Grondstoffen Update – Positioneren voor een prijsherstel

door: Georgette Boele , Casper Burgering , Frank Rijkers , Hans van Cleef

De CRB-index is gedaald als gevolg van lagere olie- en metaalprijzen. Wij zien de zwakke prijsontwikkeling van grondstoffen op de korte termijn als een kans om te positioneren voor een prijsherstel. Het door ons verwachte herstel van de prijzen van basismetalen zal waarschijnlijk de zwakke prijsontwikkeling van WTI-olie en goud te compenseren. Wij blijven een positieve visie houden voor grondstoffen op de langere termijn met een verwacht resultaat voor de CRB-index van ongeveer 10%. Dit zal vooral gedreven worden door een toename van de mondiale vraag en het verdampen van overaanbod.