The Dutch Design week en zakelijke dienstverlening

door: Han Mesters

Dutch Design week

Komende woensdag middag 21 oktober zijn wij als ABN Amro Bank vanuit onze sector kennis goed vertegenwoordigd. Er zijn seminars voor klanten in de sectoren industrie, agrarisch, bouw, transport, TMT, leisure en – voor de eerste keer- ook zakelijke dienstverlening. Het onderwerp design heeft in eerste instantie natuurlijk een sterke associatie met produkten. Toch is het onderwerp ook van belang voor de sector zakelijke dienstverlening. In deze blog zullen daar wat dieper op ingaan.

Design, the basics

Klassieke filosofen in het oude Griekenland hebben boeken volgeschreven over Esthetica: de tak van de filosofie die zich bezighoudt met schoonheid en kunst. De term is afgeleid van het Griekse woord αἰσθητικός (aistetikos), wat dezelfde wortel heeft als αισθησις (aisthesis). Dit laatste betekent zowel zintuiglijke ervaring als gevoel. In het algemeen verwijst de hiervan afgeleide term esthetica naar de filosofische discussie over de essentie van schoonheid.

De Grieken hadden zelfs ontdekt dat er in de natuur een formule bestond die het mogelijk maakte om objectieve schoonheid op wiskundige manier te ‘berekenen’. Dit is de Gulden Snede. Zo gauw als we bijvoorbeeld de verhoudingen tussen hoogte en breedte veranderen van een klassiek gebouw (zie hier onder), wordt al heel snel duidelijk dat we het niet meer mooi vinden. Hetzelfde geldt voor de plaats en grootte van de ogen in een gezicht. Schilders maken dan ook veelvuldig gebruik van deze ratio.

golden ratio

Waarom is design belangrijk?

We kunnen weer eens niet om Steve Jobs heen. Jobs was de belichaming van het huwelijk tussen een ingenieur en een marketing man. Een redelijk zeldzame kruising. In de biografie van Jobs staat duidelijk omschreven hoeveel waarde hij hechtte aan design. Hij was een grote fan van het design van het Duitse merk Braun. Ik denk dat de afbeelding hier beneden voor zich spreekt. Tevens kon hij lang stilstaan bij (voor anderen) triviale zaken als het lettertype dat Apple in zijn advertenties gebruikte.

braun

Nu we steeds meer tot de conclusie komen dat productie steeds meer een ‘commodity’ wordt, is het van belang ons te realiseren dat in deze eeuw (zie afbeelding hier onder) de toegevoegde waarde in de waardeketen van elke sector verschuift van productie naar R&D, design en marketing.  In de Verenigde Staten zien we al een beweging dat de Chief Technology Officer een deel van zijn budget moet afstaan aan de Chief Marketing Officer.

smile

Design en zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening krijgt design een andere lading: die inrichting van je organisatie die creativiteit en kennisuitwisseling optimaliseert. Design heeft dan te maken met organisational design. We kennen allemaal de oude quote ‘structure follows strategy’. Voordat een organisatie begint met het doorvoeren van veranderingen aan de structuur moet er dus helderheid over de strategische richting en – doelen. In de zakelijke dienstverlening gaat het dan maar over één doel: overleven.

De reden hiervoor is dat het in onze tijd steeds belangrijker wordt voor bedrijven om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dat komt omdat verdienmodellen en businessmodellen door de snelle (technologische) veranderingen steeds minder lang relevant blijven. Gegeven deze veranderingen zijn dus de centrale vragen voor ondernemers:

  • hoe laat ik creativiteit het meest tot zijn recht komen terwijl ik toch niet alle controle wil verliezen?
  • hoe kan ik met zo weinig mogelijk marketing inspanningen toch de wereld er van overtuigen dat ik een interessante propositie heb?

Nog steeds zijn er veel ondernemers die twijfelen aan de snelheid van verandering in onze tijd. Twee voorbeelden ter illustratie: de getuigenis van een klant op dit punt en…..de nieuwe software update voor de electrische Tesla auto.

De klant aan het woord

Een collega van mij had deze email uitwisseling met een executive uit de professionele dienstverlening. Een betere illustratie van de relatie tussen de sector dienstverlening en het belang van design is wellicht niet denkbaar.

‘(…) Inderdaad (wordt het) heel spannend. Er gaat onvermijdelijk een onvoorstelbare verandering plaatsvinden, waarbij computers delen van ons leven gaan overnemen, op zo’n intelligente wijze dat we het niet eens meer snappen/doorhebben/besturen.

Tegenkracht van dit ‘perfecte design‘ is een ‘verlangen naar ‘eigenrichting’, identiteit, menselijke maat, belevingswaarde, autarkie. Niet rationeel, niet economisch logisch, maar wel een poging grip te houden/hernemen.

Adaptief vermogen aan disrupties is per definitie heel lastig. Oud buigt maar langzaam bij tot nieuw. Soms is de enige weg om het oude te laten sterven en het nieuwe te zaaien.

En dat is wel weer een gedachte die weinig bedrijven durven toe te laten (Philips doet dat mi uitstekend…)’

Tesla verrassing

Deze week kwam Tesla uit met een software update die het voor een deel al mogelijk maakt om de auto zelf te laten sturen.De toekomst is minder ver weg dan we denken…..