Nederlandse economie in zicht – Groei boven 2%

door: Nico Klene

Groei versnelt tot meer dan 2% in 2015 en 2016

De Nederlandse economie heeft de laatste twee kwartalen een behoorlijke groei laten zien en ook de vooruitzichten zijn goed. We hebben onze groeiraming voor dit jaar daarom naar boven aangepast. Zowel dit als volgend jaar kan de groei boven 2% uitkomen.

Al enkele kwartalen wordt de economische groei in ons land breed gedragen: door de uitvoer, de investeringen en de consumptie van gezinnen. Dat zal ook dit en volgend jaar het geval zijn.

De Nederlandse en de eurozone-economie profiteren van de gedaalde koers van de euro en de lage olieprijs. De effecten daarvan werken met enige vertraging door in de economie. Ook wijzen we op de forse kwantitatieve-verruimingsmaatregelen van de ECB. Verder zien we dat de banken in de eurozone en in Nederland hun leenvoorwaarden voor bedrijven geleidelijk weer wat versoepelen.

 


Maar de economie is nog niet terug op het niveau van voor de ‘Grote Recessie’

De economie laat inmiddels alweer enige tijd groei zien. Maar het ‘groeiverlies’ dat we hebben opgelopen in de twee recente recessies, is nog altijd niet goedgemaakt.

In het eerste kwartaal van dit jaar was het BBP 1% kleiner dan begin 2008. Bij een normaal groeitempo zou het BBP nu ruwweg 13% zijn toegenomen.

In de voorbije zeven jaar is de uitvoer gestegen, maar zijn de particuliere investeringen en particuliere consumptie gedaald. Vooral de investeringen in woningen zijn hard gedaald. Ondanks het recente herstel ligt het niveau nog altijd zo’n 30% lager dan begin 2008.

De werkgelegenheid neemt geleidelijk toe. Er komen echter ook mensen bij op de arbeidsmarkt die (opnieuw) proberen een baan te vinden. Daardoor daalt de werkloosheid maar langzaam.