Nederlandse economie in zicht – Economie maakt inhaalslag

door: Nico Klene

Ned-economie-in-zicht-sep151.pdf (497 KB)
Download

Nederlandse economie is bezig met een inhaalslag

De Nederlandse economie doet het goed en groeit harder dan vorig jaar. In de eerste helft van het jaar liep de stijging van het bruto binnenlands product (BBP) verder op: naar gemiddeld 2¼% j-o-j. Dit is mede te danken aan het feit dat de groei breder wordt gedragen. Naast de uitvoer, die in de voorbije magere jaren is blijven toenemen, dragen al enige tijd de investeringen en naderhand ook de consumptie bij aan de groei.

De groei kan aanhouden, mede dankzij de economische ontwikkelingen in het buitenland: we gaan ervan uit dat de groei in VS en de eurozone in het tweede halfjaar licht kan versnellen. We gaan in ons hoofdscenario niet uit van een harde landing van de Chinese economie. De onzekerheid daarover is echter wel toegenomen. Tegenvallende ontwikkelingen in China en andere opkomende economieën vormen een risico voor het verdere herstel.

Mede door de gedaalde olieprijs en de goedkopere euro kan het BBP dit jaar zo’n 2¼% stijgen. Als de gaswinning in Groningen niet zou zijn beperkt, had de groei zo’n ½%-punt hoger kunnen uitvallen.

De BBP-groei werd in het tweede kwartaal met een ½%-punt (kwartaal-op-kwartaal) gedrukt door de lagere gasproductie. Eigenlijk wist de economie het groeitempo van het eerste kwartaal vast te houden.

Dankzij de lastenverlichting van EUR 5 miljard kan de groei in 2016 iets hoger uitvallen dan dit jaar. We hebben daarom onze BBP-raming verhoogd naar 2½%.

Gelet op de recente positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de (vooralsnog) gunstige vooruitzichten voor de economie hebben we onze ramingen voor de werkloosheid voor dit en volgend jaar licht verlaagd.

Volgend jaar zal de inflatie hoger uitkomen dan dit jaar. Dat heeft te maken met de verdere stijging van de dollarkoers. Ook de olieprijs zal iets stijgen. Onze inflatieraming voor 2016 hebben we echter toch iets verlaagd. Dat is het gevolg van de verlaging van de raming voor de olieprijsstijging in 2016 en onze licht herziene prognose van de dollarkoers.