Nervositeit werkt door in grondstofprijzen

door: Hans van Cleef , Casper Burgering , Georgette Boele , Frank Rijkers

ABN-AMRO-maand-update-grondstoffen-aug-2015.pdf (535 KB)
Download

Ontwikkelingen op de Chinese beurzen leidden tot meer onrust met betrekking tot de verwachtingen van de Chinese economische groei. Hoewel de neerwaartse risico’s voor de Chinese economie zijn toegenomen, is deze onrust naar onze mening niet terecht. Recente cijfers wijzen uit dat de economie stabiliseert als gevolg van overheidsmaatregelen. De overheidsreactie op de recente beursdaling zet wel vraagtekens bij de hervormingstoezeggingen. Ondanks de neerwaartse risico’s zijn de grote financiële buffers en beschikbare instrumenten van dien aard dat wij een gematigde economische afkoeling verwachten. De grondstofprijzen stonden in dezelfde periode ook flink onder druk. Dit is vooral een uiting van de onrust op de markt als gevolg van de tegenvallende vraag bovenop de reeds bestaande situatie van overaanbod. De CRB-index daalde tot het laagste niveau sinds 2003, dus zelfs nog onder het niveau tijdens de 2009 crisis. Wij denken dat het grootste deel van de neerwaartse correctie achter ons ligt en verwachten dat de grondstoffen een bodem zullen bereiken in de komende (beweeglijke) weken.