Focus op Prinsjesdag 2015

door: Nico Klene , Philip Bokeloh

MEV-en-Miljoenennota-20161.pdf (399 KB)
Download

In “Focus op Prinsjesdag 2015” geeft het Economisch Bureau van ABN AMRO u een overzicht van de kernpunten van de Macro Economische Verkenning 2016 en de Miljoenennota 2016.

Samenvatting

Kernpunten Macro Economische Verkenning 2016

• De economische groei loopt in 2016 verder op van 2,0% naar 2,4%
• De wereldhandel trekt weer aan na een terugval eerder dit jaar
• De uitvoer draagt dit en volgend jaar fors bij aan de economische groei
• Ook de consumptie stijgt in 2016 flink – door hogere reële lonen en EUR 5 mld lastenverlichting
• De inflatie loop weer op door de aantrekkende economie
• De werkloosheid daalt slechts langzaam verder
• De BBP-groeiramingen van het CPB liggen iets onder die van ABN AMRO

Kernpunten Miljoenennota 2016

• EMU-tekort daalt naar 1,5% van BBP ondanks de lastenverlichting
• Overheidsschuld daalt tot 66,2% van het BBP in 2016
• Het kabinet deelt EUR 5 miljard aan lastenverlichting op arbeid uit
• De koopkracht neemt daardoor voor vrijwel iedereen toe; maar sommigen zien geen verbetering
• De herziening van het belastingstelsel blijft nog uit
• Extra geld voor zorg, migranten en defensie
• Ambitie om pensioenstelsel verder te hervormen