder kunnen gebeuren. Tot slot hebben wij het moment waarop de Britse centrale bank (BoE) de rente naar verwachting voor het eerst verhoogt, verschoven. Gingen wij eerder nog uit van het eerste kwartaal van volgend jaar, nu houden wij het op het derde kwartaal. Wat betekenen deze veranderingen voor onze ramingen van wisselkoersen en edelmetaalprijzen?

Raming dollar tegenover euro voor 2015 verlaagd…

Wij verwachten dat de rente pas in juni 2016 wordt verhoogd. Dit zal in het verdere verloop van 2015 een neutraal tot licht negatief effect hebben op de koers van de Amerikaanse dollar (USD) tegenover de euro. Wij gaan uit van een bandbreedte van 1,10-1,15 voor de EUR/USD. Als de dollar onder druk komt doordat de markten de renteverhogingen door de Fed gaan uitprijzen, zal de ECB waarschijnlijk haar QE-programma uitbreiden. De ECB hanteert in haar aannames immers een EUR/USD van 1,10. Meer QE door de ECB zal het effect van het uitstel van de eerste renteverhoging door de Fed compenseren en de EUR/USD dit jaar rond 1,12 houden.

De vooruitzichten voor de dollar worden door een hele reeks factoren bepaald: de toestand van de Amerikaanse economie, de verwachte renteverhogingen door de Fed, het algehele marktsentiment, de maatregelen van andere centrale banken en de economische situatie in de opkomende markten. Deze kunnen voor het koersverloop van de dollar tegengestelde krachten zijn. Een cruciale factor is de stemming onder beleggers: dit zal bepalen of het effect op de dollar per saldo negatief of positief is. Voor de rest van dit jaar verwachten wij dat het beleggerssentiment regelmatig zal omslaan van positief naar negatief en vice versa, met als gevolg dat de dollar waarschijnlijk een duidelijke richting zal missen.

…maar pariteit nog steeds verwacht voor eind 2016

Wij verwachten dat in 2016 de economische groei in de VS aantrekt en de opkomende markten en grondstoffenmarkten stabiliseren. In dat geval zal de Fed de rente waarschijnlijk in juni 2016 verhogen. Mocht dit stabilisatieproces sneller verlopen, dan wordt de rente mogelijk al in maart verhoogd. Met onze inschatting dat de Fed de eerste rentestap in juni zet, zijn wij gematigder dan de marktwaardoor de dollar per saldo wat zal verzwakken. Echter wij verwachten ook dat de ECB en BoJ nog meer gaan verruimen waardoor de euro en de yen ook onder druk zullen komen. De verbetering van de Amerikaanse economie en het positieve marktsentiment zullen volgens ons in 2016 de dollar steunen tegenover de euro en de Japanse yen. Wij verwachten dan ook dat de EUR/USD zich richting pariteit (EUR 1 = USD 1) beweegt. Wij hebben wel het verwachte tijdstip waarop de pariteitskoers wordt bereikt met één jaar verschoven  vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van de wereldeconomie en de financiële markten en de reacties van centrale banken (Fed, ECB).

2151009 - FX PM 1

Volatiliteit van valuta’s opkomende markten en grondstoffen exporterende landen houdt aan in 2015…

De onzekerheid over de groei van de wereldeconomie, de grondstoffenprijzen, de toestand van de Amerikaanse en Chinese economie en de eerste renteverhoging door de Fed kan het sentiment van beleggers op de financiële markten ernstig aantasten. Door sterke schommelingen in de stemming van beleggers en binnenlandse (politieke en fundamentele) problemen zal volgens ons de volatiliteit van valuta’s van opkomende markten (OM) en grondstoffen exporterende landen de rest van dit jaar aanhouden. Het is goed mogelijk dat deze valuta’s nieuwe laagterecords bereiken tegenover de dollar.

…maar in 2016 laten valuta’s OM gemengd beeld zien…

Door de scherpe daling van de valutakoersen van opkomende markten zal de handelsbalans van deze landen waarschijnlijk verbeteren. De grondstoffenprijzen zullen stabiliseren of licht oplopen en dit zal het negatieve sentiment rond valuta’s van grondstoffen exporterende landen voor een deel wegnemen. Daarbij komt dat de Chinese economie vermoedelijk niet zo hard zal vertragen als de financiële markten op dit moment verwachten. Tot slot gaan wij ervan uit dat beleggers positief gestemd zijn en op zoek gaan naar posities die inspelen op een groeiende wereldeconomie en naar valuta’s die een hoger rendement opleveren. Dit is gunstig voor valuta’s van landen waar centrale banken een punt achter hun verruimende beleid hebben gezet en de volgende stap in verkrappende richting zal zijn. Het is echter niet alleen rozengeur en maneschijn voor deze valuta’s. De meeste valuta’s blijven kwetsbaar voor een hogere rente in de VS. De Fed gaat de rente wellicht pas later verhogen maar dit neemt niet weg dat het vooruitzicht van een hogere rente een negatieve factor blijft. Ook de binnenlandse politieke situatie, de economie en eventuele afwaarderingen kunnen voor valutaire tegenwind zorgen. Al deze aspecten bij elkaar leveren een gemengd plaatje op. Op grond van de stabilisatie van de grondstoffenprijzen en lichte verbetering van de binnenlandse situatie voorzien wij voor Latijns-Amerikaanse valuta’s, de Russische roebel en de Zuid-Afrikaanse rand enig herstel. Wij blijven echter negatief over Aziatische valuta’s omdat een zwakkere Chinese yuan, euro en Japanse yen nadelig zijn voor de export uit Azië en het verruimende monetaire beleid in Azië de valutakoersen drukt.

…en blijven valuta’s grondstoffen exporterende landen zwak

Wij zijn pessimistisch over valuta’s van grondstoffen exporterende landen zoals de Australische dollar (AUD), de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) en de Canadese dollar (CAD). Wel zijn wij om een aantal redenen inmiddels iets minder somber. Wij denken dat de Australische centrale bank (RBA) haar belangrijkste beleidstarief (Official Cash Rate) later dit jaar (november) met 25 bp verlaagt vanwege zwakkere inflatievooruitzichten en een grotere discrepantie tussen de koers van de Australische dollar en de exportprijzen van grondstoffen. Het prijsherstel op de dagelijkse melkveilingen heeft de Nieuw-Zeelandse dollar gesteund en de centrale bank (RBNZ) enige speelruimte gegeven om de rente in oktober ongewijzigd te laten. Vermoedelijk zal de RBNZ wel bevestigen dat zij een verruimend beleid blijft volgen. Wij verwachten dat ook de Canadese centrale bank (BoC) zich gematigd blijft opstellen. Het handelstekort is in augustus toegenomen en de kerninflatie vertoont een neerwaartse trend. De recente opleving van de Canadese dollar zal naar verwachting ook een herstel van de export buiten de energiesector belemmeren.

Nieuwe ramingen

In onze nieuwe ramingen hebben wij het effect van een reeks factoren verwerkt: het door ons verwachte uitstel van de eerste rentestap door de Fed tot juni 2016, meer kwantitatieve verruiming door de ECB en de BoJ en de kwetsbaarheid van de financiële en opkomende markten in 2015. Daarnaast voorzien we dat het beleggerssentiment verbetert en dat de opkomende markten en grondstoffenmarkten op enig moment aantrekken. Wij verlagen onze raming van de dollar tegenover de G4 in 2015 maar voorzien een sterkere dollar in 2016.

2151009 - FX PM 3

2151009 - FX PM 4

Goudprijs gaat in 2016 sterk omlaag…

Wij zijn al langere tijd heel negatief over de goudprijs. Dit hing voor een groot deel samen met onze optimistische visie op de dollar, onze van de consensus afwijkende visie op de renteverhogingen door de Fed en het verwachte positieve beleggerssentiment. Bij deze combinatie van factoren zouden beleggers hun posities op grote schaal gaan afwikkelen. Onze gewijzigde inschatting van het tijdstip van de eerste rentestap van de Fed heeft gevolgen voor deze visie. Ten eerste impliceert onze in vergelijking met de consensus gematigder rentevisie steun voor de goudprijs wanneer de financiële markten een renteverhoging door de Fed gaan uitprijzen. Ten tweede zijn onze verlaagde ramingen voor de dollar voor de rest van dit jaar gunstig voor de goudprijs. Daarom hebben wij onze eindejaarsprognose verhoogd van USD 1.000 naar USD 1.100 per ounce. In fasen waarin beleggers positiever gestemd zijn, kan de goudprijs onder dollar 1.100 per ounce zakken om vervolgens weer boven dit niveau te komen als het sentiment verslechtert en de dollar zwak blijft.

Dit betekent niet dat de goudprijs het dieptepunt is gepasseerd. Wij gaan nog altijd ervan uit dat de Fed de rente volgend jaar verhoogt (in totaal met 75 bp) en de dollar terrein gaat winnen tegen de achtergrond van een positief sentiment onder beleggers. Onder deze omstandigheden zou de goudprijs in 2016 kunnen dalen richting USD 900 per ounce omdat beleggers hun posities gaan afwikkelen. Wij blijven wel optimistisch over de vraag naar gouden sieraden. Dit zal het negatieve effect waarschijnlijk iets afzwakken.

…maar wij zijn minder negatief over andere edelmetalen

De vooruitzichten voor andere edelmetalen zijn verbeterd. Zilver blijft waarschijnlijk de goudprijs volgen terwijl voor platina en palladium de ontwikkelingen in het uitstootschandaal doorslaggevend zijn. Op de korte termijn lijkt er beperkte ruimte te zijn voor een prijsstijging van platina en palladium. De prijs van palladium is de laatste tijd ook te sterk opgelopen. Voor 2016 verwachten wij dat cyclische edelmetalen het beter doen dan goud.

2151009 - FX PM 5