FX Weekly – Kracht yen biedt kansen

door: Georgette Boele , Roy Teo , Arjen van Dijkhuizen

FX-weekly-NL-10-July-2015.pdf (211 KB)
Download

Japanse yen zit in de lift; koers kan komende dagen oplopen tot 118 t.o.v. de Amerikaanse dollar…

… maar dit biedt beleggers een kans om zich te positioneren voor een terugval in een later stadium

De euro gaat waarschijnlijk verder terrein verliezen

Neerwaartse risico’s voor de Chinese economie toegenomen – meer monetaire verruiming mogelijk

Markten prijzen sterkere waardedaling van Chinese yuan in voor volgend jaar

Lopen liberalisatie van wisselkoers en opname van yuan in SDR-mandje vertraging op?

 

Koers van yen kan komende dagen oplopen tot 118…

De Japanse yen (JPY) stal deze week de show, met een stijging ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD) naar 120,50 als gevolg van de kapitaalstroom naar als veilig beschouwde valuta’s en de relatief voorzichtige toon van de notulen van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve). Een verdere daling van de Chinese aandelenmarkten en een ongunstige uitkomst van de EU-top komende zondag zouden de yen nog meer wind in de zeilen geven. Mocht de USD/JPY door de grens van 120 zakken, dan zou dit wel eens het signaal kunnen zijn voor de uitvoering van stop loss orders en zal de verkoopgolf van USD/JPY wellicht versnellen. De USD/JPY gaat dan mogelijk richting 118 om vervolgens naar verwachting te stabiliseren.

 

150710 - fx 1

… en dit biedt kans om in te zetten op latere terugval

Wij verwachten echter dat de USD/JPY de komende maanden oploopt, en wel om een aantal redenen. Ten eerste gaan wij ervan uit dat de Federal Reserve de rente in september voor het eerst verhoogt en hiermee in het verdere verloop van 2015 en in 2016 doorgaat in een sneller tempo dan waar de financiële markten nu rekening mee houden. Ten tweede is de USD/JPY zeer gevoelig voor bewegingen van de renteverschillen. Omdat verwacht wordt dat de Fed de rente gaat verhogen, zal het verschil tussen de lange rentes in de VS en Japan toenemen. Een herstel van de USD/JPY ligt dan ook voor de hand. Ten derde is het onwaarschijnlijk dat bij een eventueel vertrek van Griekenland uit de eurozone de financiële markten net zo heftig reageren als enkele jaren geleden toen Lehman Brothers omviel. Een kapitaalstroom naar de yen als veilige valuta zal vermoedelijk van tijdelijke aard zijn. Dit is voor beleggers dus een goed moment om zich te positioneren voor een terugval van de yen ten opzichte van de dollar. Tot slot verwachten wij niet dat de Chinese economie sterk vertraagt. De Chinese autoriteiten hebben een enorm arsenaal aan maatregelen tot hun beschikking om de economie te steunen. Al met al denken wij dat de USD/JPY eind dit jaar weer is opgelopen tot 128 onder invloed van het uiteenlopend monetair beleid, het groeiend rendementsverschil tussen de Amerikaanse en Japanse obligaties en het verbeterde sentiment onder beleggers.

Euro gaat waarschijnlijk verder terrein verliezen

Door het Griekse nee daalde de EUR/USD aanvankelijk naar 1,0916 maar later volgde herstel, gesteund door de hoop dat Griekenland mogelijk toch tot overeenstemming komt met zijn schuldeisers. Ook andere valutaparen (EUR/CHF, EUR/GBP en EUR/JPY) veerden hierna op. Als het topoverleg van komend weekend geen positief resultaat oplevert, dan komt de euro weer onder druk en bereikt de EUR/USD vermoedelijk binnen enkele dagen het eerdere dieptepunt van 1,0458.

Grondstofgerelateerde valuta´s voelen de druk

De zwakke grondstoffenprijzen (metalen en olie) waren nadelig voor grondstofgerelateerde valuta´s zoals de Australische dollar (AUD), de Canadese dollar (CAD) en de Noorse kroon (NOK). De Australische dollar zakte weg tot het laagste niveau sinds medio 2009 doordat de prijs van ijzererts, de belangrijkste grondstof die het land exporteert, de afgelopen week meer dan 20% daalde door hernieuwde zorgen over de vraag vanuit China. Grondstofgerelateerde valuta´s blijven waarschijnlijk kwetsbaar als de Fed de rente later dit jaar gaat verhogen en de USD terrein gaat winnen.

China: meer zorgen

De scherpe koersval op de Chinese aandelenmarkten na een verbazingwekkende hausseperiode houdt risico’s in voor de ontwikkeling van de economie. Dit kan vooral tot uiting komen in het vertrouwen. Vermogenseffecten zullen vermoedelijk slechts een beperkte rol spelen: het totale aandelenbezit in China is in verhouding tot het BBP relatief beperkt, terwijl de Chinese aandelenmarkten nog altijd tot de best presterende markten sinds begin dit jaar behoren. De huidige verkoopgolf kan ook leiden tot een toename van probleemkredieten en kan de strategie belemmeren om via de uitgifte van nieuwe aandelen de schuldenlast te verminderen. De gevolgen zijn op dit moment nog moeilijk in te schatten maar feit is wel dat door de beurskrach de neerwaartse risico’s voor de Chinese economie zijn toegenomen. Volgende week verschijnt het BBP-cijfer voor het tweede kwartaal; dit wordt een cruciaal moment voor het marktsentiment. De marktconsensus is dat de economische groei is vertraagd van 7,0% naar 6,8%. Wij denken dat de Chinese centrale bank de komende maanden de beleidsrente met nog eens 25 bp verlaagt en de reserveverplichting met 50-100 bp om de economie te steunen.

Yuan licht onder druk; kans op depreciatie neemt toe

Hoewel de aandelenkoersen in China sinds medio juni 30% zijn gedaald, is de Chinese yuan (CNY) relatief stabiel gebleven. Wij denken dat de centrale bank heeft ingegrepen om de volatiliteit van de wisselkoers te temperen. Verder heeft de centrale bank de dagelijkse fixatie van de yuan stabiel gehouden om tegenwicht te bieden aan marktkrachten die een depreciatie van de yen een veilige gok vinden. De vraag op de optiemarkt naar afdekking van de volatiliteit en depreciatie van de yuan is echter licht toegenomen. De market gaat ervan uit dat na de toetsing later dit jaar door het IMF of de yuan in het SDR-mandje kan worden opgenomen, de Chinese autoriteiten zich toleranter zullen opstellen ten aanzien van een zwakkere yuan volgend jaar. Wij blijven bij ons standpunt dat de CNY daalt naar 6,30 eind 2015 en 6,40 eind 2016.

Lopen liberalisatie van wisselkoers en opname in SDR-mandje vertraging op?

Op het moment van schrijven lijken de aandelenmarkten dankzij de maatregelen die de Chinese autoriteiten in de afgelopen dagen hebben genomen, te zijn gestabiliseerd. De recente verkoopgolf heeft wel tot kritiek geleid op de regelingen en mechanismen om de stabiliteit van de financiële markten te bevorderen. Deze zijn niet robuust genoeg. Door de zwakte van de aandelenmarkten zal waarschijnlijk een verdere uitstroom van kapitaal op gang komen en zal de yuan onder druk komen. Dit kan de beoogde versnelling van de liberalisatie van de kapitaalrekening remmen. De verbreding van de bandbreedte voor de yuan kan hierdoor vertraging oplopen en de centrale bank zal blijven interveniëren om de yuan te beschermen. De kans dat de yuan later dit jaar wordt opgenomen in het SDR-mandje, is dan ook afgenomen.

Veerkracht van Aziatische valuta’s is lichtpuntje

De Aziatische valuta’s konden zich ook ondanks groeiende zorgen rond Griekenland en China goed handhaven. Wij denken dat het negatieve uitstralingseffect van China op Aziatische valuta’s sterker kan zijn dan dat van Griekenland. De twijfels over de economische groei van China gaan niet ongemerkt aan de grondstoffenprijzen voorbij. Behalve Indonesië en Maleisië zijn Aziatische landen netto-importeurs van grondstoffen. De daling van de grondstoffenprijzen zou dus de ruilvoet van de meeste economieën in Azië ten goede moeten komen. Verder zouden dankzij de lagere olieprijzen ook de inflatievooruitzichten voor India en Indonesië moeten verbeteren. Een sterker dan verwachte vertraging van de Chinese economie kan echter negatief uitwerken op de Aziatische economieën en valuta’s.

150710 - fx 2

150710 - fx 3