Steeds minder handige klussers

door: Sonny Duijn , Saskia van de Scheur

Branche Update Retail Bouwmarkten.pdf (210 KB)
Download

Voor bouwmarkten is het nog crisis ondanks herstel economie en huizenmarkt

  • Jongere generaties en alleenwonenden zijn tegenwoordig minder fanatiek in klussen
  • Meer inleg eigen geld bij aankoop huis maakt bestedingsmogelijkheden aan verbouwing kleiner
  • Expertise en persoonlijke aandacht bieden kansen

Bouwmarkten in zwaar weer, consumenten klussen minder              

Voor de bouwmarkten is de crisis nog niet achter de rug. Ondanks het economisch herstel en de aantrekkende huizenmarkt zitten de bouwmarkten volgens ABN AMRO in zwaar weer en dalen de omzetten over 2015. De opleving van 2014 kreeg geen positief vervolg. De volumes liggen 26 procent lager dan zeven jaar geleden. Bovendien is de winstmarge in de afgelopen jaren gedaald. Dit komt vooral doordat nu veel minder klusuren worden gedraaid dan in voorgaande decennia. De consument steekt steeds minder tijd in klussen: jongere generaties zijn hier tegenwoordig minder fanatiek in en alleenwonenden klussen relatief weinig. De vergrijzing en de stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens versterken deze ontwikkelingen.

Minder spaargeld voor klussen en verbouwingen

Een woningaankoop geeft meestal een impuls aan bouwmarkten, maar dan moet de consument huis wel over voldoende spaargeld beschikken om een verbouwing te bekostigen. Doordat de consument steeds meer eigen vermogen moet meebrengen om de aankoop van een woning te financieren, blijft hiervoor steeds minder geld over. Doordat de consument minder geld overhoudt om te besteden aan een verbouwing gaat dit ten koste van de omzet van bouwmarkten. Bovendien is de branche mede door de aanwezigheid van internationale ketens een vechtmarkt geworden. Deze multinationals zetten in op schaalgrootte, waardoor ze grotere volumes kunnen inkopen en meer kortingen kunnen bedingen bij het inkopen van producten. Daardoor kunnen ze de consument ook scherpe prijzen bieden.

Herstel huizenmarkt biedt nieuwe kansen

Niettemin ziet ABN AMRO ook veel nieuwe kansen voor bouwmarkten, nu zowel de huizenmarkt als de consumentenbestedingen aantrekken. Bouwmarkten moeten inzetten op expertise en een persoonlijke benadering, juist nu er steeds meer eenpersoonshuishoudens zijn. Hiermee kan groei worden gerealiseerd. Zo blijkt uit onderzoek dat voor 29 procent van de consumenten de kennis van het winkelpersoneel aanleiding is om een fysieke doe-het-zelf-winkel te bezoeken. Verschillende bouwmarkten spelen hierop in, bijvoorbeeld door lokale experts in te zetten die de consument kunnen helpen bij het klussen of door een app waarmee klussers thuis vragen kunnen stellen aan winkelmedewerkers. Ook zet een aantal bouwmarkten in op lokale aanwezigheid en worden kleinere vestigingen, dichtbij de consument geopend.