Real Estate market update Q2 2015

door: Erik Steinmaier

De Nederlandse economie doet het goed en groeit harder dan vorig jaar. In de eerste helft van het jaar steeg het BBP met 2,25% jaar op jaar (j-op-j). Dit is mede te danken aan het feit dat de groei breder wordt gedragen. Naast de uitvoer, die in de voorbije magere jaren is blijven toenemen, dragen al enige tijd de investeringen en naderhand ook de consumptie bij aan de groei. Het BBP groeide in het tweede kwartaal 0,1% (kwartaal-op-kwartaal). Als de gaswinning in Groningen niet zou zijn beperkt, had de groei zo’n 0,5%-punt hoger kunnen uitvallen. Eigenlijk wist de economie het groeitempo van het eerste kwartaal vast te houden.

Real-Estate-Market-Update-2015-Q2.pdf (1.020 KB)
Download

10-jaars rente gestegen in tweede kwartaal, verwachting voor 2016 echter naar beneden bijgesteld
ABN AMRO Economen hebben de lange rente voor 2016 iets naar beneden bijgesteld, door onzekerheid over de ontwikkeling van de opkomende economieën en de wereldeconomie, welke het vertrouwen beïnvloeden. Daarnaast heeft Mario Draghi aangegeven dat het huidige obligatieaankoopprogramma van de ECB mogelijk langer wordt voortgezet dan de oorspronkelijke einddatum van september volgend jaar.

Nog steeds volop interesse in Nederlands vastgoed
Het totale beleggingsvolume  kwam in het tweede kwartaal uit op 3,1 miljard, een jaar-op-jaar stijging van bijna 14%. Wat opvalt is dat naast de vier reguliere segmenten, investeringen in hotels, zorgvastgoed en studentenwoningen een steeds groter deel van het totale beleggingsvolume uitmaken. Daarnaast zien we door het gebrek aan beleggingsproduct op de prime locaties, beleggers zich steeds meer focussen op secundaire locaties in de markt. We verwachten dat het beleggingsvolume dit jaar uit zal komen boven de 10 miljard euro en dus het totaal van 2014 zal overtreffen.

Kantoren: gebruikersmarkt trekt verder aan
Het totale beleggingsvolume in kantoren in de eerst helft van 2015 lag fors lager dan in 2014 (-37%), mede door twee grote kantoortransacties vorig jaar (ITO&SOM, 244 miljoen & the Edge, 200 miljoen). De gebruikersmarkt laat daarentegen een positieve ontwikkeling zien. De opname lag in de eerste helft van 2015 (460.000 m2) 16% hoger vergeleken met een jaar geleden, wat mogelijk een positief effect kan hebben op de beleggingsmarkt. In de kantorenmarkt zien we het aantal transformaties toenemen wat zorgt voor een daling van de totale voorraad, echter steeg de totale leegstand verder naar 14%.

Winkelmarkt: stijgende detailhandel omzetten en verder stijgend consumentenvertrouwen
Door de aankoop van 9 winkelcentra van Kléppiere door Wereldhave ( 730 miljoen Euro) kwam het winkel beleggingsvolume in het tweede kwartaal uit op 1,1 miljard en beleefde daardoor het  sterkste kwartaal sinds Q1 2008. Het hoogste consumentenvertrouwen sinds 2007 vertaalt zich in stijgende detailhandel omzetten. De opname blijft echter achter en kwam in het eerste half jaar van 2015 8% lager uit ten opzichte van het eerste half jaar van 2014.

Woningbeleggingen blijven in trek, vooruitzichten positief
In 2014 werd er ruim 2 miljard euro in woningen geïnvesteerd. Deze trend zet zich verder door in 2015. Er werd namelijk reeds voor 1,45 miljard geïnvesteerd in Nederlandse woningen in de eerste helft van het jaar. Het positieve marktsentiment, mede beïnvloed door de lage rente, heeft een positief effect op het aantal particuliere woningtransacties in de markt. Deze zijn verder gestegen in het tweede kwartaal van 2015. Naast het totaal aantal woningtransacties, is de verkoop van nieuwbouwwoningen terug op het niveau van voor de crisis.

Opname in bedrijfsruimte/logistiek op historisch hoog niveau
Hoewel het totale beleggingsvolume in het eerste halfjaar van 2015 iets lager was (-12%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, laat de gebruikersmarkt een sterke stijging zien. De totale opname steeg in de eerste helft van  2015 met 73% (j-o-j). Wat vooral opvalt is het grote aantal pre-let logistieke transacties. Daarnaast is een verdere daling van prime-yields zichtbaar, vanwege een gebrek aan beleggingsproduct.