Groen doet leven – Perspectief in de Boomkwekerij

door: Jan de Ruyter

Boomkwekerij legt kiem voor verduurzaming leefomgeving.

Nu de economie weer aantrekt, zullen ook de uitgaven aan boomkwekerijproducten naar verwachting stijgen. De grote aandacht voor groen, welzijn en duurzaamheid schept hierbij de voorwaarden voor groei. Bovendien zet de professionalisering door en is de structuur van de sector sterk verbeterd. De gemiddelde bedrijfsgrootte steeg tussen 2000 en 2014 van 2,51 naar 5,27 hectare. Tegelijkertijd is de schaalvergroting onder invloed van de crisis afgevlakt en daalde het aantal bedrijven sinds 2007 met 19,2 procent.

ABN AMRO is van mening dat boomkwekers door het economisch herstel en de aandacht voor duurzaamheid veel kansen hebben om groei te realiseren. “De sector kan inspelen op deze ontwikkelingen door zijn productenaanbod te differentiëren en af te stemmen op de voorkeuren van verschillende doelgroepen. Telers staan hierbij voor de uitdaging nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen waarin de aandacht voor groen en duurzaamheid centraal staat en te onderzoeken of online verkoop en bezorging hierbij nieuwe kansen bieden”, aldus Jan de Ruyter, Sectormanager Plantaardige Sectoren van ABN AMRO.

Groen doet leven (1 MB)
Download