FX Weekly – ECB drukt euro omlaag

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-weekly-23-October-2015.pdf (210 KB)
Download
  • ECB drukt koers van euro naar beneden
  • Amerikaanse dollar wint terrein in aanloop naar FOMC-vergadering en publicatie van BBP voor K3
  • Canadese dollar moet terrein prijsgeven na verlaging BBP-raming
  • Valuta’s opkomende markten dalen door sterkere Amerikaanse dollar, lagere grondstoffenprijzen …
  • … en hernieuwde focus op zwakke binnenlandse fundamentele situatie en politieke onzekerheid …
  • … maar Chinese yuan houdt goed stand dankzij betere macro-economische cijfers

 

Verruimingsgezind commentaar ECB duwt euro omlaag

Door de zeer gematigde toon die ECB-president Draghi in de persconferentie aansloeg, ging de euro naar beneden. Draghi wekte sterk de indruk dat de kwantitatieve verruiming (quantitative easing – QE) in december wordt opgevoerd, en zei verder dat ook is gesproken over een verlaging van de depositorente als mogelijke optie. Tijdens en na de persconferentie daalde de EUR/USD scherp tot 1.11. Ons basisscenario is QE Plus: dit houdt in dat de ECB in december besluit haar QE-programma niet alleen te verhogen maar ook te verlengen. Het neerwaarts effect hiervan op de euro wordt wellicht gecompenseerd door het feit dat de markten de kans dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) dit jaar een eerste rentestap zet, uitprijzen. Wij handhaven dan ook ons eindejaardoel voor de EUR/USD op 1,12.

151023 FX1

USD stijgt in aanloop naar FOMC-vergadering en BBP K3

De Amerikaanse dollar (USD) herstelde zich deze week in de aanloop naar twee belangrijke gebeurtenissen: de vergadering van het FOMC, het beleidscomité van de Federal Reserve, op 28 oktober en de publicatie van de Amerikaanse BBP-cijfers voor het derde kwartaal op 29 oktober. Algemeen wordt verwacht dat het FOMC het monetair beleid ongewijzigd laat, al zal de indicatie van de toekomstige beleidskoers van cruciaal belang zijn voor de richting waarin de dollar zich gaat bewegen. Bij een signaal van het FOMC dat een eerste rentestap dit jaar nog altijd mogelijk is en/of bij beter dan verwachte BBP-cijfers zal de dollar waarschijnlijk over de hele linie aan kracht winnen. Ons basisscenario is echter dat de Fed een eerste rentestap verder voor zich uit schuift. Dit zal het opwaarts potentieel van de dollar beperken.

CAD daalt na verlaging BBP-raming

De Canadese dollar (CAD) zat in de lift nadat de Liberalen onder leiding van Justin Trudeau de verkiezingen hadden gewonnen en hadden beloofd de economie via infrastructurele bestedingen te stimuleren. Later drukten de lagere olieprijzen en de gematigder toon van de Canadese centrale bank (BoC) de Canadese dollar. De BoC heeft echter aangegeven dat de beleidsrente op de korte termijn waarschijnlijk niet verder wordt verlaagd. Het effect van de verlaging met 50 bp eerder dit jaar is volgens de BoC nog niet volledig doorgesijpeld naar de economie. Wij gaan er daarom nu van uit (in lijn met de marktverwachting) dat de BoC haar monetair beleid in 2015 en 2016 ongewijzigd laat. Eerder rekenden wij nog op een renteverlaging van 25 bp dit jaar. Wij blijven bij ons standpunt dat de Canadese dollar terrein zal inleveren ten opzichte van de US dollar als gevolg van het verschil in economische groei en monetair beleid tussen beide landen.

Verruimingsgezinde BoJ gaat door met QQE

Wij denken dat de Japanse centrale bank (BoJ) op 30 oktober pas op de plaats maakt. De financiële markten hebben dit al verwerkt, want de impliciete volatiliteit van de USD/JPY op de korte termijn blijft laag. Wij verwachten wel dat de BoJ een signaal afgeeft dat de risico´s voor het inflatiedoel van 2% in de tweede helft van 2016 zijn toegenomen. Dit zou de weg plaveien voor de BoJ om haar programma voor kwalitatieve en kwantitatieve verruiming (QQE) begin volgend jaar uit te breiden. Wij verwachten dat de Japanse yen (JPY) daalt naar 122 eind 2015 en 135 eind 2016 ten opzichte van de USD doordat het renteverschil tussen de VS en Japan groter wordt.

Valuta´s opkomende markten verliezen terrein

De winst die valuta´s van opkomende markten vorige week boekten, ging deze week volledig verloren. Dit kwam vooral door de sterkere dollar en lagere grondstoffenprijzen. Verder kregen beleggers weer oog voor de binnenlandse fundamentele situatie en de politieke ontwikkelingen, die voor sommige landen nog steeds ongunstig zijn. Komende week zijn het besluit van het FOMC en de Amerikaanse BBP-groei in het derde kwartaal van groot belang. Bij een signaal van het FOMC dat een eerste rentestap dit jaar nog altijd mogelijk is en/of meevallende Amerikaanse BBP-cijfers zullen de valuta´s van de opkomende markten waarschijnlijk verder onder druk komen. Ons basisscenario is echter dat de Fed kiest voor uitstel en dit zou wat lucht moeten geven.

Braziliaanse real moet opnieuw fors inleveren

De Braziliaanse real (BRL) verloor sinds eind vorige week ruim 3% ten opzichte van de dollar. Drie Braziliaanse juristen, waaronder een van de oprichters van de regeringspartij, hebben een verzoek ingediend om een afzettingsprocedure te starten tegen president Dilma Rousseff. Het verzoek wordt gesteund door de oppositie (PSDB). Er zou met overheidsrekeningen zijn gesjoemeld en leningen bij staatsbanken zouden zijn gebruikt voor sociale uitkeringen. Voorzitter Cunha van het Huis van Afgevaardigden moet beslissen of het verzoek in behandeling wordt genomen. Verder hebben de financiële markten hun twijfels over het standpunt van de centrale bank om bij de hoge inflatie en de vrije val van de BRL de rente niet te verhogen. Wij verwachten dat de BRL onder druk blijft staan zolang er geen zicht is op een oplossing van de problemen.

Zuid-Afrikaanse rand gaat ook hard onderuit

De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) daalde door de sterkere dollar en de hernieuwde focus op de binnenlandse fundamentele situatie in de opkomende markten. Zuid-Afrika behoort duidelijk tot de fundamenteel zwakkere landen. Afgezien van de lage groei, het hoge tekort op de lopende rekening en de politieke problemen, maken beleggers zich ook zorgen over begrotingsoverschrijdingen en de toegenomen kans dat de beoordeling van de kredietwaardigheid van het land wordt verlaagd. Hiermee zou de status speculative-grade dichterbij komen.

Chinese yuan houdt goed stand

De Chinese yuan wist zich goed te handhaven, gesteund door een iets hoger dan verwachte economische groei in het derde kwartaal. Verder was er enige speculatie over steunaankopen door binnenlandse banken. Uit cijfers van het Chinees Nationaal Bureau voor de Statistiek blijkt dat interventie op de spot- en termijnmarkt om de yuan te steunen in september afnam dankzij het verbeterde sentiment rond de munt. Verder is, op grond van het halfjaarlijkse rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën over valutabeleid, de kans groter geworden dat de yuan later dit jaar aan de SDR-mand wordt toegevoegd. Wij denken dat de markten een geleidelijke daling van de yuan naar onze eindejaarsprognose van circa 6,40 gaan inprijzen.

151023 FX2

151023 FX3