Kom nu maar op met die lange contracten!

door: Bart Banning

ketensamenwerking_240x180Het ontbreken van (lange) contracten belemmert de daadkracht van uw innovatie. En dat begint pijn te doen. Contracten zijn namelijk nodig om slimme concepten kansrijk praktisch toe te passen. Het huidige klimaat is goed om slimme innovaties op uitvoerend niveau op te pakken. Ik richt mij direct tot u: verladers en logistiek dienstverleners.

De Topsector Logistiek boekt winst op alle elf geformuleerde thema’s. De noodzaak van logistieke  innovatie wordt op indrukwekkende wijze onderstreept in de documentaire ‘’De slimste haven van de wereld”. Niet alleen de wereld van de haven verandert snel. En dus moet het innovatietempo in de hele sector omhoog. Ook een onderwerp als Supply Chain Finance gaat de sector pas echt nieuwe mogelijkheden bieden als alle ketenpartners hierin professioneel als partner optrekken. U speelt dus een cruciale rol in deze versnelling.

Voedingsbodem voor groei

Het is nu het juiste moment voor een extra stap die de professionaliteit van de sector versterkt. De Monitor Logistiek & Goederenvervoer Nederland toont aan dat Nederland zeer goed scoort op meerdere logistieke fronten. Ook in economisch opzicht draait de logistieke sector sinds 2014 weer volop. Meerdere indicatoren tonen positieve vooruitzichten. Daarnaast wordt volop geïnvesteerd in materieel, logistiek vastgoed en IT. Dit optimisme zien we ook terug in de resultaten van bedrijven en het vertrouwen van individuele ondernemers. Uiteraard moeten we alert zijn op impact van recente cijfers aangaande de groei van de wereldeconomie en de situatie in China. Kortom: de voedingsbodem voor groei is aanwezig.

Investeren in groei door ‘anders’ te investeren

Investeren in bestaande assets alleen is niet voldoende. Er moet meer geïnvesteerd worden in logistieke creativiteit, echte innovatie. Dat gebeurt te weinig. Terwijl een succesvolle toekomst van de sector én uw bedrijf juist hier van af hangt. Nu de crisis achter ons ligt, ontstaat er ruimte om ‘anders’ te investeren, in denkkracht en in creativiteit.

Waarom gebeurt het nog onvoldoende?

De samenwerking tussen verlader en logistiek bedrijf heeft last van een typisch fenomeen. Beiden hebben een wederzijdse afhankelijkheid, maar gaan zakelijk gezien op een naïeve wijze met elkaar om. Twee voorbeelden:

– het tender-instrument. Voornamelijk gericht op kosten en dus op korte-termijn resultaat. Ruimte voor logistieke vernieuwing is dan ook zeer beperkt. Inmiddels is het tenderproces wel een blijvertje. Dus moeten we het doel van de tender anders formuleren. Het moet veel meer leiden tot een zichtbare verbetering van het logistiek proces én aanzetten tot gezamenlijke innovatie.

het ontbreken van zakelijke contracten in de sector. Als er al sprake is van een contract dan hebben deze vaak een korte looptijd.  Opvallend is dat er wel veel lange zakelijke contacten bestaan. En uit onderzoek blijkt dat ook na een tenderproces veel bestaande partners (tegen lagere kosten) met elkaar verder  gaan. Willen we duurzame innovatie of gaan we toch voor het laatste dubbeltje? Ik pleit voor lange contracten waarin beide partijen met visie en kennis de bevoorradingsketen structureel verbeteren.

Verandering van cultuur

Best lastig om de bestaande cultuur, gericht op kostenverlaging, te doorbreken. Logistiek gaat om kennis, informatie en efficiency; technologie en data zijn de dimensies die leiden tot nieuwe concepten. Een juiste kostprijs hoort hier bij, maar is afhankelijk van de waarde van de prestatie van uw partner. Goedkoop als het kan, en slim als het moet! En slimmer kan nu eenmaal niet zonder investering.

Ieder bedrijf dat logistieke innovatie belangrijk vindt, zal tenders anders moeten inrichten. Gericht op de verbetering van de logistieke keten. Lange contracten horen hierbij.