Het maatschappelijke succes van de kringloop(winkel)

door: Eric Zwaart

Kringloopbedrijven zijn inspirerende voorbeelden van sociaal ondernemerschap, waarbij niet alles draait om het maken van winst. Zo bieden zij werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leveren ze een bijdrage aan het hergebruik van goederen. De kringloopbranche transformeert van een keten van stoffige winkels met oude rommel naar aantrekkelijke outlets met unieke items voor een brede doelgroep. Hiermee krijgt de Kringloop een ander imago: van merkwaardig naar merkWAARDIG.

ABN AMRO is dit jaar voor de vierde keer sponsor van de Nationale Kringloopdag  op zaterdag 3 oktober. Een dag waarop 148 Kringloopwinkels, aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN), in ons land feestelijk hun visitekaartje afgeven en laten zien hoe aantrekkelijk je hier tegenwoordig kan winkelen. BKN zal hier over het voetlicht brengen wat het maatschappelijk belang is van kringloopwinkels. Wist u dat dat kringloopwinkels elk jaar ca 120 mijloen kilo aan goederen ophalen en dat daarvan vorig jaar 82 procent opnieuw is verkocht of hergebruikt? Dit scheelt zo’n 95 miljoen kilo CO2– uitstoot. Dat komt overeen met een jaar lang verwarmen van 38.967 huishoudens. Bovendien kunnen mensen die het moeilijk hebben om op de reguliere arbeidsmarkt werk te vinden bij de kringloop aan de slag en aan het werk blijven.

 

Kringloopbedrijven zitten in de lift

Kringloopbedrijven zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de lokale werkgelegenheid. Dit vormen merkWAARDIGE elementen van de dienstverlening die door een groeiende groep consumenten van groot belang wordt geacht. Om dit inzichtelijk te maken heeft de BKN voor het eerst een benchmark verricht en de resultaten hiervan op haar website gepubliceerd. Hieruit blijkt dat kringloopbedrijven in de lift zitten. Ruim 11 miljoen betalende klanten bezochten vorig jaar de kringloop. De gemiddelde omzetgroei t.o.v. 2013 bedroeg 4%. Opvallend is ook het hoge klanttevredenheidscijfer van 7,8 ! Hieruit kan worden afgeleid dat de veranderingen het imago van de kringloop hebben versterkt. Wat hier zeker aan bijdraagt is dat de kringloop lokaal veel goede doelen ondersteunt uit opbrengsten en door bijdragen in natura.

 

Meer Kringloop-activiteiten, waar liggen de kansen?

Hergebruik van producten en goederen is de meest optimale manier om het ontstaan van afval te voorkomen en CO2 uitsoot te verminderen. De huidige activiteiten van de kringloopwinkels vormen aantoonbaar een onmisbare schakel in de afval- en grondstofketen. In deze rol kan de kringloopbranche nog een veel betere plek veroveren in de overgang naar de circulaire economie. Daarbij zal  -meer dan nu –  hulp bij inzameling, sortering en scheiding van afval nodig zijn om re-use, re-pair, re-fresh en re-cycling mogelijk te maken. Dit betekent dat meer beschutte werkgelegenheid kunnen worden gecreeerd, hetgeen een rechtstreekse bijdrage vormt aan de Participatiewet doelstellingen.  De kringloopbranche zal hiervoor meer moeten samenwerken met zowel gemeentelijke instanties als inzamelaars. Een betere sortering en scheiding zorgt tegelijkertijd ook voor een nieuwe instroom aan welkome voorraad herbruikbare goederen, wat de aantrekkelijkheid van de kringloopwinkels weer vergroot.

Een nieuw landelijk initiatief dat navolging verdient is de inschakeling van de kringloopbranche bij vervangingsaankopen bij de plaatselijke detaillist.  Leolux, een Nederlandse fabrikant van luxe zitmeubelen wil de verkoop stimuleren door consumenten korting te bieden wanneer ze hun oude zitmeubelen inruilen. Door hiervoor op lokaal niveau leden van de BKN in te schakelen blijven transportkosten beperkt en kunnen de ingezamelde tweedehands zitmeubelen opnieuw worden verkocht in kringloopwinkels. Voor deze en andere vernieuwende dienstverlening investeert de kringloopbranche nadrukkelijk in professionalisering. Zo heeft zij een eigen keurmerk ontwikkeld en eind 2015 moet de helft van de BKN leden hieraan voldoen.

 

Worden Re-cycle Centers nog aantrekkelijker voor de consument? growing green city

Almere is de eerste gemeente in Nederland die een innovatief en flexibel Re-cycle Center realiseert. Voordat de mensen afval/grondstoffen in de daarvoor bestemde containers op de innovatieve milieustraat kunnen gooien, wordt beoordeeld of het materiaal en/of de goederen hergebruikt kunnen worden. Dit voorkomt onnodige verspilling en verlengt de levenscyclus van de oorspronkelijke goederen. Hergebruik wordt hierdoor gestimuleerd en het aanspreken van nieuwe grondstoffen wordt voorkomen. Het Re-cycle Center moet vooral attractief zijn voor de bezoeker. Het is daarom belangrijk dat naast het zelfbrengdepot/kringloop sociale ondernemers andere samenhangende activiteiten  kunnen starten. Te denken valt ondermeer aan het pimpen van oude meubels, een repair Café, een Retourette, materialen ruil en een educatie centrum voor kinderen.

 

Sociaal Ondernemen doe je samen, toch?

Nederland telt steeds meer sociale ondernemers die iets willen betekenen voor de samenleving. Terwijl ze hun bedrijf op een gezonde manier laten groeien, willen ze ook bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Een kringloopwinkel is hiervan een inspirerend voorbeeld. Naast het financieren van sociale ondernemers biedt ABN AMRO ook ondersteuning met onder meer coaching en de inzet van ons netwerk. Net als bij de Kringloop staat de impact van het sociaal ondernemen en het maatschappelijk succes daarbij voorop.