Visie op rente en euro – Lange rente minder laag

door: Nico Klene

2015-07-visie.pdf (138 KB)
Download

Ramingen lange rente verhoogd

  • Gevolgen Griekse crisis blijven vooralsnog beperkt.
  • Lange rente kan tijdelijk nog iets dalen door verruimende maatregelen van de ECB. Maar sterkere economie heeft opwaarts effect op rente. Volgend jaar gaat de rente oplopen.
  • Ramingen voor de euriborrentes zijn ongewijzigd.
  • Euro was tijdelijk wat sterker. Vanwege het uiteenlopende monetaire beleid gaan we ervan uit dat de dollar in de komende maanden sterker wordt ten opzichte van de euro. Onze ramingen voor dit en volgend jaar zijn niet gewijzigd.

 

Gevolgen van Griekse schok vermoedelijk beperkt

In het laatste weekend van juni zorgde de Griekse premier Tsipras voor een schok toen hij onverwacht de onder­handelingen afbrak. Dit leidde tot onzekerheid waardoor de aandelenkoersen onderuit gingen en de lange rente in de perifere landen van de eurozone steeg, vooral in Griekenland. Beleggers namen de wijk naar veiliger oorden, waardoor de rente in Duitsland en Nederland juist daalde. De euro kwam onder druk, maar liet maandag ook weer herstel zien. Al met al vielen de gevolgen mee; er was geen paniek op de markten. Hoe het verder gaat, is nog onduidelijk, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat de effecten op de economie en op de rente en valuta’s beperkt zal zijn.

Lange rente in juni per saldo omhoog

Na de forse stijging in de eerste helft van mei is de lange rente in Duitsland en Nederland weer even gedaald. Maar in juni steeg de rente opnieuw. Dit gebeurde nadat aan het begin van de maand hoger dan verwachte inflatiecijfers over mei bekend werden gemaakt. Woorden van ECB-president Draghi op de pers­conferentie begin juni hebben niet bezwerend gewerkt. Zijn uitspraak dat de volatiliteit op de obligatiemarkten voorlopig zou aanhouden, zorgde voor een verdere stijging van de rente. Later in de maand daalde de rente weer wat – waarschijnlijk doordat beleggers kozen voor veiliger Duitse en Nederlandse obligaties – en door het opkoopprogramma van de ECB.

Lange rente nauwelijks meer omlaag

De lange rente staat onder invloed van tegengestelde effecten. De omvangrijke kwantitatieve verruiming (QE) door de ECB oefent een neerwaartse druk uit. Nu de uitgifte van obligaties na de tijdelijke toename in mei weer terugvalt, kan de lange rente op korte termijn nog even wat dalen.

Aan de andere kant zijn de economische cijfers voor de VS en de eurozone verbeterd, en wordt verwacht dat de inflatie geleidelijk zal oplopen. Bovendien denken wij dat de Fed in september de rente gaat verhogen. Deze factoren zorgen voor een opwaarts effect op de rente. Per saldo zal de rente op een iets hoger peil blijven bewegen dan we tot voor kort dachten.

In 2016 zal de rente oplopen. Bij het verwachte economisch herstel en oplopende kerninflatie zal de ECB in september 2016 haar programma beëindigen. De markten zullen daarop tijdig voorsorteren, waardoor de rente zal stijgen.

 

Dollarkoers kan naar pariteit

De euro is per saldo in juni iets sterker geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dat had mede te maken met de sterkere stijging van de Duitse rente dan die in de VS. Een andere ‘schuldige’ was het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse Fed. Uit de verklaring bij het rentebesluit van het FOMC kon worden opgemaakt dat de FOMC-leden uitgaan van een langzamer tempo van renteverhogingen dan eerder was gedacht. De financiële markten hebben dan ook hun verwachtingen voor renteverhogingen dit jaar en volgend jaar verlaagd. Dat werkte in het nadeel van de dollar.

Tegen het eind van juni werd de euro echter weer wat zwakker. Dat kan te maken hebben met de onrust rond Griekenland. Maar wij denken dat het vooral te maken had met het besef dat het monetaire beleid in de eurozone en de VS uiteenloopt.

Veel cijfers over de Amerikaanse economie waren recentelijk beter dan verwacht. Dit gaf steun aan de dollar. Wij verwachten dat de cijfers in de VS de komende tijd verder verbeteren. We gaan er dan ook van uit dat de Fed de rente vanaf september gaat verhogen en dat de dollar verder terrein zal winnen.