Hoge kosten struikelblok voor bouwbedrijven

door: Madeline Buijs

Ondanks dat de bouwproductie op dit moment herstelt, hebben bouwbedrijven het nog steeds erg moeilijk waardoor hun financiële resultaten achterblijven. Naast de vraaguitval en de prijsdruk die tijdens de crisis zijn ontstaan, hebben bouwers te maken met hoge kosten die moeilijk te verlagen zijn. Dit geldt vooral voor de personeelskosten waar bouwers in vergelijking met andere sectoren ook relatief veel aan kwijt zijn. Het herstel van bouwers zal daarom moeten komen van het herstel van de vraag en de prijzen die bouwbedrijven kunnen vragen. Bouwbedrijven hebben daarom nog een lange weg te gaan voordat zij de verliezen die ze hebben geleden tijdens de crisis, kunnen goedmaken.

 

De financiële resultaten van bouwbedrijven zijn sinds de crisis in de bouw sterk verslechterd. Ook nu de bouwproductie stijgt, blijven de resultaten van bouwbedrijven onder druk staan. Om toch maar aan het werk te blijven, hebben bouwbedrijven werk aangenomen tegen lage prijzen. Of zelfs onder de kostprijs. Dit heeft ervoor gezorgd dat de resultaten van bouwbedrijven flink onderuit zijn gegaan in de periode 2009-2013. Het bedrijfsresultaat is in deze periode met 33,3% gedaald.

Om het bedrijfsresultaat op peil te houden, zouden de kosten van bouwbedrijven sterker moeten dalen dan de omzet. Dit is bouwers niet gelukt. De kosten van bouwbedrijven daalden in deze periode met 14,7%, terwijl de netto omzet met 17,6% daalde. Dat het bouwbedrijven niet lukte om de kosten te beperken, wordt grotendeels veroorzaakt door hun personeelskosten.

Nu de vraag begint aan te trekken, is het wel de verwachting dat bouwers deze kosten goed kunnen maken doordat zij meer omzet zullen genereren. Doordat er veel bouwbedrijven failliet zijn gegaan, zal bij een verder aantrekkende vraag de overcapaciteit uiteindelijk een minder grote rol gaat spelen. Dit zal echter niet op korte termijn gebeuren.