‘Samen financieren we de groei’

door: Bart Banning

Turkish_Lira_143166745Door de aantrekkende economie is er sprake van een robuuste groei in vele sectoren. Dit geldt ook voor de sector Transport en Logistiek. Het investeringsniveau is hoog. Een verrassend hoog percentage goedgekeurde financieringsaanvragen in de sector[1] is een mooi signaal. ‘Geen enkele branche scoort zo goed.’ Maar zeker ook is er behoefte aan nieuwe financieringsvormen. De opkomst van crowdfunding is een voorbeeld.

Twee weken geleden publiceerde Nieuwsblad Transport een artikel over succesvolle crowdfunding-projecten in de transportsector. Hoe ziet u dat? Crowdfunding laat absoluut een stijging zien. Dat is  een goed teken: het is sterk als meerdere partijen opstaan die willen investeren in de sector, naast banken. Het past bij  het veranderde financieringslandschap Banken, ondernemers en derde partijen komen samen tot nieuwe financieringsoplossingen.

Hoe groot is de groei? We moeten wel oog hebben voor de verhoudingen. In absolute zin is het aandeel crowdfunding nog klein. In 2013 ging het om 15 miljoen euro, in 2014 steeg dit naar 40 miljoen euro en ook voor dit jaar zien we een verdubbeling. Relatief gezien is de stijging sterk. Het leeft duidelijk in de markt. Dit past in het tijdsbeeld. Ondernemingen moeten meer eigen geld inbrengen bij een financiering, bij een lager aandeel financiering door financiële instellingen. Crowdfunding en andere financieringsinstrumenten zijn dus welkom in de sector

Betekent dit concurrentie voor de traditionele banken? Niet zozeer concurrentie. Het is denk ik goed, dat er meerdere partijen zijn die bijdragen aan een bestendige kredietverlening aan ondernemers. Ik verwacht wel dat banken het primaire loket voor krediet blijven, daarnaast zullen banken ook de spil zijn in de samenwerking met verschillende nieuwe partijen.

Waarom verwacht u dat? Door de komst van nieuwe partijen ontstaat een behoefte aan een regierol. De banken kunnen dit goed. Wij kennen de wet- en regelgeving, wij hebben kennis van (sector)risico’s en inzicht in waardeontwikkeling van assets. Financiële risico’s inschatten is onze expertise. Hier kunnen wij derde partijen ondersteunen.

Wat kunt u zeggen over de economische stand van zaken in de sector? We zien in de markt duidelijk economische groei, met een hoog investeringsvolume. De kredietvraag is dus hoog, en we zien ook dat een fors aantal van de aanvragen ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd. De stijgende lijn die zichtbaar was wordt hiermee doorgezet.

Gelden dit sectorbreed? Enige nuancering is nodig: bij het Grootbedrijf zien we een hoger scoringspercentage dan bij Midden- en Kleinbedrijf. Hierin ligt nog een uitdagende opgave voor alle partijen. De hele sector Transport en Logistiek presteert in dit opzicht overigens beter dan alle andere sectoren.

Wat is de reden voor dat succes? De investeringen  in de sector zijn veelal asset gedreven.Leasing (transportmiddelen) en factoring (debiteuren) zijn dan ook bij uitstek geschikt. Banken hebben gespecialiseerde afdelingen die inzicht hebben in waardeontwikkeling en de posities goed kunnen monitoren.

Geen vuiltje aan de lucht? De sector kent op dit moment inderdaad groei, met een bredere basis dan in de afgelopen jaren. Maar de tijden zijn wel veranderd. De mindere jaren hebben de andere echte veranderingen enigszins gecamoufleerd. Je kunt een bedrijf niet meer voeren zoals in 2006/2007. Technologie, met name digitalisering, heeft een prominente positie ingenomen. En, waar IT voorheen ondersteunend was, is het nu veel meer sturend en dus essentieel voor het verdienmodel.

Wat betekent dit? Bedrijven moeten flexibel genoeg zijn deze innovaties te implementeren. Dat is een enorme uitdaging: big data, bijvoorbeeld, is geen modewoord, het is belangrijk voor de dagelijkse business. Met impact voor de financiële functie. Via correctie data analyse komt alles samen bij de CFO of, bij kleinere ondernemingen, de financieel specialist. Hij of zij is het ‘cijfermatige’ smeermiddel tussen de verschillende afdelingen van het logistieke bedrijf en heeft uiteindelijk grote invloed op aanpassingen in de operatie. Naast een juiste interpretatie van de cijfers gaat het vooral om het advies hoe te verbeteren. Daar zit winst voor de onderneming.

Elk bedrijf moet een CFO hebben? Nee hoor, als een MKB-onderneming lean en mean is niet. Maar een goed inzicht hebben in de cijfers is essentieel. Die financiële functie wordt bij kleinere bedrijven wel eens onderschat.

Is dat de reden voor de lagere succesratio bij kredietaanvragen door MKB-bedrijven? Zou kunnen. Belangrijker is denk ik de optimale communicatie tussen alle relevante partijen.  Bespreek de plannen en de strategie op tijd, voordat er een concrete vraag komt. Samen op weg naar de groei.

Dit is een interview dat onlangs is geplaatst in Nieuwsblad Transport van 30 september

 

[1] Financieringsmonitor Panteia Q1 2015