T shaped lawyer: kennis is macht, empathie is meer?

door: Han Mesters

Op 5 november vindt het congres over de ‘T Shaped Lawyer’ plaats, georganiseerd door De Jonge Balie. ABN Amro is een van de sponsoren en sector banker Han Mesters is een van de sprekers.

Meer informatie over het programma: www.jongebaliecongres.nl/2015/programma/

Kennis is macht?

Boven de ingang van het Koninklijk Instituut der Marine (KIM) in Den Helder staat deze spreuk: ‘Kennis is macht, karakter is meer’. Is dat nog steeds zo? Misschien binnen een militaire organisatie. Maar geldt dat ook voor advocaten? In het kader van het thema van het Jonge Balie congres over de T-shaped lawyer is het interessant hier eens langer bij stil te staan.

kim

T-Shaped professional: kennis

“De T-shaped lawyer is een advocaat die diepgaande juridische kennis (de verticale streep van de T) combineert met meer algemene kennis en vaardigheden (de horizontale streep)”. Uiteindelijk zijn drie dingen van belang om een succesvolle advocaat te worden in deze tijd als we het hebben over kennis: creativiteit, het stellen van de juiste vragen en een referentiekader. Google is geen referentiekader. Google is toegang tot data. Een goede advocaat is niet altijd creatief. Vaak is creativiteit namelijk ook een kwestie van aanleg. Een goede advocaat kan wel zorgen voor een beter referentiekader. Dat is een kwestie van nieuwsgierig zijn en interesse hebben in de wereld om je heen.

De juiste vragen

Nog belangrijker bij de inhoudelijke kant van de advocaat is het stellen van de juiste vragen. Met name het vermogen om dwarsverbanden te leggen tussen verschillende disciplines wordt cruciaal. Er is in plaats van analysekracht veel meer behoefte aan synthetiserende vaardigheden: de oude ‘homo universalis’. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de wetenschap. Zo was het succes van de wetenschapper Einstein voor een groot deel toe te schrijven aan het gedegen ‘brede’ curriculum van de Duitse Gymnasia. Onze eigen Nobelprijswinnaar in de natuurkunde Gerard ‘t Hooft vat het als volgt samen: “We hebben nu genoeg empirische data. Het gaat er nu om dat we de juiste vragen stellen als we verder willen komen. We zullen hiervoor veel meer gebruik moeten maken van andere wetenschappelijke disciplines.” Voor de advocaten is dat niet anders.

T-Shaped professional: attitude

Behalve kennis speelt ook attitude een steeds grotere rol in het werk van advocaten (maar ook bij andere professionals). In de afbeelding hier beneden worden de drie belangrijke aandachtsgebieden in het werk van professionals duidelijk weergegeven en gekoppeld aan het gedachtengoed van Simon Sinek (“Start with Why“). Het komt er op neer dat bij een goede basis (proces en relatie), inhoud minder belangrijk wordt. Het vermogen een goede relatie op te bouwen wordt ook steeds belangrijker in een wereld waarin proces en inhoud steeds meer vervangen of gefaciliteerd worden door ICT. Voor het bouwen van relaties is empathisch vermogen cruciaal. Is dat de reden dat vrouwen sterk in opmars zijn binnen de advocatuur? Nu de accountancy en het bankwezen nog.

driehoek 2

Van behoefteherkenning naar behoeftecreatie

Een breed referentiekader maakt het verschil voor advocaten en andere professionals: het zorgt voor een groter vermogen tot behoefteherkenning. In deze tijd is dat niet meer genoeg: het gaat nu ook om het vermogen tot nu behoeftecreatie. De advocaten die aan de top staan van hun vakgenoten, zijn in staat hun eigen maatwerk te creëren bij de klant. Op die manier komen creativiteit, referentiekader en empathisch vermogen samen.

Deze blog is eerder verschenen op deze website: www.jongebaliecongres.nl/2015/t-shaped-lawyer-kennis-is-macht-empathie-is-meer/