De glasgroentesector zet stappen om de afzetstructuur te verbeteren.

door: Jan de Ruyter

Als sectormanager Plantaardige sectoren bij ABN AMRO volg ik de recente ontwikkelingen in de glasgroentesector met veel belangstelling. De oprichting van de Federatie en de gevormde coalitie zijn een mooie vervolgstap om tot verbetering van de structuur van de sector te komen.

Verbetering is noodzakelijk
ABN AMRO onderkent de noodzaak tot herstructurering van de afzet van de glasgroentesector. De afzet is nu versnipperd. Er zijn veel tussenschakels betrokken en de markt is ondoorzichtig. Dat leidt tot lage prijzen voor de producten. Na het McKinseyrapport is het betrekkelijk stil geweest. De oprichting van de Federatie VruchtgroenteOrganisaties is in mijn optiek een belangrijke stap voorwaarts.

Beperkte betrokkenheid van ABN AMRO
Wij hebben vanuit ABN AMRO met een LTO Glaskracht, McKinsey, telers en telersverenigingen contact gehad en onze visie gedeeld. Hoewel we geen betrokkenheid hebben gehad bij de uiteindelijke oprichting zijn wij het eens met de gekozen richting. Door pre-competitief marktcombinaties, market intelligence, innovaties en kostprijs gerelateerde zaken op te pakken wordt het onderlinge vertrouwen versterkt. Ik verwacht dat meer transparantie tot betere ondernemersbeslissingen leidt. Het is mooi dat er een breed draagvlak is door de betrokkenheid van groot deel van de tuinders, overheden en Rabobank.

Wat is de impact op ons financieringsbeleid?
Wij financieren ondernemers die kiezen voor een bepaalde strategie. Een die gericht is op stabiliteit en voorspelbaarheid van rendement. Hierbij is het van belang dat deze ondernemers hun toegevoegde waarde in de keten kennen, weten voor welke markt ze produceren en met welke marktpartij zij het beste kunnen samenwerken. Dit kan zowel binnen als buiten een telersvereniging.

Van sector naar keten
Het bundelen van krachten tussen telersverenigingen sluit aan bij de visie van ABN AMRO waarin korte, efficiënte en gesloten ketens de marktpositie van tuinders verbetert. Door intensief samen te werken binnen deze ketens kunnen duurzame relaties worden opgebouwd. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van dagprijzen af. U krijgt hierdoor meer inzicht in de markt en u weet ook beter wat er met de prijzen gebeurd. Zo kunt u beter bepalen wanneer u kan verkopen en tegen welke prijs.

Verbetering infrastructuur en herstructurering zorgen voor duurzame keten
Voor de crisis heeft de Nederlandse tuinbouw fors geïnvesteerd om de productie te verduurzamen. Hierdoor is een voorsprong opgebouwd ten opzichte van de concurrentie uit bijvoorbeeld Spanje en Marokko. Daarnaast heeft onze tuinbouwsector een goede reputatie op het gebied van versheid en leveringszekerheid. Tijdens de crisis was er weinig ruimte voor investeringen. De Nederlandse tuinbouwsector produceert duurzaam en levert verse en gezonde producten met een grote leveringszekerheid. Dat kan de sector helpen om haar leidende positie uit te bouwen. De rendementen en het ondernemerschap op bedrijfsniveau blijven leidend voor investeringen. Ik verwacht en hoop dat de rendementen verbeteren zodat er geen grote uitstroom van bedrijven hoeft plaats te vinden.

Column is eerder verschenen in Vakblad Groente & Fruit