Krachten bundelen voor de toekomst

door: Ton Hagens

Sommige critici beweren dat banken binnen tien jaar tijd overbodig zullen zijn. Dat nieuwe spelers en ontwikkelingen in de technologie ons straks overtollig maken. Maar niets is minder waar. In het veranderende landschap van bankieren, spelen banken een sleutelrol. Wat wél gaat veranderen is de manier waarop we interactie aangaan met onze klanten en waar onze verdiensten vandaan komen. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moeten we onze visie aanpassen.

Nieuwe spelers op de markt hebben consumenten- en zakenbanken nodig voor hun business modellen. Zelfs de slimste FinTech-bedrijven kunnen niet concurreren met banken als het gaat om beveiliging, voldoen aan wet- en regelgeving en databescherming. Maar deze FinTechs hebben ons ook iets te bieden: een nieuwe manier om verbinding te maken met onze klanten.

Twee grote veranderingen

In de komende jaren moeten banken zich openstellen voor nieuwe manieren van werken. Aan de ene kant zijn ze hiertoe verplicht door de veranderende regelgeving. Maar aan de andere kant is het ook iets dat ze willen doen. Om zo deel uit te blijven maken van het veranderende financiële landschap en relevante diensten aan hun klanten te kunnen bieden.

Daarnaast eisen klanten nieuwe technologie en nieuwe diensten. Ze vragen om een volledig gedigitaliseerde en supersnelle levering van diensten. Variërend van standaard services rondom bankrekeningen tot automatische goedkeuring van kredieten en zelfs direct (digitaal) advies. En dat is een vraag die we niet alleen kunnen afhandelen. We zullen onze krachten moeten bundelen met zowel andere financiële instellingen als slimme FinTechs. Zo kunnen we samen de juiste producten voor onze klanten ontwikkelen. Uiteindelijk maakt het niet veel uit of die producten onze naam dragen of niet. Waar het om gaat, is dat we een bijdrage leveren aan de verandering en deelnemen aan de onvermijdelijke revolutie in onze branche.

Van dreiging tot kans

In eerste instantie lijken nieuwe marktspelers misschien eerder een vloek dan een zegen. Ze vormen tenslotte een bedreiging voor ons verdienmodel. Maar als je beter kijkt, zie je dat ze juist een nieuw model bieden. Een model dat voor ons onbereikbaar was gebleven wanneer we zouden vasthouden aan onze gesloten en behoudende mentaliteit. Het is tijd om iedere mogelijke weg te bewandelen die leidt tot nieuwe kennis, ervaring, beveiliging en wettelijke compliance met de razendsnel veranderende trends in de financiële wereld. Alleen dan kunnen we bestaande verdienmodellen vervangen door modellen die ook in de toekomst duurzaam zijn.

De uitdaging aangaan

Hoe kunnen we het beste onze krachten benutten? De razendsnel veranderende technologie bijbenen? En onze plek vinden in de nieuwe financiële wereld van morgen? Het is belangrijk om te onthouden dat timing het belangrijkst is. De financiële wereld verandert niet van de een op andere dag, maar wel degelijk in de komende tien jaar. Dat weten we zeker: de eerste tekenen van verandering zijn al aanwezig. Nieuwe wetgeving en nieuwe technologieën staan voor de deur, en het is aan ons om open te doen.

De juiste tijd, de juiste partners

Maar onderdeel uitmaken van “the next big thing’ in bankproducten betekent niet hetzelfde als vroeger. Meewerken aan een grote nieuwe ontdekking, achterover leunen en genieten van het resultaat is niet meer aan de orde. De klanten van vandaag verwachten constante innovatie. Doorlopende vooruitgang. Meteen resultaat. En zoals we zo vaak zien als het om technologie gaat: wat vandaag de voorpagina haalt, is morgen alweer oud nieuws. De producten die de klanten vandaag eisen zijn volgend jaar om deze tijd vergeten. Om plaats te maken voor het volgende “next big thing”.

Dit is waar samenwerking de sleutel tot succes wordt. Het antwoord ligt in de kracht die we halen uit het samen – met andere financiële instellingen en FinTechs –  onderzoeken van alle mogelijkheden die onze gecombineerde kennis en middelen kunnen voortbrengen. FinTechs bieden daarbij inzichten in de razendsnel veranderende technologische wereld die ons het juiste pad op sturen en ons helpen tempo te houden.

Op het juiste paard wedden

Met alle nieuwe FinTech-bedrijven die in de belangstelling staan, is het de vraag op welke bedrijven wij moeten focussen. Waar moeten we onze tijd, talenten en ontwikkelingsenergie in steken? Voor mij is het antwoord eenvoudig: de FinTechs van mijn keuze zijn dié partijen die verder kijken dan de nieuwste en coolste technologie. Die producten ontwikkelen die uitgaan van wat de klant nodig heeft en daarnaast een ingebouwd verdienmodel hebben. Populaire technologie ontwikkelen alleen is niet genoeg. Je moet een antwoord hebben op de vraag: “Wie heeft hier profijt van en is bereid er ook voor te betalen?” De FinTechs met een goed antwoord op die vraag, zijn de FinTechs die ik in de gaten blijf houden.

Tijd om volwassen te worden – en snel

Zoals altijd blijft onze focus op bedienen van de behoeften van onze klanten. En het ontwerpen van productoplossingen die hun verwachtingen (meer dan) waarmaken. Natuurlijk zijn veiligheid en compliance daarbij prioriteit. Maar welke rol speelt innovatie in deze complexe constructie?

Het zal voor niemand een geheim zijn dat de combinatie banken en technologie nog in de kinderschoenen staat. Het vereist een grote investering, een sterke focus op IT en een duidelijke innovatiestrategie om in de race te blijven. Door onze krachten te bundelen met de juiste FinTech-koplopers en andere financiële instellingen, zullen we in staat zijn onze klanten betere producten te bieden, rendabel te blijven en een leidende rol te spelen in deze nieuwe financiële tijd.

Bekijk hoe twee Nederlandse FinTech-bedrijven, Five Degrees en Bux, nieuwe oplossingen bieden in de financiële sector

Five Degrees

Winnaar van de Dutch FinTech Award in de categorie “Banking IT”
Over een nieuw bankplatform

Bux

Over een nieuwe investerings app