Visie op rente en euro – Lange rente toch weer omlaag

door: Nico Klene

Visie ongewijzigd – enkele ramingen aangepast

  • De recente stijging van de lange rente is tijdelijk. Door de maatregelen van de ECB zal de rente weer dalen. Maar rond het einde van het jaar zal de rente gaan oplopen.
  • De ramingen voor de euriborrentes zijn ongewijzigd.
  • De euro was tijdelijk wat sterker. We gaan ervan uit dat de dollar opnieuw sterker wordt ten opzichte van de euro. In 2016 zal het herstel van de euro echter weer inzetten. Onze ramingen voor dit en volgend jaar zijn iets gewijzigd.

 


Waarom ging de rente opeens scherp omhoog?

De gestage daling van de lange rente sloeg eind april opeens om. In korte tijd liep de tienjaars rente scherp op (zie grafiek). Halverwege mei kwam aan de stijging echter weer een eind en is de rente per saldo weer zo’n 20 basispunten gedaald. Dat neemt niet weg dat de rente op een duidelijk hoger niveau ligt dan midden april, toen het laagste punt werd bereikt.

De abrupte rentestijging kwam onverwacht – ook voor ons. Een sluitende verklaring is er niet echt. Wel noemen we enkele factoren die voor de rentesprong kunnen hebben gezorgd.
Vermoedelijk hebben de publicatie van gunstige macrocijfers in de euro¬zone, de wat oplopende inflatie en de stijgende olieprijs een rol gespeeld. De markten hebben daardoor wellicht gedacht dat de ECB haar opkoopprogramma van staats¬obligaties wel eens iets eerder zou kunnen terugschroeven.

Verder blijkt het aanbod van obligaties in mei wat groter te zijn geweest dan in de maanden ervoor, waardoor de verhouding tussen vraag en aanbod iets minder scheef was.

Bovendien was er een gerenommeerde beleggingsgoeroe die meende dat het moment was gekomen om winst te nemen omdat de koersen van Duits staatspapier nauwelijks nog verder zouden stijgen.

De combinatie van deze – en mogelijk nog andere – factoren kan de scherpe marktbeweging hebben veroorzaakt.

Rente gaat toch weer omlaag

Volgens ons is sprake is van een rentehobbel en gaat de rente weer verder dalen. De voornaamste reden hiervoor is dat de ECB voorlopig gewoon doorgaat met de omvangrijke aankopen van staatsobligaties. ECB-president Draghi heeft dat benadrukt. Ze zijn immers nog maar net met het programma begonnen. En voorlopig is de inflatie nog ver verwijderd van het streefcijfer van ongeveer (maar beneden) 2%.
Bovendien liet ECB-bestuurder Cœuré weten dat de ECB vanwege de ‘windstille’ zomerperiode haar aankopen nu tijdelijk gaat verhogen. We zien de rente dan ook weer dalen. Maar de eerder door ons verwachte heel lage niveaus zullen we vermoedelijk niet meer bereiken.

In 2016 zal de rente oplopen. Bij het verwachte economisch herstel en oplopende kerninflatie zal de ECB in september 2016 haar programma beëindigen. De markten zullen daarop tijdig voorsorteren, waardoor de rente zal stijgen.

Dollar wordt weer sterker

Door de hierboven genoemde marktverwachtingen werd de euro enige tijd sterker. Dat kwam ook door tegenvallende macrocijfers in de VS.

In de tweede helft van de maand won de dollar echter terrein terug op de euro. Dat had onder meer te maken met de aankondiging dat de ECB haar obligatieaankopen tijdelijk gaat verhogen, met zorgen over Griekenland en een hoger dan verwacht inflatiecijfer in de VS.

Wij gaan er nog steeds van uit dat de Fed in september de rente gaat verhogen – aannemende dat de groei in de VS weer opveert. Dit zal er in combinatie met de verdere kwanti¬tatieve verruiming in de eurozone voor zorgen dat de dollar weer sterker gaat worden. Onze projectie voor het einde van dit en volgend jaar hebben we wel iets aangepast.
In de loop van 2016 zal die beweging omkeren als de markten gaan vooruitlopen op de beëindiging van het verruimende beleid door de ECB.