Woningrenovatie heeft de toekomst

door: Madeline Buijs

Sector-focus-woningrenovatie-sept-2015.pdf (360 KB)
Download

De renovatie van woningen is belangrijk voor de woningbouw. Renovatie is namelijk minder conjunctuurgevoelig dan nieuwbouw. Renovatie is tijdens de crisis ook nog eens door de overheid gestimuleerd door het verlagen van de btw op arbeid. Kleine bouwers die actief zijn in de woningrenovatie, kleine installateurs en afwerkingsbedrijven hebben geprofiteerd van deze btw-verlaging. Ook hebben aanverwante sectoren zoals keukenwinkels, geprofiteerd van de btw-verlaging. Hun omzet is flink gestegen sinds de btw in maart 2013 is verlaagd.

De btw-verlaging zal zeker een positief effect hebben gehad, maar er zijn ook andere ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op het snelle herstel van de kleine bouwbedrijven. Een dergelijke ontwikkeling is de aantrekkende woningmarkt. Dit gebeurde ongeveer tegelijkertijd met de btw-verlaging. Medio 2013 luidden de toenemende woningtransacties het herstel van de woningmarkt in. Dit vertroebelt het effect van de btw-verlaging, want bij een verhuizing komt vaak renovatie van het nieuwe huis kijken. Beide ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het snellere herstel van kleine bouwbedrijven, het is echter niet te zeggen welke ontwikkeling het grootste effect heeft gehad.

Een veelgehoord argument voor verlenging van de btw-verlaging is dat (kleine) bouwbedrijven na 1 juli zonder werk komen te zitten omdat consumenten als gevolg van de btw-verhoging hun woning niet meer laten renoveren. Dit is niet waarschijnlijk. De reden hiervoor is de aantrekkende woningmarkt. Wij verwachten voor zowel 2015 als 2016 een stijging van de woningprijzen en aantallen transacties. Dit is ook terug te zien in het aantal afgegeven vergunningen, die stijgen licht.