Een financiële hogesnelheidslijn bouwen

door: Jan Paul van Pul

De Europese Commissie heeft SEPA ingesteld om naadloze intra-SEPA betalingen mogelijk te maken. Zo ontstaat één Europees systeem dat kan concurreren in een wereldwijde markt. Tot nu toe hebben 34 landen SEPA geïmplementeerd, met wisselend succes. Maar een complete overgang blijft nog uit. Bijna ieder land heeft eigen niche-producten of lokale omgevingen die niet compliant zijn met SEPA. En deze uitzonderingen verhinderen een echt verenigd Europees systeem.

Zakelijke en particuliere klanten vertrouwen steeds meer op grensoverschrijdende financiële transacties. Zij hebben SEPA nodig om er zeker van te zijn dat die transacties soepel en snel verlopen. De Europese markt heeft een eenduidig systeem nodig om te overleven in wereldeconomie. Gespecialiseerde producten en lokale wetgeving kunnen dat niet in de weg staan. De Europese Commissie heeft een deadline gesteld: op 1 februari 2016 moeten alle niches verdwenen zijn.

Iedereen aan boord

Als je financiële transacties zou vergelijken met treinen, dan zijn de oude manieren van werken lokale stoptreinen: transacties die kleine afstanden overbruggen en lokale markten bedienen. Maar in het nieuwe, open en steeds verder groeiende transactielandschap, is een hogesnelheidslijn nodig. Met aankomende Instant Payments, moeten we zorgen dat iedere transactie zijn bestemming snel en zonder problemen bereikt, 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Of de transactie nu mobiel, online of via e-commerce begint. SEPA helpt ons bij het bouwen van het spoor voor deze hogesnelheidslijn.

SEPA implementeren, is niet makkelijk. Sommige landen voelen zich prettig bij hun traditionele manieren van werken. Andere landen vinden dat een aantal lokale producten exclusief moeten blijven voor hun burgers. Wettelijke restricties vormen daarnaast nog een hindernis. Maar multinationals en Payment Service Providers zijn vastbesloten om hun bestemming te bereiken. Als Europese banken niet aan boord springen, blijven ze achter.

Wees SMART

Om er voor te zorgen dat elk Europees land volledig overgaat naar SEPA heeft de EBA (European Banking Association) SMART opgesteld: SEPA Migration Action Round Table. Dit is een platform van zo’n 40 leidende financiële instellingen die een schakelfunctie hebben bij de opheffing van nog bestaande barrières. Zodat Europese financiële instellingen zonder problemen over de grens kunnen werken.

De kracht van SMART zit in de omvang: iedere lokale vertegenwoordiger bespreekt de hindernissen in zijn eigen land. Als voorzitter van SMART ben ik verantwoordelijk voor een grondig en transparant proces, terwijl we bouwen aan onze hogesnelheidstrein.

Belang voor onze klanten

Bewijs van een complete voltooiing van SEPA-migratie is makkelijk te vinden. Multinationals houden ons op de hoogte van vertragingen wanneer hun grensoverschrijdende transacties vertraging oplopen. Een enkele bank met één niet-SEPA-infrastructuur kan betalingen al laten ontsporen. Grote multinationals hebben hun hoofdkantoor in het ene land hebben, maar doen zaken in twaalf andere landen. Om hun bedrijf effectief te kunnen besturen, is SEPA van cruciaal belang.

Met deze bewijzen benadert SMART ieder land waar nog hindernissen zijn. Door het effect van deze barrières op het hele systeem te laten zien, weet SMART de noodzakelijke veranderingen in gang te zetten voor een volledige SEPA-integratie. SMART houdt de trein op de rails. Of dat nu het doorbreken van wettelijke barrières is of het veranderen van de mening van traditionele bankiers die liever de status quo behouden.

Focus op de toekomst

Om transparant te blijven en helder overzicht te behouden, heeft SMART een “local practices” document uitgegeven. Hierin staat voor elk land de status van de SEPA-integratie en wat een volledige overgang nog in de weg staat. Aan het eind van het jaar publiceren we een actuele versie met de voortgang en staan we stil bij de landen die nog flink aan de slag moeten.

De deadline in februari voor het verwijderen van alle barrières is niet de enige uitdaging voor SMART. In oktober 2016  vallen ook alle niet-Euro Europese landen onder de SEPA-regelgeving. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar uiteindelijk zal heel Europa opereren vanuit een verenigd en soepel systeem dat ons de kans geeft om onze klanten te bedienen en te concurreren op wereldwijde schaal. Europa zal eindelijk de financiële grootmacht zijn waar we van dromen.