NewWays: regionaal logistiek design tijdens Dutch Design Week

door: Bart Banning

ketensamenwerking_240x180ABN AMRO heeft vorige week woensdag tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven het podium gegeven aan de officiële lancering van NewWays, een nieuw logistiek platform voor samenwerkende verladers. Het Brabants initiatief creëert nieuwe corridors met belangrijke Europese markten. Ook logistiek dienstverleners kunnen zeker aansluiten op dit initiatief.

Centraal thema was “innovatie door samenwerking”. Na een toelichting van Frans van den Boomen (NHTV) over het platform van NewWays werd dit vanuit verschillende perspectieven toegelicht. Jack van der Veen, namens Nyenrode (“supply chain: een vergeten bron van concurrentiekracht”), Sebastiaan Scholte, Jan de Rijk Logistics (“Cooperation in the supply chain”) en Robert van der Waal, Samsung (“NewWays-case Sabic en Samsung”) hebben hun visie gegeven over het belang, de kracht én mogelijkheden van nieuwe samenwerkingsconcepten.

Binnen het NewWays platform werken toonaangevende merkproducenten (verladers) samen bij het creëren van betrouwbare, duurzame en snelle logistieke verbindingen (corridors) met belangrijke Europese markten. Het doel van NewWays is om door op innovatieve wijze samen te werken en nieuwe wegen van vervoer te gebruiken, de distributie van goederen meer toekomstbestendig te maken.

De veranderende logistieke sector heeft sterke behoefte aan nieuwe businessmodellen. De verbinding is er op gericht kennis en resultaten delen met verladers, logistieke sector en andere regio’s in Nederland. Maar ook zijn inmiddels contacten opgezet met partijen in andere Europese landen. Regionaal worden clusters van verladers gevormd die er voor open staan om hun distributie collectief te verbeteren en te vernieuwen. Met behulp van neutrale partijen, de drie regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Rewin, BOM en Midpoint Brabant) en NHTV, worden potentiële partners bij elkaar gebracht en business cases uitgewerkt. Inmiddels zijn al 30 toonaangevende verladers bij NewWays aangesloten.

Binnenkort verschijnt een whitepaper namens NewWays waarin meer informatie te lezen is over het nieuwe platform.

NewWays wordt ondersteund door de Topsector Logistiek, Lean and Green Synchromodaal en ABN AMRO.

IMG_20151021_180615742

vlnr Sebastiaan Scholte, Bart Banning, Frans van den Boomen, Jack van der Veen en Robert van der Waal