Energie Monitor oktober – Olieproductie VS ‘kraakt’

door: Hans van Cleef

131015_Energie-Monitor-oktober_NL1.pdf (215 KB)
Download
  • Olieprijs stijgt vanwege productiedaling VS, en mogelijk stijgende vraag
  • Overaanbod olie houdt voorlopig aan, en houdt prijzen relatief laag
  • Gasprijs verwachting naar beneden bijgesteld door hoge voorraden en mild weer

Olieprijs vindt steun door betere balans vraag en aanbod

Na enkele weken van relatieve rust is de olieprijs weer aan het stijgen. De twee voornaamste redenen voor deze prijsstijging zijn de dalende olieproductie in de Verenigde Staten en een naar boven bijgestelde groei van de verwachte vraag naar olie door het International Energy Agency (IEA). Ook de toegenomen geopolitieke spanningen rondom het conflict in Syrië stimuleren de olieprijs. Dat Rusland zich ook in het conflict heeft gemengd is een onverwachte ontwikkeling rondom de geweldplegingen in deze voor olie zo cruciale regio. De raketten van Rusland raken niet altijd de beoogde Syrische doelen, maar kwamen ook per ongeluk neer in oliegrootmacht Iran. Daarnaast vallen de Russen ook de anti-Assad rebellen aan en wordt het luchtruim van Turkije zonder toestemming binnengevallen. Dit zorgt voor extra spanningen met risico op een mogelijke escalatie in de regio en leidt tot een extra risicopremie op de olieprijs. Tot slot is het negatieve sentiment rondom de economische groei in China wat afgenomen en is de dollar iets verzwakt. Deze laatste twee redenen zorgen voor minder prijsdrukkende risico’s op korte termijn, wat daarmee ruimte biedt aan een herstel van (in dollars genoteerde) grondstofprijzen, inclusief olie.

Overigens hebben we onlangs onze visie voor de Chinese groei aangepast van 7% groei naar 6,5% groei in 2016 (klik hier voor meer informatie). Daarnaast hebben we de verwachting voor een rentestijging door de Federal Reserve bijgesteld naar juni 2016. Dit betekent dat EUR/USD naar verwachting zal blijven bewegen in een smalle bandbreedte van 1.10-1.15. (klik hier voor meer informatie).

Het IEA heeft haar verwachtingen voor de vraag naar olie in 2015 naar boven bijgesteld. Het IEA verwacht een stijging van 1,7 miljoen vaten per dag ten opzichte van een jaar geleden. Hierdoor komt de mondiale vraag naar olie uit boven de 95 mv/d. Dit niveau is het hoogste in jaren, en een duidelijk gevolg van meer vraag naar olie nu de prijs van een vat olie relatief laag is en het economisch weer beter gaat.

De lage olieprijs begint nu ook echt zichtbare gevolgen te hebben op de Amerikaanse olieproductie. Nadat eerder al de productie van olie afnam in andere Niet-OPEC landen, is de productie van olie in de VS inmiddels ruim 5% gedaald ten opzichte van de piek in juni van dit jaar (figuur 2). De piek lag op een olieproductie van 9,6 miljoen vaten per dag (mv/d), en is inmiddels gedaald tot net iets boven de 9 mv/d. De vraag is of deze daling doorzet – en daarmee bijdraagt aan het vinden van een betere balans tussen vraag en aanbod – of dat het een tijdelijk effect blijkt te zijn. Gezien de lage investeringen in de sector op dit moment lijkt een verdere daling van de olieproductie in de VS gedurende de komende maanden waarschijnlijk.

Het aantal boorinstallaties in de VS daalde al enorm gedurende het hele jaar. Hoewel dit een belangrijke indicator is die bevestigt dat de lage olieprijs leidt tot minder investeringen in de oliesector, bleef de Amerikaanse productie echter nog aanzienlijk doorstijgen. Dit was het gevolg van het in productie komen van reeds eerder geboorde bronnen en stijgende productiviteit per olieproductielocatie.

 

Verwachting verdere stijging olieprijs, maar beperkt

De risico’s van de afname in investeringen in de oliesector nemen toe. Waar nu nog steeds sprake is van een significant overaanbod van olie zou dat de komende jaren zelfs kunnen omslaan in tekorten. Immers, de vraag naar olie blijft stijgen – vooral in opkomende landen – terwijl de productie op termijn onder druk kan komen door een gebrek aan investeringen. Als de markt gaat anticiperen op het vinden van een betere balans tussen vraag en aanbod kan de olieprijs al gaan stijgen, zelfs als er per saldo nog steeds sprake is van overaanbod.

Het huidige overaanbod zal echter nog een flinke tijd aanhouden. Hoewel we nu productieverlagingen zien in de VS, neemt de productie niet enkel binnen de OPEC, maar bijvoorbeeld ook in Rusland, alleen maar toe. Sterker nog, als de sancties tegen Iran worden afgebouwd komt er nog meer olie op de markt. Dit zal de olieprijs voorlopig laag houden in vergelijking met de gemiddelden van de afgelopen jaren.

Samengevat zien wij dus: een hogere vraag naar olie, een afname van de productie in de VS, een gestegen risicopremie vanwege geopolitieke onrust in het Midden-Oosten, een markt die anticipeert op het vinden van een betere balans tussen vraag en aanbod, en het feit dat de rem door een mogelijk stijgende dollar eraf is. Als gevolg hiervan houden wij vast aan onze verwachting van verder stijgende olieprijzen, maar wel blijvend op een lager niveau dan tijdens de afgelopen jaren.

 

Verwachting gasprijs naar beneden bijgesteld

We hebben de verwachting ten aanzien van de prijs van de Henry Hub gasprijs naar beneden bijgesteld. De voorraden bleken veel hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Daarnaast groeit de marktverwachting dat er andermaal een milde winter komt in de VS. Waar de afgelopen twee jaar de winter al relatief mild was, wijzen de vooruitzichten voor de komende winter naar nog warmere temperaturen. Er lijkt dit jaar sprake te zijn van een krachtige El-Niño. Dit leidt over het algemeen tot een milde winter op het Noordelijk Halfrond, en daarmee dus ook in de VS.

De Henry Hub gasprijs noteert momenteel rond de USD 2,50/mmBtu. Gezien de vooruitzichten is de waarschijnlijkheid op een snelle prijsstijging aanzienlijk afgenomen. Als gevolg hiervan hebben wij onze verwachting van de Henry Hub gasprijs bijgesteld van USD 3/mmBtu naar USD 2,75/mmBtu voor zowel de gemiddelde prijs van 2015 als voor het jaareinde.

Ook de prijs van TTF lijkt lager uit te pakken vanwege lager dan verwachte vraag en hele hoge voorraden voor de tijd van het jaar. De prijsaanpassing voor onze TTF-prijs verwachting is echter minder groot.