Landbouwgrond wordt meer een productiemiddel

door: Frank Rijkers

  • Groei van de prijs voor landbouwgrond zal afvlakken en meer volatiliteit gaan vertonen
  • Rendement gaat in toenemende mate de prijs van landbouwgrond bepalen
  • Afvlakkende grondprijzen kunnen positief uitpakken voor agrarische bedrijfsvoering
  • Grote regionale verschillen met toenemende kansen voor regio Noord