Nederlandse economie in zicht – Ramingen hoger na herzien BBP

door: Philip Bokeloh

Ned-economie-in-zicht-juli15.pdf (498 KB)
Download

Meest recente conjunctuurcijfers stemmen positief

Het gaat alsmaar beter met de Nederlandse economie. Volgens herziene cijfers blijkt het BBP in het eerste kwartaal harder te zijn gegroeid dan gedacht. De cijfers voor het derde en vierde kwartaal van 2014 zijn eveneens naar boven bijgesteld. Wij vinden dat de aanpassingen aanleiding vormen om de BBP-ramingen te verhogen. Ook de meest recente conjunctuur-indicatoren rechtvaardigen volgens ons deze stap. Ondernemers zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Gegeven de hoge bezettingsgraad zien zij weer reden om te investeren. Het herstel van de bedrijfsinvesteringen is het best zichtbaar in de woningbouw. Dankzij de hogere investeringen verbetert de situatie op de arbeidsmarkt. De daling van de werkloosheid en de grotere kansen op een baan stemmen consumenten positief. Hun optimisme wordt nog eens versterkt door het aanhoudende herstel van de woningmarkt. De hogere binnenlandse vraag vormt de opmaat voor een stijging van de inflatie. De opleving van de economische activiteit zorgt bovendien voor extra belastinginkomsten. Omdat hier lagere aardgasbaten tegenover staan, blijft de afname van het begrotingstekort echter beperkt. Dit neemt niet weg dat de overheidsschuld voor het eerst sinds 2007 weer daalt als percentage van het BBP.