G10 FX Weekly – USD/JPY breekt door barrière

door: Roy Teo , Georgette Boele

  • USD/JPY breekt door technisch weerstandsniveau
  • Afgelopen twee weken had de dollar de wind in de zeilen door betere Amerikaanse macrocijfers
  • Onderhandelingen rondom Griekenland drukken de euro

 


Werkgelegenheidsrapport essentieel voor opmars dollar

De Amerikaanse dollar (USD) is de afgelopen twee weken ruim 2% in waarde gestegen tegenover een handelgewogen valutamandje. Na meevallende cijfers over de Amerikaanse economie kwamen de renteverwachtingen voor 2015 en 2016 enigszins onder opwaartse druk te staan. Dit gaf de dollar de wind in de zeilen. De financiële markten onderschatten volgens ons echter nog altijd het tempo waarin de Fed de rente dit jaar en volgend jaar gaat verhogen. Wij denken daarom dat de dollar dit jaar nog 10% à 15% stijgt. Deze week verschijnt het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport. Als het aantal banen (ex-agri) en het uurloon positief verrassen, dan krijgt de opmars van de dollar een flinke impuls.

USD/JPY breekt door technische barrière

De dollar won aanzienlijk terrein op de Japanse yen (JPY) en brak door het – volgens ons belangrijke – technische weerstandniveau van 122. De stijging van de dollar werd versneld door geruchten over stop-loss orders boven 122. Uiteindelijk steeg de dollar door tot 124,41, het hoogste niveau sinds 2007. Dit is een positieve ontwikkeling voor de dollar, want een sterke stijging van de USD/JPY kan de opmaat vormen tot een verdere opmars over een breder front. Wij verwachten dat de USD/JPY eind dit jaar 128 bedraagt.

Onderhandelingen rond Griekenland drukken de euro

Door de onzekerheid rondom de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers is de behoefte toegenomen om de kortetermijnvolatiliteit in de euro af te dekken. Wij blijven voorzichtig optimistisch en gaan ervan uit dat er op de valreep toch een akkoord komt voordat Griekenland op 5 juni de volgende termijn van EUR 300 miljoen moet terugbetalen. Omdat speculanten nog altijd hoge netto shortposities in de euro aanhouden, kan een relief rally de EUR/USD weer even boven 1,10 duwen. De ECB zal echter de boodschap blijven uitdragen dat de kwantitatieve verruiming wordt doorgezet. Dit kan de euro de wind uit de zeilen nemen op weg naar een eventueel herstel boven 1,10. Daarbij komt dat eventueel voor de euro positief nieuws vermoedelijk ruimschoots teniet wordt gedaan door een sterk Amerikaanse arbeidsmarktrapport op vrijdag. Kortom, de EUR/USD zal naar beneden gaan.

Zwakkere valuta’s van grondstoffenproducerende landen

Zowel de Noorse kroon (NOK) als de Canadese dollar (CAD) ging vorige week gebukt onder de prijsdaling van ruwe olie. De Canadese centrale bank liet, zoals verwacht, op 27 mei het monetair beleid ongewijzigd. Wij voorzien een daling van de Canadese dollar richting 1,30 tegenover de Amerikaanse dollar later dit jaar wanneer het renteverschil tussen de VS en Canada groter wordt in het voordeel van de USD. De Australische dollar (AUD) ging in de verkoop toen de plannen voor de bedrijfsinvesteringen bleken tegen te vallen, vooral in de mijnbouw. Hierdoor is de verwachting ontstaan dat verdere monetaire stimulering en een lagere wisselkoers nodig zijn om de economie weer in balans te krijgen. Wij denken dat de Australische centrale bank (RBA) op 2 juni de beleidsrente (Official Cash Rate) handhaaft op 2% maar wel de beleidsrichting aanpast van ‘neutraal naar ‘verruimend. Later dit jaar zal de RBA naar verwachting de rente met 25 bp verlagen. Wij blijven negatief gestemd ten aanzien van de Australische dollar en voorzien een daling van de AUD/USD naar 0,72 eind dit jaar.

Valuta’s van opkomende markten glijden verder af

De valuta’s van opkomende markten moesten door het herstel van de dollar verder terrein prijsgeven. De Braziliaanse real (BRL) daalde nadat het tekort op de lopende rekening in april was toegenomen. Bovendien verklaarde de centrale bank dat een zwakkere real nodig is om het tekort op de lopende rekening terug te dringen. In Azië sleepte de zwakkere Japanse yen (JPY) de Zuid-Koreaanse won (KRW) mee naar beneden. De Korea International Trade Association liet weten dat Zuid-Koreaanse exporteurs de concurrentiestrijd met Japanse bedrijven niet kunnen volhouden wanneer de JPY/KRW op het huidige niveau van minder dan 9,0 blijft. Een goedkopere euro (EUR/KRW onder 1.230) is evenmin gunstig voor de concurrentiepositie van Zuid-Koreaanse bedrijven. Wij blijven echter somber over de won gezien’. De kans is toegenomen dat de centrale bank hetzij haar monetair beleid verder versoepelt hetzij intervenieert op de valutamarkt om de koers van de won naar beneden te duwen.

Roebel daalt door lagere olieprijs en gematigde geluiden

De Russische roebel (RUB) verloor ruim 3% doordat de prijzen van ruwe olie zijn gedaald en de markten nu verwachten dat de Russische centrale bank (CBR) zich minder tolerant zal opstellen tegenover een sterkere RUB. De vicepresident van de CBR verklaarde dat het land gebaat zou zijn bij grotere deviezenreserves. Sinds 14 april heeft de CBR voor gemiddeld USD 213 miljoen aan deviezen gekocht. De Russische president deed ook nog een duit in het zakje door te verklaren dat een zwakkere roebel de concurrentiekracht zal versterken.

Koers CNY blijft goed op peil

De koers van de Chinese yuan (CNY) bleef goed op peil, ook al fixeerde de Chinese centrale bank (PBoC) de yuan op een lager niveau. Dit houdt verband met marktverwachtingen dat de opname van de yuan in het SDR-mandje later dit jaar de status van de yuan als reservevaluta zal versterken. Hierdoor zal de vraag van centrale banken naar de yuan toenemen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft verklaard dat de opname van de yuan in het SDR-mandje slechts een kwestie van tijd is. Wij handhaven echter onze licht negatieve visie op de yuan omdat de munt niet langer ondergewaardeerd is, zoals onlangs ook door het IMF is betoogd. In juni zullen wij in een FX Watch onze visie toelichten op de opname van de yuan in het SDR-mandje.

RBI gaat vermoedelijk de rente verlagen

Alom wordt verwacht dat de Indiase centrale bank (RBI) de tarieven voor repo´s en omgekeerde repo´s op 2 juni met 25 bp verlaagt. Dit is bijna volledig ingeprijsd door de financiële markten. Sinds het besluit van de RBI op 7 april om de beleidsrentes ongewijzigd te laten, is de inflatie afgenomen. Hierdoor staat de reële korte rente inmiddels op het hoogste niveau sinds december vorig jaar. Omdat de RBI voorstander is van een zwakkere Indiase roepie (INR), zien wij ruimte voor een renteverlaging om de roepie minder aantrekkelijk te maken voor carry trades. Overigens heeft de RBI de financiële markten dit jaar al twee keer verrast met haar timing. Wij verwachten dat de roepie verzwakt tegenover de dollar tot 65 eind dit jaar, onder invloed van het kleiner wordende renteverschil tussen India en de VS.