FX weekly – Dollar stijgt nadat Fed deur voor rentestap in december openlaat

door: Roy Teo , Georgette Boele

151030-FX-weekly.pdf (72 KB)
Download
  • Dollar wint terrein nu kans op renteverhoging in december groter is
  • Speculatie over stimulering door ECB drukt de euro
  • Einde van ruimer monetair beleid in Azië komt in zicht
  • PBoC grijpt in om disagio van yuan te verminderen

Dollar wint terrein nu kans op renteverhoging in december is toegenomen

De Amerikaanse dollar (USD) won over de hele linie terrein nadat het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), zich minder verruimingsgezind opstelde dan werd verwacht. Het FOMC lijkt zich minder zorgen te maken over de ontwikkeling van de wereldeconomie. Ons basisscenario is dat de Fed met de eerste rentestap wacht tot volgend jaar. Door de verklaring van het FOMC is echter de kans toegenomen dat de Fed al in december in actie komt. De Amerikaanse macrocijfers zijn recentelijk zwakker geworden. Het valt nog te bezien of een vervroegde renteverhoging door de Fed een negatieve uitwerking heeft op het sentiment. Indien dit het geval is, zal de situatie op de financiële markten wellicht weer krapper worden.

grafiek 1FX

Speculatie over stimulering door de ECB drukt de euro

De euro is de laatste paar dagen flink verzwakt. Het signaal van de ECB dat zij de monetaire stimulering in december gaat uitbreiden, zette de euro onder druk. Wij verwachten nu dat de ECB in december de depositorente met 10 bp verlaagt naar -0,3%. Verder lijkt de ECB bereid te zijn om, indien nodig, nog verder te gaan, afhankelijk van de kracht van de euro. Zo denken wij dat de refirente ook wordt verlaagd, met 5 bp tot 0%. Wij gingen er al van uit dat de ECB haar aankoopprogramma optrekt van EUR 60 miljard naar EUR 80 miljard per maand en dat de looptijd van het programma waarschijnlijk wordt verlengd tot na september 2016. Op grond van de nu voorziene verlaging van de depositorente door de ECB hebben wij onze voorspellingen voor de euro tegenover de dollar en het Britse pond naar beneden bijgesteld. Onze nieuwe prognose voor de EUR/USD eind 2015 is 1,10. Onze eindejaarsprognose voor 2016 in ongewijzigd op 1,00.

Valuta’s opkomende markten verliezen terrein

Door de minder verruimingsgezinde toon van de verklaring van het FOMC verwachten meer marktpartijen dat de Fed in december de monetaire teugels gaat aanhalen. Hierdoor is het sentiment rond valuta’s van opkomende markten verslechterd. De meeste van deze valuta’s kwamen onder druk. Sommige kregen door andere factoren nog een extra tik. Met een verlies van circa 3% tegenover de dollar was de Russische roebel (RUB) de zwakste munt, als je kijkt naar de opkomende markten. Aan het begin van de week ging de roebel gebukt onder de lagere olieprijzen. Later in de week herstelden de olieprijzen zich maar onvoldoende om het eerdere verlies volledig goed te maken. Hierbij speelde ook de onzekerheid over het besluit dat de Russische centrale bank (CBR) vandaag neemt over de te volgen monetaire koers, een belangrijke rol. De kans is niet denkbeeldig dat de CBR de rente slechts met een kleinere stap verlaagt naar 10,5% om een sterke depreciatie van de roebel te vermijden. De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) moest zo’n 2% inleveren. Een bijkomende factor was hier de stijging van de werkloosheid in het derde kwartaal van 25% naar 25,5% terwijl de markt rekende op 25,1%.

grafiek 2FX

 

Einde ruimer monetair beleid voor kwetsbaarste landen komt in zicht

In onze FX Watch van 9 oktober – Asian FX recovery to last? – gaven wij aan dat na de vrij voorzichtige toon van de notulen van de FOMC-vergadering in september de vrees voor een kapitaaluitstroom uit de Aziatische economieën was afgenomen. Dit bood de centrale banken in Azië meer ruimte om het monetaire beleid te versoepelen en zo de economie te stimuleren. Wij denken dat hieraan nu een einde komt, in ieder geval voor die economieën die het gevoeligst zijn voor een eerste rentestap door de Fed. Bij de huidige trend van verzwakkende Aziatische valuta’s leidt een verruimend monetair beleid immers tot verhoogde volatiliteit. Tot deze categorie landen behoort onder meer de Indonesische roepia (IDR). De regering heeft in de afgelopen weken een aantal bemoedigende maatregelen afgekondigd, die in de afgelopen weken het sentiment rond de roepia hebben gesteund. Toch denken wij nog steeds dat de roepia als gevolg van de zwakke structurele economische situatie en de externe onevenwichtigheden achterblijft bij andere Aziatische valuta’s. Verder zal El Niño niet bevorderlijk zijn voor het groei- en inflatieplaatje voor Indonesië.

PBoC grijpt in om disagio CNH te drukken

Door het koersverloop van de onshore en offshore yuan ontstond speculatie in de markt dat de Chinese centrale bank (PBoC) een zwakkere munt zal gedogen. Wij vermoeden dat de PBoC ingreep op de offshore markt toen de toon van de verklaring van het FOMC minder verruimingsgezind was dan verwacht. Naar onze mening zal de PBoC, in de aanloop naar het besluit van het IMF later dit jaar over de eventuele toevoeging van de yuan aan de SDR-mand, grote verschillen tussen de onshore en offshore yuan niet tolereren. Het sentiment rond de yuan verbeterde ook nadat de Chinese premier Li verklaarde dat de economie de komende vijf jaar met minstens 6,53% per jaar moet groeien om de doelstelling van een redelijk welvarende samenleving te verwezenlijken. De termijncurve van de yuan vlakte af toen de financiële markten een meer geleidelijke depreciatie in de komende twaalf maanden gingen verwerken. De Chinese PMI’s voor de verwerkende en niet-verwerkende industrie voor oktober worden komend weekeinde bekendgemaakt.

Tabel FX