Stand van Transport: gemengde signalen

De macro economische indicatoren laten een gunstig beeld zien. De economie van de eurozone is aan het verbeteren en ook in Nederland schetsen de indicatoren een positief beeld. De groei wordt breed gedragen en steunt niet alleen op de export, maar  ook op de consumptie en de investeringen. De binnenlandse volumes stijgen en  vooral de bouwproductie doet het goed. In maart steeg de productie met meer dan 10%. Niet verwonderlijk dus dat ook de omzet van de transportsector een stijging kende (2% j-o-j) in het eerste kwartaal van 2015. Helaas bleef de binnenvaartbranche, met een daling van 2%, nog achter. Wat ook achter blijft zijn de volumes op Schiphol. Die kenden na een daling van 5% in maart, wederom een daling in april (-4%).