China houdt industriële metaalmarkten in haar greep

door: Casper Burgering

Industriele Metalen Monitor sept 2015.pdf (441 KB)
Download

Groeiend wantrouwen in Chinese economie zorgt voor negatief sentiment in industriële metaalmarkten

Mondiaal zwakke vraag en overcapaciteit zorgen voor slechte vooruitzichten staalsector

Sterke dollar, zwakke prestaties China en renteverhoging Fed doorslaggevend voor toekomstige prijsontwikkelingen

Economische vertraging China pakt ongunstig uit voor industriële metalen

De afzwakking van industriële activiteiten is de belangrijkste oorzaak voor de groeivertraging in China, ’s werelds grootste verbruiker van industriële metalen. Het tempo van de groei in China staat op een historisch laag niveau. Hoewel de industriële productiegroei in China nog altijd hoger is dan in andere grote economieën, zoals de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan, moet China rekening houden met een aantal grote macro-financiële risico’s. Voor 2016 heeft ABN AMRO haar groeiprognoses voor China dan ook naar beneden bijgesteld: van 7,0 naar 6,5 procent. De totale Chinese import van industriële metalen neemt sinds het vierde kwartaal van 2014 af, maar blijft in 2015 nagenoeg stabiel. Het groeiende wantrouwen in de Chinese economie werkt ongunstig uit voor het sentiment in industriële metaalmarkten. Zo zijn de industriële metaalprijzen scherp gedaald ten opzichte van begin 2015 en boekten zowel de ferro- als basismetaalmarkten grote verliezen. De prijzen voor cokeskolen, staal en zink daalden met ruim 20 procent, terwijl de prijs van nikkel met 34 procent daalde.

metmon sept

 

Slechte perspectieven staalsector

De mondiale output van ruw staal is in 2015 acht maanden achtereen gedaald. Dit wijst er volgens ABN AMRO op dat de internationale industriële sector verzwakt. Bovendien zullen de vooruitzichten voor de internationale staalsector volgens ABN AMRO nauwelijks verbeteren. In de meeste regio’s is de vraag zwak en is sprake van overcapaciteit, waardoor de prijzen tot een zeer laag niveau zijn gedaald. De totale staalproductie van januari tot en met augustus viel het sterkst terug in de VS (-8,5 procent), gevolgd door Japan (-4,9 procent). In China daalde de staalproductie in augustus opnieuw met 2,9 procent ten opzichte van vorig jaar. De totale staalproductie is tot en met augustus op jaarbasis 1,5 procent gedaald. ABN AMRO benadrukt dat niet alleen de staalsector te kampen heeft met overcapaciteit en een zwakke vraag. Dit geldt ook voor de markt voor ijzererts en cokes-kolen. In de markt voor basismetalen zijn de vooruitzichten voor de aluminiumsector het slechtst. Ook hier zorgt overaanbod voor lage prijzen.

Volatiliteit in basismetaalprijzen zal toenemen

Uitgezonderd aluminium verwacht ABN AMRO een afname van de voorraden voor basismetalen. Pas in 2017 zullen de lagere voorraden uitkomen op het pré-crisis niveau van 2008. Maar dalende voorraden hoeven niet direct te leiden tot hogere prijzen. Want de prijzen zullen blijven schommelen zolang de onzekerheid over de Chinese economie aanhoudt. Pas als fundamentele ontwikkelingen de overhand krijgen, kunnen de metaalprijzen weer stijgen. Op korte termijn zullen de sterke dollar, de zwakke economische prestaties van China en de in de lucht hangende renteverhoging in de Verenigde Staten bepalend zijn voor de prijsontwikkeling op de industriële metaalmarkten.